Erasmus szakmai gyakorlat 2015/2016

 

 

Erasmus pályázat a 2015/2016-os tanévre
Erasmus szakmai gyakorlatra pályázó ÁJK hallgatóknak

 

A pályázat célja:

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak szakmai gyakorlaton részt venni az Európai Unió területén működő vállalkozásnál: külföldi munkakörnyezetben szerezhetnek munkatapasztalatot, az így teljesített szakmai gyakorlatuk itthoni tanulmányi kötelezettségükbe beszámítható vagy arról diplomamellékletet kaphatnak. A tanulmányút célja a szakos tanulmányokkal összhangban álló szakmai gyakorlat teljesítése nemzetközi környezetben. Erasmus szakmai gyakorlat csak teljes munkaidőben végezhető.

Az Erasmus program keretében külföldön szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók:
 • 2-12 hónapot töltenek külföldön (2015. július 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakban), melyből maximum 5 hónapra kaphatnak ösztöndíjat;
 • a karon szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • az Erasmus szakmai gyakorlat idejére kivételes tanulmányi rend alapján óralátogatás alóli mentességet élveznek; de ha október 31-ig, illetve március 31-ig hazaérkeznek, nem jogosultak a meghosszabbított vizsgaidőszakra. [[HKR 222. § (5 bek.]
 • külföldön végzett szakmai gyakorlattal az itthoni szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezettségeiket kiválthatják (előzetes egyeztetés és megállapodás alapján);
 • Erasmus ösztöndíjban részesülhetnek.
Lehetséges fogadó intézmények:

Szakmai gyakorlati fogadó intézmény lehet az Európai Unió területén bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is.

Nem lehet fogadó intézmény:
 • EU-intézményei és EU ügynökségek (felsorolása az alábbi honlapon található: http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az érdekütközések és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében)
 • a küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei vagy olyan intézmények, szervezetek, ahol a fogadó intézményben a munkanyelv a magyar (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák, kisebbségi szervezetek, stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.
Segítség fogadó hely kereséséhez: http://www.ajk.elte.hu/file/erasmus_fogadointezmenyek.doc

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
 • magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek;
 • abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább negyedévesek;
 • az utolsó teljesített félévnél szereplő kumulált átlaga eléri a 3,0-t (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!) ,
 • a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható, legalább középfokú (B2) nyelvvizsgával rendelkezik
 • előnyt jelent, ha a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható szaknyelvi ismerete van,
 • Erasmus szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a karon;
 • Erasmus szakmai gyakorlatra még nem kaptak támogatást, ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i), szakmai gyakorlata(i) és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PHD) a 12 hónapot. Osztatlan jogász képzés esetén a 24 hónapot.
Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:

A pályázaton nyertes hallgatók maximum 5 hónap időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben label státusszal (ösztöndíj támogatás nélkül) meghosszabbíthatnak.

Az ösztöndíj összege függ az időtartam hosszától és a célországtól.

A 2015/2016-os tanévi ösztöndíjak összege:
 • Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 600 euró
 • Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 500 euró;
 • Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia, egyetemeire utazók számára havi 400 euró.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A pályázat benyújtása:

A hallgató adatait a szakmai gyakorlat fogadó hely adataival, a csatolt dokumentumokkal 2015. március 11-ig kell véglegesíteni és továbbítani, hogy pályázhasson. 2015. március 11-én szerdán éjfélkor a Neptun Erasmus pályázási felülete lezár. Ezután nem lehet adatokat továbbítani, feltölteni, vagy módosítani! A pályázatokat a Neptun Erasmus felületén elektronikusan továbbítani kell! Pályázatát töltse fel mielőbb! Nem fogadjuk el pályázatát, ha a Neptun túlterheltsége vagy egyéb műszaki hibák miatt nem tudja idejében feltölteni és továbbítani azt.

Legkésőbb 2015. március 13-án pénteken 12 óráig le kell adni az Erasmus Irodán:
 • a Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban, amelynek tartalmaznia kell minden egyes teljesített félévnek az átlagát valamint az utolsó teljesített félévnél a kumulált átlagot is
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • motivációs levelet, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • kitöltött fejlécekkel az „Erasmus pályázat nyilatkozat szakmai gyakorlatra, 2015/2016-os tanévre” dokumentum mind a 4 oldalát
 • az Erasmus szakmai gyakorlat helyének fogadó nyilatkozatát (leadáskor legalább a beszkennelt, kinyomtatott vagy faxolt példányt – később az eredeti példány is leadandó!).
A fogadó nyilatkozat nélkül leadott pályázatokat tartalékos státuszba vesszük, amíg a fogadó nyilatkozat meg nem érkezik. Utána bíráljuk el.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek leadandóit 2015. március 13. péntek 12 óráig a Kari Erasmus Irodán leadják!

Szakmai bíráló:
Jogász hallgatók – Bódiné Dr. Beliznai Kinga
Politológus hallgatók – Mráz Ágoston Sámuel
Kriminológus hallgatók – Dr. Inzelt Éva Veronika

Minden egyes megpályázott fogadó hely pályázati anyagát töltse fel külön-külön minden egyes megpályázott fogadó helyhez a Neptun felületére!

 

Dokumentumok

Nyilatkozat szakmai gyakorlatra 2015/2016
Europass CV (magyar)
Europass CV (angol)
Europass CV – Erasmus szakmai gyakorlat munkanyelvén letölthető és kiállítható
Motivációs levél szakmai gyakorlatra 2015/2016
Szakmai gyakorlat fogadó nyilatkozat min. elemei

2016.03.03.