A Kar által adományozható kitüntetések

Lippay-díj

Adományozható annak a Kari oktatónak, aki a Karon legalább 10 éve kiemelkedő oktatói tevékenységet végez, és szakmai munkája a Kar hírnevének öregbítését szolgálja. Adományozza az ELTE ÁJK.

 • Dr. Harmathy Attila (2002)
 • Dr. Németh János (2003)
 • Dr. Földes Gábor (2003)
 • Dr. Gönczöl Katalin (2004)
 • Dr. Bihari Mihály (2004)
 • Dr. Hágelmayer Istvánné (2005)
 • Dr. Király Tibor (2006)
 • Dr. Sári János (2008)
 • Dr. Bárd Károly (2009)
 • Dr. Fazekas Marianna (2010)
 • Dr. Bíró Gáspár (2010)
 • Dr. Kisfaludi András (2011)
 • Dr. Földi András (2012)
 • Dr. Lévay Miklós (2013)
 • Dr. Erdei Árpád (2014)
 • Dr. Faludi Gábor (2015)
 • Dr. Nagy Marianna (2016)
 • Dr. Székely László (2017)
 • Dr. Kurucz Mihály (2018)
 • Dr. Mezey Barna (2019)

Lósy-díj

Adományozható annak a kari dolgozónak, aki legalább 10 éve a Karon dolgozik, és munkája során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt nyújt.

 • Dr. Kovács Tamásné (2002)
 • Dr. Maróth Miklós (2005)
 • Dr. Fazekas József (2006)
 • Szarkáné Dr. Németh Zsuzsanna (2008)
 • Perger János (2009)
 • Szabó Zoltán (2010)
 • Younes Éva (2011)
 • Dr. Wolff Péterné (2012)
 • Dr. Hársfalvi Rezső (2013)
 • Berényi Istvánné (2014)
 • Robotka Andrea (2015)
 • Szabóné Krupa Ágnes (2016)
 • Meszéna Gabriella (2017)
 • Laczkovich Dorottya (2018)
 • Magyariné Horváth Ágnes (2019)

A Kar Nívódíjával kitüntetett tankönyvek

 • 2000: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
 • 2001: Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
 • 2002: Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
 • 2003: Földes Gábor: Adójog. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 
 • 2004: Dezső Márta – Fürész Klára – Papp Imre – Sári János – Takács Imre: Alkotmánytan I. Szerk.: Kukorelli István.
 • 2006: Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés. Budapest, Napvilág Kiadó, 2000. 400.
 • 2008: Bihari Mihály: Magyar politika 1944-2004., Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
 • 2011: Menyhárd Attila: Dologi jog., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2010.
 • 2012: Kardos Gábor – Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2010.
 • 2015: Fazekas Marianna (szerk.): Közigazgatási jog, I. és III. kötet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2013.
 • 2015: Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László (szerk.): Nemzetközi jog, Complex, Budapest 2014.
 • 2017: Földi András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet, 2. kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, 2014
 • 2017: Varga István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga, 2. kiadás, ELTE Eötvös Kiadó, 2013
 • 2019: Vékás Lajos: Szerződéses jog - Általános rész, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2019.
 • 2019: Faludy Gábor: Szerzői jog és iparjogvédelem, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2020.

Ezüst Eötvös Emlékérem

Az Állam- és Jogtudományi Kar Ezüst Eötvös Emlékérem adományozható annak a Kari oktatónak és dolgozóknak, akik legalább 5 éve elkötelezett munkájával az átlagosnál jelentősebb mértékben járul hozzá a Kar működésének minőségéhez, illetve akik nem állnak a Karral közalkalmazotti munkaviszonyban, de a fakultás hírnevének öregbítése érdekében jelentős tevékenységet folytatnak. 

 • Dr. Szalay Éva (2001)
 • Gyarmati Jánosné (2001)
 • Schuck Ferencné (2001)
 • Dr. Navracsics Tibor (2002)
 • Koller Miklósné (2002)
 • Magyariné Horváth Ágnes (2002)
 • Molnár Istvánné (2002)
 • Nagy Éva (2002)
 • Veress Györgyné (2002)
 • Bencze Istvánné (2002)
 • Perger János (2002)
 • Gerencsérné Bálint Erzsébet (2003)
 • Dr. Pesti Sándor (2003)
 • Dr. Bíró Gáspár (2003)
 • Gálné Bencze Ilona (2003)
 • Berényi Istvánné (2003)
 • Németh Katalin (2003)
 • Tala Péterné (2003)
 • Dr. Lénárth Elekné (2003)
 • Dr. Boros Zsuzsanna (2004)
 • Dr. Margitán Éva (2004)
 • Nyikosné Farkas Gabriella (2004)
 • Győri Gábor (2004)
 • Dr. Szakács István (2005)
 • Dr. Bódiné Dr. Beliznay Kinga (2005)
 • Dr. Völgyesi Levente (2005)
 • Jagerné Fürstner Krisztina (2005)
 • Unger Tamásné (2005)
 • Nagyné dr. Szegvári Katalin (2006)
 • Dr. Kovács Anna (2006)
 • Dr. Földi András (2006)
 • Robotka Andrea (2006)
 • Gergye Attila (2007)
 • Mátravölgyi Ildikó (2007)
 • Wohner Rudolfné (2007)
 • Rácz Anna (2007)
 • Dr. Németh Ágnes (2008)
 • Dr. Margitán Éva (2009)
 • Dr. Szentirmay Gyula (2009)
 • Dr. Kisteleki Károly (2009)
 • Dr. Erdős István (2009)
 • Dr. Karádi Éva (2010)
 • Dr. Filó Mihály (2010)
 • Dr. Siklósi Iván (2010)
 • Dr. Arató Krisztina (2011)
 • Dr. Fuglinszky Ádám (2011)
 • Dr. Somody Bernadette (2011)
 • Dr. Somssich Réka (2011)
 • Dr. Gosztonyi Gergely (2012)
 • Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (2012)
 • Dr. Rozsnyai Krisztina (2012)
 • Dr. Mándi Tibor (2013)
 • Orosz Ildikó (2013)
 • Dr. Papp Zsuzsanna (2013)
 • Tüske Zsófia (2013)
 • Dr. Papp Mónika (2014)
 • Dr. Kajtár Gábor (2014)
 • Abrán Boglárka (2014)
 • Bagu Gabriella (2014)
 • Laczkovich Dorottya (2014)
 • Dr. Borbíró Andrea (2015)
 • Dr. Papp Imre (2015)
 • Hajdú Tiborné (2015)
 • Szabó Judit (2015)
 • Dr. Inzelt Éva (2016)
 • Dr. Nagy Boldizsár (2016)
 • Tóth Emese (2016)
 • Simonné Szmilkó Szilvia (2016)
 • Dr. Borsos-Szabó Ágnes (2017)
 • Dr. Képes György (2017)
 • Dr. Tóth Csaba (2017)
 • Tuska Noémi (2017)
 • Bérci Gyuláné (2018)
 • Dr. Fazekas János (2018)
 • Hinárné Hári Ildikó (2018)
 • Dr. Kecső Gábor (2018)
 • Dr. Bárányos Bernadett (2019)
 • Hipszkiné Bérci Ildikó (2019)
 • Menyhárt Károly (2019)
 • Dr. Molnár Hella Katalin (2019)

Pro Facultate Emlékérem

A Kar hírnevének öregbítése és a hallgatók minőségi képzése érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük elismeréséül adományozható. Adományozza az ELTE ÁJK dékánja.

 • Dr. Sótonyi Péter (2002)
 • Dr. Somos András (2002)
 • Dr. Wellmann György (2002)
 • Dr. Péntek László (2002)
 • Dr. Vámos Lászlóné (2002)
 • Prof. Dr. Füredi János (2002)
 • Dr. Kertész István (2002)
 • Dr. Turi András (2002)
 • Dr. Kun Tibor (2003)
 • Dr. Szenthe Zoltán (2003)
 • Dr. Lányi Tamás (2003)
 • Dr. Wiesel Katalin (2003)
 • Dr. Bőhm András (2003)
 • Dr. Zinner Tibor (2004)
 • Dr. Kanizsai Nagy András (2004)
 • Dr. Steiner Pál (2004)
 • Dr. Schenk Borbála (2004)
 • Dr. Breznai Tibor (2004)
 • Björn Sendel (2005)
 • SBG és K Ügyvédi Iroda (2005)
 • Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda (2005)
 • Dr. Somogyvári István (2006)
 • Gábor Luca (2006)
 • Dr. Stipta István (2007)
 • Dr. Tóth Gábor (2007)
 • Bán Chrysta (2008)
 • Dr. Szendrei Géza (2009)
 • Dr. Pesti Sándor (2009)
 • Dr. Vaskuti András (2010)
 • Dr. Horváth István (2011)
 • Dr. Tóth Ádám (2011)
 • Dr. Parádi József (2012)
 • Dr. Kapa Mátyás (2013)
 • Dr. Lőrincz József (2014)
 • Dr. Burai-Kovács János (2015)
 • Dr. Németh Anita (2015)
 • Paul Barrett (2015)
 • Dr. Szabó Ernő (2015)
 • Dr. Dudás Katalin (2016)
 • Dr. Tar Adrienn (2016)
 • Dr. Lengyel Zoltán (2017)
 • Martin Ebers (2017)
 • Dr. Murányi Katalin (2018)
 • Dr. Pataki Gábor (2018)
 • Dr. Szabó Andrea (2018)
 • Dr. Báldy Péter (2019)
 • Dr. Franczel Richárd (2019)
 • Dr. Dennis Campbell (2019)
 • Dr. Gass István (2019)
 • Dr. Rabóczki Bence (2019)

Kari életmű elismerések

 • Dr. Békés Imre (2004)
 • Dr. Nagy Tibor (2004)
 • Dr. Kozma Pál (2005)

Mesteroktató cím

Adományozható az Egyetemmel legalább tíz éve megbízásos oktatói jogviszonyban álló személynek, akiknek gyakorlati jellegű oktatása kiemelkedő jelentőségűnek minősül 

 • Dr. Sinku Pál (2010)

Hajnóczy-díj

Adományozható azon hallgatóknak, akik a tudományos diákkörök tevékenységének előmozdítása és az egyes diákkörök szervezése terén az elmúlt évek során példamutatóan sokat tettek, illetőleg éveken át folyamatosan magas színvonalú tudományos diákköri munkát végeztek.

 • Ablaka Gergely (politológia szak IV. évfolyam) - A Politikatudományi Intézet mellett működő tudományos diákkör munkájában való aktív részvételért és a tudományos diákköri dolgozatok szokásos színvonalát messze meghaladó igényességű tanulmány megírásáért.
 • Hatala Anna (IV. évfolyamos joghallgató) - Az ELTE ÁJK VI. (visegrádi) Tudományos Diákköri Konferenciájának eredményes megszerzéséért.
 • Szatmári Csaba (szeptembertől V. évfolyamos joghallgató) - A Polgári Jogi Tudományos Diákkör munkájának és gazdag programjának szervezéséért, valamint legújabb évkönyvének szerkesztéséért.
 • Garai Borbála (végzett (2001) joghallgató) - A Multa rogare... című, Tudományos Diákköri Dolgozatok 2001 alcímű három kötetes kiadvány társszerkesztői munkálataiért.
 • Bujdosó András
 • Bödörős Éva
 • Gálik Gabriella
 • Mráz Ágoston
 • Szeszlér Dániel (joghallgató), a Polgári Jogi TDK hatékony irányításáért, a Jogesetmegoldó versenyek szervezéséért, a diákköri évkönyvek előkészítésében való részvételéért.
 • Előházi Zsófia (végzett joghallgató), a kari tudományos diákköri konferenciák szervezéséért.
 • Deli Gergely (végzett joghallgató), a Római Jogi TDK szervezéséért.
 • Vajda Péter (végzett joghallgató), a korábban előzmények nélküli, Környezetjogi Diákkör megszervezéséért.
 • Lux Ágnes (V. évfolyamos politológus hallgató, a Politológia TDK szervezéséért, igényes diákköri dolgozataiért.
 • Koós Gábor joghallgató – a Diákköri Konferenciákon elért eredményeiért
 • Mohácsi Barbara joghallgató – a Magyar Jogtörténeti Diákkör szervezéséért, a TDK Híradó folyóirat szerkesztéséért, és a 2005-ös OTDK-n elért első helyezéséért.
 • Papp Gábor joghallgató – a Közjogi Kör szervezéséért, és a 2005-ös OTDK-n elért első helyezéséért.
 • Kiss Katalin Ágnes politológus hallgató – a politológia tudományos diákkör, az OTDK Konferencia és a POLI2005 konferencia szervezéséért, és az OTDK-n elért helyezéséért.
 • Dr. Kelemen Miklós
 • Víg Dávid
 • Molnár Márta
 • Szabados Tamás
 • Dr. Vissy Beatrix
 • Dr. Mernyei Ákos
 • Novák Ádám
 • Asbóth Márton – a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért
 • Sulyok Katalin – a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért
 • Wolf Szandra – a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért
 • Podoletz Léna – diákköri tevékenységéért és szervezőmunkájáért
 • Ajtay-Horváth Viola – diákköri tevékenységéért, illetve a XXXI. OTDK-n, a Munkajog Tagozatban elért I. helyezéséért
 • Farkas Diána – diákköri tevékenységéért, tudományos diákköri és kutatómunkájáért, valamint a tanszéki demonstrátorok irányítása területén végzett tevékenységéért
 • Kovács Krisztina – diákköri tevékenységéért, illetve a XXXI. OTDK-n a Büntetés-végrehajtási Tagozatban elért I. helyezéséért
 • Szabó Sarolta Édua  – diákköri tevékenységéért, illetve a XXXI. OTDK-n a Polgári Eljárásjogi Tagozatban elért, I. helyezéséért
 • Szentgáli-Tóth Boldizsár – diákköri tevékenységéért, illetve a XXXI. OTDK-n az Alkotmányjog I. és II. Tagozatban elért II. helyezéseiért.
 • Bokros Attila joghallgató részére, áldozatos tevékenységéért, melyet a Nemzetközi Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör érdekében végzett.
 • Dobos Denisz joghallgató részére, a Polgári Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért
 • Fodor Judit Ágnes joghallgató részére, a Polgári Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.
 • Kollarics Flóra végzett joghallgató részére áldozatos tevékenységéért, melyet az Alkotmányjogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör érdekében, éveken át, példamutatóan végzett.
 • Losonczi Eszter joghallgató, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátora részére, a Joghistória című szakmai folyóirat vezető szerkesztőjeként végzett példamutató tevékenységéért.
 • Nemes Szilvia végzett joghallgató részére, kiemelkedő tevékenységéért, melyet a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör érdekében, példamutatóan végzett.
 • Rácz Anna joghallgató részére, áldozatos tevékenységéért, melyet a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék mellett működő tudományos Diákkör érdekében, példamutatóan végzett.
 • Csaba Orsolya Zita joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Csernus Máté és Pataki Tamás Dániel joghallgatók részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezésükért.
 • Frigyes Dalma Júlia joghallgató részére, a Polgári Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör érdekében végzett kiemelkedő és áldozatos tevékenységéért.
 • Győrfi Anita végzett joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Herman Szilvia kriminológus hallgató részére, a Kriminológia Tanszék mellett működő tudományos diákkör érdekében végzett kiemelkedő, áldozatos munkájáért.
 • Ila-Horváth Eszter végzett joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Kovács Dalma Melinda végzett joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Mécs János Elek végzett politológus hallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Milánkovich András végzett joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Ottóffy Zsófia joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Pap Dániel Kristóf joghallgató részére, a Jessup Nemzetközi Perbeszédversenyen elért kiváló teljesítményéért, különösen a második legjobb szóbeli eredményéért.
 • Surjányi Dávid joghallgató részére, a Jessup Nemzetközi Perbeszédversenyen elért kiváló teljesítményéért.
 • Szabó Réka joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Szontagh Veronika Anna végzett kriminológus hallgató részére, a Kriminológia Tanszék mellett működő tudományos diákkör érdekében végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért.
 • Tran Dániel végzett joghallgató részére, a Kriminológia Tanszék mellett működő tudományos diákkör érdekében végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért, valamint a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Varga Árpád végzett joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Vasicza Mária Rebeka joghallgató részére, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első helyezéséért.
 • Dr. Kiss Brigitta végzett joghallgató részére, Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör keretében az elmúlt években kifejtett áldozatos szervező és kutatási tevékenysége elismeréseként, továbbá a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Közigazgatási Jogi Tagozatban elért harmadik helyezéséért.
 • Papp Dorottya joghallgató részére, a Közigazgatási Jogi Tudományos Diákkör keretében az elmúlt években kifejtett áldozatos szervező és kutatási tevékenysége elismeréseként, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozatban elért harmadik helyezéséért.
 • Szabó Zsolt joghallgató részére, a Büntetőjogi Tudományos Diákkör keretében kifejtett áldozatos és példamutató tevékenysége elismeréseként, melyet az elmúlt években a diákkör programjainak, valamint tudományos konferenciák szervezése területén fejtett ki.
 • Varga András végzett mesterszakos politológus hallgató részére, a 2015. évi XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia politikatudományi szekciójában elért első helyezéséért.
 • Bazánth Barbara
 • Buda Zolta
 • Budai Mihály Egon
 • Cseh Kristóf
 • Mordivoglia Clio
 • Pollok Zsófia Csenge
 • Pszilosz Regina
 • Varga Yvett
 • Barkóczi Dávid
 • Burján Evelin
 • Sárhegyi-Boros Réka
 • Szép Vanessa
 • Árpási Botond politológus hallgató részére a Politológia TDK titkáraként végzett diákköri tevékenysége, valamint a XXXIV. OTDK-n elért második helyezése és különdíja elismeréseként
 • dr. Bakos Rebeka végzett joghallgató részére a Polgári Eljárásjogi TDK titkáraként végzett diákköri tevékenysége, valamint a XXXIV. OTDK-n elért első helyezése elismeréseként
 • Bartuszek Lilla joghallgató részére a Nemzetközi Jogi TDK titkáraként végzett diákköri tevékenysége,  valamint a IX. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyen elért első helyezése elismeréseként
 • dr. Darnóth Sára végzett joghallgató részére a Polgári Eljárásjogi TDK titkáraként végzett diákköri tevékenysége, a XXXIV. OTDK-n elért legjobb opponens díja, valamint a Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyen elért harmadik helyezése elismeréseként
 • dr. Kasza-Tóth Krisztina végzett joghallgató részére a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK keretében végzett diákköri tevékenysége, a XXXIV. OTDK-n elért I. helyezése, valamint a büntetőjogi perbeszédversenyeken elért kiváló teljesítményei elismeréseként
 • dr. Kiss Máté végzett joghallgató részére a Pénzügyi Jogi TDK titkáraként végzett diákköri tevékenysége, valamint a XXXIV. OTDK-n elért II. helyezése elismeréseként
 • Kocsi Ádám joghallgató részére a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK keretében végzett diákköri tevékenysége, valamint a XXXIV. OTDK-n párban elnyert első helyezése, valamint a büntetőjogi perbeszédversenyeken elért kiváló teljesítményének elismeréseként
 • dr. Szakács Dóra végzett joghallgató részére a Munkajogi TDK titkáraként végzett diákköri tevékenysége, valamint a XXXIV. OTDK-n elért különdíja elismeréseként

Pro Iurisprudentia Practica Emlékérem

Adományozható azon hallgatók, csapatok és felkészítő tanárok munkájának elismerésére, akik az adományozást megelőző tanévben hazai vagy nemzetközi perbeszéd- és jogesetmegoldó versenyen kimagasló eredményt értek el, ezzel növelve a Kar hírnevét, szakmai elismertségét. 

 • Bazánth Barbara (2018)
 • Dr. Gelencsér Adél (2018)
 • 2018. évi Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen részt vett csapat: Balázs Gergő, Bazánth Barbara, Buda Zolta, Németh Olivia és Orosz Dzsenifer (2018)
 • 2018. évi Monroe E. Price Médiajogi Perbeszédversenyen részt vett csapat: Erdősi Rebeka, Kovács Andrea, Mozsolits András, Szalai Flóra, Tatár Attila (2018)
 • Dr. Gosztonyi Gergely (2018)
 • Dr. Kajtár Gábor (2018)
 • Bazsó Gábor (2019)
 • 2019. évi Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen részt vett csapat: Bazsó Gábor, Buda Zolta, Koncsik Marcell, Szép Vanessza (2019)
 • 2019. évi Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny első helyezést elért csapat felkészítő tanárai: Dr. Kajtár Gábor, Dr. Pap Dániel, Dr. Sulyok Katalin (2019)
 • 2019. évi Telders Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen részt vett csapat: Balogh Dóra, Máté Dávid, Schultz Balázs, Tóth Franciska (2019)