XXXV. OTDK

2021.04.07.
XXXV. OTDK
A hatvanöt éve útjára indult Országos Tudományos Diákköri Konferencia a felsőoktatási tehetséggondozás kiemelkedő megmérettetése. Hallgatóink április 12–15. között az Állam- és Jogtudományi Szekcióban, április 15–16. között a Társadalomtudományi Szekcióban, április 19–22. között a Had- és Rendészettudományi Szekcióban versenyeznek.

A szekciók versenyprogramja online formában lesz követhető. Tanítási szünet nem lesz, de a hallgatók óráktól való távolmaradása igazoltnak tekintendő. A Kar versenyzői számára nagyon sokat jelent, ha minél többen követik a megmérettetést. A szervezők azt kérik, hogy az érdeklődőként résztvevők kamera és mikrofon kikapcsolása mellett kövessék figyelemmel az eseményeket. 

A Debreceni Egyetem által szervezett Állam- és Jogtudományi Szekcióban 40 versenyzőnk dolgozata szerepel, 25 tagozatban. A konferencia pontos menetrendje elérhető itt. Az egyes tagozatok részletes programjáról és beosztásáról ezen a felületen lehet tájékozódni. Az egyes tagozatok webex linkjei, amelyeken keresztül az ülésekhez lehetőség van csatlakozni, itt találhatók.

A Társadalomtudományi Szekciót idén a Metropolitan Egyetem szervezi, itt 19 versenyzőnk  21 dolgozattal versenyez 7 tagozatban. A konferencia pontos programja elérhető itt. Az egyes tagozatok részletes programja és a csatlakozáshoz szükséges linkek innen érhetők el.

A Had- és Rendészettudományi Szekcióban 2 versenyzőnk 2 dolgozata versenyez, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a szervezője ennek a területnek. A programterv itt található. További információk hamarosan!

Minden versenyzőnknek eredményes részvételt kívánunk!

Az ELTE ÁJK versenyzői és dolgozataik címei:

Állam- és Jogtudományi Szekció

 • Angyal Márton: Bírói függetlenség és a korlátozott precedensrendszer
 • Balázs Gergő: Tiszta kezek, piszkos ügyek – a jogellenes magatartásra alapított keresetek a nemzetközi jogban
 • Brezovszki Anna Luca: A megelőző pártfogásról és gyakorlatáról
 • Csóti Dóra: Zöldülő jegybankok a klímaváltozás elleni küzdelem tükrében
 • Dancs Tamás: Az analógia és a szokásjogi jogalkalmazás büntetőjogi értékelése
 • Dörfler Dóra: A népszerűtlen csoporthoz tartozás, mint téves bírói ítéletetet befolyásoló tényező
 • dr. Farkas Márton András: Az adatvédelem céljának és szerepének újraértelmezése, a személyes adatokban rejlő piaci potenciálra tekintettel
 • Farkas Luca Ágnes: Diplomáciai menedék(jog) – létezhet jogintézmény jogforrás nélkül?
 • Ferenczi Balázs Károly: Az iratbetekintés korlátozhatósága és a kétszeres értékelés tilalma adóügyekben
 • Ferge Péter: Az in-house közbeszerzés szabályozási tendenciái, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatára
 • Gera Anna: Dsuang Dszi álma az Alkotmánybíróságról – Az Alaptörvény történetisége, valamint történeti alkotmányunk vívmányai a jogtudományban, illetve az alkotmányértelmezési és jogalkotási gyakorlatban
 • Gönczi Lili Luca: A területfejlesztési támogatások esetén igénybe vehető jogvédelem sui generis jellege – a szabálytalanság fókuszában
 • Hajas Tamás Boldizsár: A deszegregációs doktrína és a küldetéstudat-logika küzdelme – A Huszár-telep szegregációs ügye
 • Havas Bence: Korlátozott állásbiztonság a bizonytalan foglalkoztatásban
 • Holló Richárd: Innováció az energiaszektorban: A kísérleti szabályozási környezet jogintézménye
 • Hollós Dominika Kincső: Vannak az államnak alapjogai? – A közhatalmat gyakorló szervek alkotmányjogi panaszhoz való joga az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján
 • Horváth Péter: A magánerdő, mint egy jó lehetőség a fenntartható erdőgazdálkodásra
 • Huszár Daniella: Freedom of Expression az algoritmusok világában
 • Kalóczkai Dorottya: Az Amerikai Egyesült Államok ügynökségeinek szerepe a zárt közszolgálati rendszer megteremtésében
 • Kárász Marcell: A normatív közigazgatási aktusokkal szembeni bírói jogvédelem lehetőségei a közigazgatási perrendtartás tükrében
 • Kasó Gergő Levente: Az előkészítő ülés joghallgatói szemmel – felmerülő kérdések a jogintézménnyel kapcsolatban
 • Kisjuhász Marcell: Atra mors és Covid-19: A járványok büntetőjogi és szabálysértési jogi aspektusai
 • Koncsik Marcell Igor: Az emberi jogok extraterritoriális alkalmazhatósága a nemzetközi jogban
 • Kósa Dorottya: Információs aszimmetria a szerződési jogban
 • Könyves Gréta: Erre nem volt még precedens – Értekezés a korlátozott precedensrendszer egyes perjogi vonatkozásairól
 • Kún Hanga Cecilia: Illésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kontextusa
 • Kührner László: Hatástalan vizsgálatok, hatásos megoldások
 • Liu Viktor: A keresetváltoztatás korlátai az elsőfokú polgári peres eljárásokban
 • Lőcsei Virág: Fél lábbal a paradicsomban? – A Nemzetközi beruházásvédelem új fejezete különös tekintettel az Energia Charta Egyezményre
 • Pap Kristóf: Hitelezővédelem az új fizetésképtelenségi irányelvben
 • Pap Kristóf: Jogosak a kétségek? Hagyomány és megújulás a nemzetközi választottbírák függetlenségének és pártatlanságának szabályozásában
 • Pap Péter: A bírósági végrehajtás során tapasztalható jogalkalmazási hibák Tolna vármegyében az 1920-as években
 • Paulus Bence Máté: Az állatkínzásra adható megoldások a büntetőjogban
 • Pázmándi Patrik: A kontraktuális kártérítési felelősség alóli mentesülés, különös tekintettel a COVID-19-járványra, valamint a gazdasági szankciókra
 • Sall Zsófia: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja a 20. század kezdetén
 • Sveda Tamás György: Tagállami felelősség uniós jogi mintára – az Európai Unió jogának szerepe a jogalkotói kárfelelősség hazai elterjedésében
 • Szabó Patrik: Az alkotmányos identitás koncepciója összehasonlító és kritikai perspektívában
 • Szák Donatella: A vádalku a magyar jogrendszerben, avagy az egyezség a büntetőeljárásban
 • Szakmáry Eszter Zsófia: Az álhírek szabályozásának alapjogi szempontjai
 • Teleki Lóránt: Adatopóliumok – Az uniós versenyhatóságok versenye a digitális egységes piacért

Had- és Rendészettudományi Szekció

 • Körmendi István: Az emberi jogok és az alapjogok érvényesülése a büntetés-végrehajtásban
 • Rózsás Zsuzsanna: A szexuális zaklatás megítélése a Kenderesi botrány kapcsán az index.hu Facebook kommentelői között

Társadalomtudományi Szekció

 • Árpási Botond Gergely: A politikai vezetés narratív konstrukciója
 • Árpási Botond Gergely: Szituált történetalkotás. A situated agency koncepció mint a politikai vezetés alternatív megközelítése
 • Bagi Virág: Ha választania kéne, Ön inkább…? Choice blindness a liberális és konzervatív magyar választók körében
 • Balogh Bence Balázs: The political values of the European Union: Constant or changing values? Have they ever mattered? A brief study of the values in the European Union
 • Baranyai Artúr: Inkonzekvens konzekvencia: a nemzeti szindikalizmus és a fasizmus kialakulása
 • Dombrovszky Borbála: A budapesti lakhatási válság kezelése helyi önkormányzati eszközökkel. Dekommodifikációs lehetőségek szabályozói, hatósági, szolgáltatói és vagyongazdai szerepben a megfizethető lakhatás érdekében
 • Kiss Róbert Dávid: Eszmény és valóság. A demokráciaelmélet deskriptív és normatív elemeinek egyensúlyáról
 • Lajkó Fanni: Az EU bővítési politikája és a nyugat-balkáni országok perspektívája
 • László Tamás: A miniszterelnökök pártelnöki szelekciója az Egyesült Királyságban
 • Mester Bálint Bendegúz: Az Európai Unió Demokratikus Legitimitása
 • Mező Réka: A 21. századi indiai politika- Az indiai demokrácia és a személyiség megjelenése a politikai vezetésben; a Modi-faktor
 • Milbacher Dániel: A nép uralmán túl
 • Molnár Ivett: Narratív ellenségképzés. Az ellenségkép diszkurzív konstrukciója Orbán Viktor beszédeiben
 • Molnár Ivett: Ellenségkonstrukció mint a válság indikátora. A politika normál és rendkívüli állapotában megjelenő konfliktus természetének összehasonlítása
 • Patonai Eszter: Az Európai Unió és Oroszország kapcsolata
 • Perczel Mária Magdaléna: Hatáskörmegosztás a brazil szövetségi államszervezeten belül: a koronavírus által sújtott favelák problémája
 • Simon Tamás: A jogállamisághoz kapcsolódó pénzügyi szankciók kialakítása az Európai Unió jogában
 • Szánthó Alexandra Tímea: Felhasználói tudatosság az online térben
 • Tokaji Gergő Máté: A Galaktikus Köztársaság politikai rendszerének és átalakulásának narratív elemzése
 • Tóth Máté Gergely: „Besorolhatatlan” populizmus – Az Öt Csillag Mozgalom ideológiája
 • Tóth-Kaszás Bálint: Politikai pártok és polarizáció az Egyesült Államokban