Varga István

Dr. Varga István egyetemi tanár
Ph.D, ügyvéd

 

Állam- és Jogtudományi Kar
dékánhelyettes

 

Polgári Eljárásjogi Tanszék
tanszékvezető

 

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu
Önéletrajz: pdf
Névjegy: VCard

 

Email: vargai@ajk.elte.hu
Telefon: 2605 ; 411-6522
Cím: 1053 Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 202.
Fogadóóra: Kedd: 12:00–14:00 (Teams)

Oktatott tárgyak:
  • Polgári perjog
  • A polgári nemperes eljárások joga
  • Commercial and Investment Arbitration (ELTE European Business Law LLM kurzus)
  • International and European Civil Procedure
  • Einführung in das ungarische Zivilprozessrecht (Erasmus hallgatóknak)
Kutatási területek:
  • Összehasonlító és nemzetközi polgári perjog
  • Választottbíráskodás
Könyvek:
 


Beweiserhebung in transatlantischen Schiedsverfahren, C.H. Beck – Nomos, Baden-Baden 2006


Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe, New York 2014


A polgári nemperes eljárások joga, 2., átdolgozott kiadás, Budapest 2013


Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, München 2014