Varga Kálmán Márké a Wolters Kluwer Jogászdíja joghallgató kategóriában

2018.12.21.
Varga Kálmán Márké a Wolters Kluwer Jogászdíja joghallgató kategóriában
Az év fiatal tehetsége díjra a jelöléseket a hallgatók/fiatal jogászok mentorai tették meg, részletes pályázati anyag benyújtásával. Varga Kálmán Márkot Dr. Inzelt Éva, a Kar Kriminológia Tanszékének adjunktusa jelölte a díjra eddigi teljesítménye és képességei alapján. Ez alapján a Wolters Kluwer bírálóbizottsága a pályázatok közül a legjobb 6 pályázót (3-3 fő) tette fel a jelölti listára, akik a november 30-án megrendezett Gálavacsorán vehették át a díjakat.

A Wolters Kluwer év fiatal tehetsége joghallgató kategóriában idén az első alkalommal került kiosztásra. Tavaly első alkalommal hirdették meg az év fiatal tehetsége kategóriát, joghallgatóknak és a 30 év alatti végzett jogászoknak közösen. Idén a kategórián belül két alkategóriaként hirdették meg a jogász és a joghallgató kategóriákat.

Részlet a díjra történő jelölés szövegéből:
„Varga Kálmán Márk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves hallgatója és a Bibó István Szakkollégium tagja. Középiskolásként az Eötvös József Gimnáziumban Koppenhágától Bukarestig terjedő nemzetközi ENSZ modellező konferenciákon sajátíthatott el gyakorlati jellegű, retorikai, érvelési készségeket, melyek kifinomultságát az ott szerzett díjakon túl a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett Iustitia jogi-történelmi verseny zsűrije által odaítélt első helyezés is bizonyítja.
Ezen készségekre építve döntött az ELTE Jogi Kara mellett, ahol az egyetemi kihívások teljesítése és az elméleti tudás megszerzése mellett már elsőévesként törekedett megismerni a hivatás gyakorlati oldalát.  Így a különböző egyetemi diákszervezetek mellett jelentkezett az ELTE Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Nemzetközi Mediációs versenyén induló csapatába, ahol a kompetitív vitakultúráján csiszolódott repertoárja kiegészült egy, a kompromisszumra épülő, win-win szituáció elérésére törekvő tárgyalási technikával és mentalitással, melyet a párizsi versenyen mind képviselői mind ügyféli szerepben sikeresen alkalmazva több Best Public Speaker díj jelölésben is részesült, illetve hozzájárult a csapat sikeres szerepléséhez. Második tanévében már a csapat felkészítésében vállalt oroszlánrészt. A felkészítést rendületlen lelkesedéssel, a konkrét célok eléréséhez szükséges határozottsággal, előrelátással és fegyelmezett munkával vitte végig. Részben Kálmán közreműködésének köszönhetően először jutott be az ELTE csapata a legjobb 16 versenyző közé és végzett története legjobb eredményével a tizenkettedik helyen.
Kálmán egyetemi pályafutásában első tanévétől fogva prominens szerepet tölt be a Bibó István Szakkollégium, melyen belül a Civilisztika Műhelyt erősíti. Érdeklődési területe szerteágazó, az alkotmányjog, a nemzetközi jog és a polgári jog egyaránt foglalkoztatja, így a Karon ezen területekre fókuszáló Tudományos Diákkörök állandó tagjaként, illetve korábban az Alkotmányjogi majd a Polgári Jogi Tanszékek demonstrátoraként is tevékenykedik. A tanszéki kutatások mellett alkotmányjogi jogesetmegoldó felkészítő alkalmak tartásával is hozzájárul az egyetemi tudományos tevékenységekhez. A gyakorlati készségei finomítása és tapasztalatok szerzése érdekében pedig kari és hazai jogesetmegoldó és perbeszédversenyeken szerepel.
Fiatal kutatóként az Új Nemzeti Kiválósági Program keretein belül vizsgálta az ICSID elé kerülő magyar vonatkozású ügyek hatásait a nemzetközi befektetési jog intézményeinek fejlődésére, az eredményeire építve jelenleg az államfelelősség és a megtérítendő károk mértékére vonatkozó nemzetközi jogi szabályok alakulását vizsgálja. Befektetési jogi ismereteinek köszönhetően Kálmán nyáron a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ügyvédi iroda londoni székhelyén gyakornokoskodott, mely során a prominens befektetési jogi kommentár, pontosabban a befektetési jogi választottbírósági ítéletek érvénytelenítésére irányuló eljárásra vonatkozó fejezet frissítésén dolgozott. Jelenleg a Warwicki Egyetem Jogi Karán tölti Erasmus tanulmányútját nemzetközi gazdasági jogi és angol jogi tárgyakat hallgatva.
A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kari selejtező fordulóján legjobb opponensi díjban részesült, illetve az országos versenyen is hasonlóan sikeresen szerepelt, majd a Konferencián szereplő Szakkollégiumi dolgozatokat lektorálta és szerkesztette egy kétkötetes kiadványba. Kálmán precizitásával, felkészültségével és tudatosságával kiemelkedik a hallgatótársai közül, kiváló tanulmányi eredményei és tevékenységei elismeréseképp harmadik tanévében Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült.
Kálmán mesterfokon használja az angol nyelvet, illetve már rendelkezik jogi szaknyelvi nyelvvizsgával, míg német nyelvből felsőfokú a tudása. Az egyetemi tanulmányai befejeztével külföldön, elsődlegesen az Egyesült Királyságban, vagy az Egyesült Államokban szeretne LL.M. képzésen részt venni, majd pedig ügyvédként elhelyezkedni.”

A díjhoz szívből gratulálunk!