Kutatóhelyek az ELTE ÁJK-n

MTA ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

Honlap

ELTE Kuncz Ödön Jogi Tudásközpont

A Tudásközpont az ÁJTK felsőoktatási tanfolyami képzési és kutatási feladatokat ellátó szolgáltató szervezeti egysége. Elsősorban piaci szereplőkkel való partnerségben, gyakorlatorientált innovatív tudástartalom létrehozására jött létre. A Tudásközpont tevékenysége az ÁJTK oktatói-kutatói tudásbázisán alapuló új formáját jelenti az ELTE karai közötti együttműködésnek, mivel nem kizárólag jogi, hanem a diszciplináris határokon átnyúló kutatásokat és képzéseket is folytatni kíván egyeztetve az érintett szervezeti egységekkel.