Oktatómentorok

Oktatómentorok

Kik azok az oktatómentorok?

Minden elsőéves csoportnak van legalább egy oktatómentora. Az oktatómentorok a Kar fiatal oktatói és doktoranduszai közül kerülnek ki, akik elkötelezettek amellett, hogy minden segítséget megadjanak mentoráltjaik zökkenőmentes egyetemi intengrációjához. Az oktatómentorokhoz bátran fordulhatsz tanulmányi kérdésekkel, szakmai igényekkel csakúgy, mint az egyetemi élettel összefüggő bármely problémáddal.

Az oktatómentori hálózat tagjai

ABLAKA GERGELY

2003-ban szereztem politológus diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd a politikatudományi doktori képzésre felvételt nyerve kezdtem el tanítani, jelenleg pedig a Politikatudományi Intézet főállású oktatójaként veszek részt az egyetemi képzésben. Alapszakon, az Európán kívüli világ I-II c. kurzuson Ázsia, Afrika, Latin-Amerika és a Közel-Kelet politikai fejlődésével, főbb jellemzőivel foglalkozunk, mesterszakon a Demokratikus konszolidáció elmélete és gyakorlata c. tárgy keretén belül a demokratizálódás elméleti megközelítéseit és gyakorlati eseteit tanulmányozzuk Európában és az öreg kontinensen túl. Lényegében mióta az eszemet tudom, mindig is a Közel- és a Távol-Kelet vonzott, a disszertációmat az Iráni Iszlám Köztársaság politikai evolúciójáról írom. Szerencsés vagyok, mert azt taníthatom, ami igazán érdekel, még inkább, mert azokról a régiókról tarthatok előadást, ahol magam is megfordulhattam, így az olykor száraz tananyagot színes történetekkel tudom élettelibbé tenni – s persze ezáltal bátorítani a hallgatóimat is arra, hogy valamely nemzetközi ösztöndíj révén maguk is feltérképezzék a szűkebb-tágabb világunkat. A mentorprogramban azért veszek részt, mert jó ötletnek gondolom: egyfajta keretet biztosít, erősíti a személyes kapcsolatot tanár és diák közt, amire mindenképpen szükség van a fejlődés előmozdítása érdekében, a kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetően pedig hangsúlyosabb szerepet kap a közösség is, ami nagyban megkönnyíti a beilleszkedést, a kezdeti eligazodást az egyetem falai között…

BAK KLÁRA

Az ELTE ÁJK Agrárjog Tanszékének tanársegédje vagyok, és a kari Mentorprogram oktatómentora.  Oktatómentornak azért jelentkeztem, mert az egyetemi oktatás és a szakmai kutatások mellett fontos dolognak tartom az első évfolyamos diákok számára a mentorprogramot, mint lehetőséget, amely segítséget és támogatást nyújthat számukra kezdeti esetleges szakmai nehézségeik legyőzésében, tanulmányaik minél hatékonyabb és sikeresebb vitelében.

 

BÁLDY PÉTER

1994-től ELTÉ-s vagyok. 1999-ben szereztem diplomát, 2000-től oktatok a karon a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéken. 2013-tól a Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyetteseként is kötődöm a karhoz. A kezdetektől részese vagyok a mentorprogramnak, fontosnak tartom, hogy a gólyáink az első perctől kezdve tudják és érezzék, jó helyre jöttek. Szeretném, ha minden hallgatónk a lehető legteljesebb egyetemi éveket töltse el velünk. Miért jó mentornak lenni? Amiért talán jó idegenvezetőnek is lenni: látni, ahogy a csodákra nyíló szemek csillognak. Látni, megélni, ahogy tehetséges fiatalok az ELTE közösségének tagjaivá válnak. Mert az ELTE ÁJK egy jó közösség. Ahova megéri tartozni. Amit érdemes kiaknázni.
Hiszem, hogy ebben segítenünk.
Ezért csináljuk.
Ezért csinálom.

FARKAS DIÁNA RITA

Farkas Diána Rita vagyok, a Polgári Jogi Tanszék nappali tagozatos PhD hallgatója. Tanulmányaim mellett már elsőéves doktoranduszként is igyekeztem a záróvizsgázó hallgatókat segíteni, ezért nagy örömmel csatlakozom a programhoz, remélve, hogy a már megszerzett tapasztalataimat a gólyák mentorálása terén is kamatoztatni tudom. Egyetemi éveim során a tanszék demonstrátora voltam, ezért tudom, hogy a jól szervezett közösség megtartó ereje hozzájárul a fejlődéshez, és igazán értékessé teszi az itt eltöltött éveket.

FAZEKAS JÁNOS

2004-ben végeztem a Karon jogászként, 2008 óta vagyok főállású oktató a Közigazgatási Jogi Tanszéken. Dolgoztam több munkahelyen is gyakorló jogászként és más egyetemeken megbízott előadóként, de mindig akkor éreztem a legjobban magamat, ha csak a Karon végzett oktatói és kutatói munkámra tudtam koncentrálni. Nagyon szeretem csinálni, rengeteg sikerélményt ad és azt remélem, hogy a hallgatóimmal is el tudom hitetni, hogy olyan pályán indultak el, ahol ez lehetséges és ki tudják bontakoztatni a képességeiket. A mentorprogram is erre ad kiváló lehetőséget.

FEKETE BALÁZS

Közel két évtizede foglalkozom valamilyen formában emberekkel, a nyelvi korrepetálástól az egyetemi tanításig. A munkám a hobbim is, ezért veszek részt nagy örömmel a mentorprogramban is, mivel jó lehetőségnek látom a valódi egyetemi világ megteremtéséhez. Kedvenc íróim Kertész Imre, Cs. Szabó László és Michel Houellebecq, szakmai példaképeim pedig Péteri Zoltán, Michael Oakeshott és Sir Steven Runciman. Ha ezek a nevek nem ismerősek, a google szívesen segít…

FORGÁCS ANNA

2011-ben diplomáztam az ELTÉ-n jogász szakon, ezt követően a Közigazgatási Jogi Tanszéken kezdtem el a PhD tanulmányaimat. Ennek keretében lehetőségem nyílt egy évet ösztöndíjasként eltölteni a Columbia Egyetemen New Yorkban, ami nagyban formálta a szakmai érdeklődésem, és természetesen egy fantasztikus élmény volt. Amióta hazajöttem, az egyetemen dolgozom tanársegédként, illetve a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumában vagyok főtanácsadó. A mentorprogramhoz azért csatlakoztam, mert tudom, hogy gólyaként nem könnyű megtalálni azt a helyet és azt a közeget, amiben jó eltölteni az egyetemi éveket, és ebben mentorként, volt FEB-esként, bibósként talán tudok segíteni.

HOFFMAN ISTVÁN

Több, mint 10 éve vagyok a Közigazgatási Jogi Tanszék oktatója. A mentorprogramban 2014 szeptembere óta veszek részt. Kutatási területem a helyi önkormányzati jog, valamint a szociális jog területe. Úgy vélem, a mentorrendszer fontos segítséget nyújt a gólyáknak az egyetemi életbe való integrálódásra, amelyet a diákmentor-rendszer 2015-ös kiépítése csak erősített. Közös munkánk során mi is erre törekszünk.

HORVÁTH GEORGINA

A jogi diplomámat 2015-ben szereztem meg a Karon és ugyanebben az évben kezdtem meg a PhD tanulmányaimat is. Jelenleg tanársegédként büntető eljárásjogot és büntetőjogot tanítok, valamint több szakkollégiumban oktatással és mentori tevékenységgel támogatom a bűnügyi tudományok iránt érdeklődő hallgatókat. A kutatási területem a bizonyítás törvényessége, a tisztességes eljárás a büntetőeljárásban. A mentorprogramhoz azért csatlakoztam, mert fontosnak tartom, hogy a gólyák a szenzitív első évük során egyrészről olyan támogatásban részesüljenek, amelyben nekünk nem lehetett részünk, másrészről – mivel alig pár éve végeztem -, jó rálátásom van a hallgatói évek nehézségeire és könnyedségeire, mely tapasztalatokkal a mentorprogram céljait figyelembe véve szívesen segítek a gólyacsoportomnak és a mentorcsapatnak is.

INZELT ÉVA

A Kriminológiai Tanszék adjunktusa vagyok, valamint az Orientációs Napok szervezésében és a mentorrendszer kialakításában aktív szerepet játszottam az elmúlt években. Többek között azért választottam az egyetemi oktatói és kutatói pályát, mert szeretek emberekkel foglalkozni, tanítani, tudást átadni, emberi sorsokat megismerni és segíteni másoknak. Szakterületem, mely tág értelemben a kriminológia tudományterülete, számos izgalmas kutatási lehetőséget rejt az ember személyiségének, környezetének és kapcsolatainak megismerésére, ezeknek a kölcsönhatásoknak a vizsgálatára. Fontosnak tartom az általános oktatáson felül az egyéni tehetséggondozást, így már ötödik éve készítem fel a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Mediációs Versenyére az egyetemi csapatot, mely egyedüliként képviseli Magyarországot ezen a rangos világversenyen.

KAJTÁR GÁBOR

Az ELTE ÁJK oktatói mentorprogramjának alapító tagja, a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben mentoroktató volt. Király Miklós dékán felkérésére 2015-ben és 2016-ban az Orientációs Napok főszervezőjeként dolgozott. A mentorprogrammal kapcsolatos tapasztalatait a rotterdami Erasmus Egyetemen és a University of Cambridge egy-egy éves programjaiban szerezte. Legfőbb célja a nyitott, szellemi szabadságra és közösségi terekre épülő hallgatói-oktatói tér erősítése.

KÉPESSY IMRE

2010-ben végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2013 októberétől vagyok a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanársegéde. Oktatói pályafutásom kezdetétől igyekeztem segíteni a szemináriumi csoportjaimba tartozó elsőéves hallgatókat abban, hogy minél zökkenőmentesebben tudjanak beilleszkedni az egyetemi életbe, így nagyon örültem a mentorprogram elindulásának, amit ennek keretet tudott biztosítani. Úgy gondolom, hogy a hallgatók bizalmának elnyerése elengedhetetlen ahhoz, hogy oktatói feladatainknak eleget tudjunk tenni.

KISTELEKI KÁROLY

1996 óta oktatok a karon egyetemes- majd összehasonlító jogtörténetet, így az „old school”-mentorok köré tartozom. Amióta itt tanítok, azóta próbálok interaktivitást kialakítani a diákokkal az óráimon, mert szerintem egy közös produktum eredménye kell legyen egy tanóra. Ugyanígy gondolkodom a karon lévő „életről”, aminek egy jó partneri viszony az alapja a diák és a tanár oldalak között. Ezt nemcsak elméletben vallom, hanem a magam eszközeivel régóta igyekszem tenni is érte. Vezetője vagyok az egyik tanórámból kinőtt Perjátszó Körnek, ami híres perek színpadi bemutatásával és – egyáltalán nem mellesleg – egy jó közösséggel igyekszik kicsit színesebbé és jobb hangulatúvá tenni a jogi kart. Éppen ezért abszolút természetes volt számomra, hogy a mentorprogramhoz csatlakozzam, melynek egy évig a társelnöke voltam és most a Program Csoport vezetőjeként igyekszem minél színesebb programajánlatokkal bombázni a mentorcsoportokat

KOLLARICS FLÓRA

Kollarics Flóra vagyok, az Alkotmányjogi Tanszék megbízott oktatója és több éve mentoroktató. Mindig nagy várakozással tekintek a tanévkezdésre, mert remek és inspiratív feladatnak tartom a mentor tevékenységet. Évről-évre megismerni lelkes, érdeklődő és nyitott embereket és segíteni nekik az egyetemi közösség aktív tagjává válni az oktatási tevékenységen is túlmutató kihívás. Nagyon fontosnak tartom a mentorprogramot, mert olyan kiinduló közeget biztosít, amely kellő támogatással segíti az első éves hallgatókat az integrációban és a szakmai, valamint baráti közösségek megtalálásában.

LÁSZLÓ NOÉMI

Tanácsadó szakpszichológus képzést végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mellette rövidebb ideig tanulmányokat folytattam, szakmai gyakorlatot töltöttem Nagy-Britanniában, Hollandiában és Spanyolországban. 2015 óta dolgozom a karon tanácsadó pszichológusként, és a Jogpszichológia Kör egyik mentoraként tevékenykedem hallgatókkal közösen azért, hogy a két tudomány határterületének érdekes és izgalmas oldalát minél többen megismerhessék. A mentorprogramban harmadik éve veszek részt. Azért szeretem a mentorprogramot, mert ez a kezdeményezés úgy összehozza a kar sok lelkes munkatársát, mint eddig szinte semmi más, és egészen egyedi, új lehetőséget ad arra, hogy egy összetartó közösség épüljön a frissen érkezett hallgatókból.

LÉGRÁDI ISTVÁN

2010-ben végeztem jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, és ugyanezen évben kezdtem meg a Ph.D.-tanulmányaimat is a karon. 2012 őszén bíztak meg szemináriumok tartásával, 2013 óta pedig tanársegédként dolgozom a Polgári Eljárásjogi Tanszéken. Ha éppen nem az egyetemen vagyok, ügyvédként is tevékenykedem. Nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatók minél előbb megtapasztalhassák, megélhessék, hogy az egyetem több, mint „iskola”. Az egyetem egy szellemi közösség is, különböző műhelyekkel, számtalan rendezvénnyel, ahol az érdeklődési köre szerint mindenki – igény szerint oktatók tanácsai mellett – szabadon fejlesztheti magát. Mentorként törekedni szeretnék arra, hogy a leendő kollégáink a „hallgató lét” ezen oldalát is megismerhessék.

LUKÁCS ÉVA

Gellérné Lukács Éva vagyok, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi tanszéken adjunktus. Az ELTÉ-n végeztem, itt szereztem a doktori fokozatomat is, ez az alma materem. Vallom, hogy a legfogékonyabb évek az egyetemi évek, amelyeknek nemcsak a tanulmányokról, az elme pallérozásáról, hanem arról is szólniuk kell, hogy mindenkinek kiteljesedhessen az egyénisége, olyan tapasztalatokra tegyen szert, amelyek segítik megtalálni az önbizalmat, a tehetséget, kitartást és az akaraterőt. Fontos, hogy a diákok rögtön a belépéskor úgy érezzék, jó helyre kerültek, szakmailag és emberileg is otthon tudják érezni magukat. Összességében az ELTÉs hangulat megtalálásában szeretnénk majd segíteni nekik.

MÁNDI TIBOR

1997-ben végeztem jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Rövid kitérő után 2001-től dolgozom a Kar Politikatudományi Intézetében. 2011-ben szereztem PhD fokozatot a Politikatudományi Doktori iskolában, a brit és amerikai konzervatív és neokonzervatív politikai gondolkodásról írott disszertációmmal. A politológus alap- és mesterképzésben több kötelező és alternatív tárgyat is oktatok, többek között Politikai filozófiát, Demokrácia- és politikaelméletet, illetve az Egyesült Államok politikai rendszeréről és politikájáról szóló tárgyakat. Az egyetemi oktatásnak véleményem szerint az egyszerű tudásátadáson túl szemlélet- és jellemformáló hatással is rendelkeznie kell. Utóbbihoz nagymértékben hozzájárul a Karon néhány éve indult mentorprogram, amiben az elsőéves mesterszakos hallgatók oktatómentoraként veszek részt.

PAPIK ORSOLYA

2013-ban végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanebben az évben kerültem a kar Agrárjogi Tanszékére ösztöndíjas doktoranduszként. 2016 szeptemberétől már tanársegédként veszek részt a tanszéki és kari munkában.
Oktatómentorként elsődleges feladatomnak tartom, hogy a karra érkezők fiatal hallgatók beilleszkedését elősegítsem, a kezdeti nehézségeket leküzdésében mellettük legyek, legyen szó akár tanulásmódszertanról, időbeosztásról, vizsgatechnikáról vagy a hallgatói követelményrendszer alapos ismeretéről.
Szabadidőmben leginkább sportolok, utazom és rajongok a macskákért.

RÁCZ ANNA

2002 óta dolgozom az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jelenleg a Dékáni Hivatal helyettes vezetőjeként. Művelődésszervező és jogász diplomával rendelkezem. Két éven keresztül voltam hallgatója a Kar Doktori Iskolájának a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékhez kapcsolódva. 2015 óta veszek részt nagy örömmel a Mentorprogramban, szeretek emberekkel foglalkozni, érdekel a tehetséggondozás és szívesen támogatom a Karra újonnan érkező hallgatók beilleszkedését új élethelyzetükbe. Jelenleg a Mentorprogram társelnöke vagyok. Ez a környezet mind szakmailag, mind emberileg nagyon inspiráló a számomra. Mindezek mellett kulturális írással foglalkozom, cikkeim különböző kulturális-művészeti fórumokon jelennek meg, leginkább színházi, irodalmi, képzőművészeti és zenei témákban.

RÁCZ RÉKA

Diplomámat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg, ezt követően a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium munkatársa lettem, ahol munkakörömbe tartozott az európai uniós jogharmonizáció, az uniós irányelvek nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatos jogszabály-előkészítési munkák végzése, az Európai Uniótól érkező közösségi jogszabálytervezetek véleményezése, az irányelvek átvételét bizonyító megfeleltetési táblázatok készítése, a tagállami álláspont képviselete Brüsszelben. 2007-től dolgozom ügyvédként. Az ELTE-ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékén a diploma megszerzésétől kezdve megbízott előadóként, 2016. szeptember 1-je óta pedig tanársegédként van lehetőségem oktatni. A mentorprogramhoz örömmel csatlakozom, hiszem, hogy érdemi és hatékony segítséget jelenthetünk az új hallgatóknak mind szakmai, mind közösségi tekintetben.

RIGÓ BALÁZS

A Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék tanársegédje vagyok. Ez az 5. évem a tanszéken, korábban az Amerikai Nagykövetségen dolgoztam, de a tanítás öröméért és a tudomány kedvéért az ÁJK-t választottam. Szeretek utazni, idegen nyelveket tanulni és olvasni.
Korábban  versenyszerűen sportoltam (kendo). Szerencsére megadatott, hogy többször tanulhattam külföldön (Toyohashi, Pamplona, Reggio Calabria). Úgy gondolom, hogy az eddigi utazásaim és az ezek során szerzett tapasztalatok és képességek segítenek, hogy minél többet átadjak Nektek belőlük. Várom, hogy együtt dolgozhassunk, és közösen alakítsunk ki egy olyan közösséget, amely segíti és meghatározza az elkövetkező éveiteket.

SZAMEK GABRIELLA

2014-ben végzetem az ELTE ÁJK-án, szintén ebben az évben kezdtem meg PhD tanulmányaimat az ELTE ÁJK Doktori Iskolájában. Ekkor kezdtem el részt venni az oktatómentori tevékenységben is. 2016-tól gyakorló jogászként is dolgozom az egyetemi oktatás mellett. Nagyon fontosnak tartom a külföldi egyetemeken való tapasztalatszerzést, magam is két félévet tanultam a Heidelbergi Egyetemen. Szintén lényeges véleményem szerint a  Tudományos Diákkörökben való részvétel, én 2011 óta veszek részt a Közigazgatási jogi TDK működésében jelenleg mint felelős oktató.

SZONTAGH VERA

A kriminológiai doktori program hallgatója vagyok, kisebbségpolitika szakos diplomámat 2014-ben szereztem meg az ELTE társadalomtudományi karán, míg kriminológusi diplomámat 2015-ben az ELTE jogi karán. A kutatási terültem a gyűlölet-bűncselekmények és az áldozathibáztatás jelenségének vizsgálata. Azért csatlakoztam a mentorprogramhoz, mert fontosnak tartom a kriminológus mesterszakos hallgatók tehetséggondozását, illetve szakmai támogatásukat a mesterképzés ideje alatt

TÓTH FRUZSINA

Jelenleg végzős doktorandusz hallgató vagyok a Jog- és Társadalomelméleti Tanszéken, illetve lassan megszerzem a második diplomámat szociológia mesterképzésen. Az egyetemen társadalomtudományi alapozót,  jogszociológiát társadalomelméletet valamint jog- és állambölcseletet tanítok jogászoknak és kriminológusoknak. 2017 őszén harmadik évet kezdem meg oktatómentorkén. Számomra nagyon fontos ez a program, ami nem csak az elsőéveseknek nyújt segítséget, de az oktatóknak is hatalmas élmény mentori feladatokat ellátni egy-egy csoport mellett.

TRAN DÁNIEL

2015-ben végeztem karunkon jogászként, a diplomaszerzés után az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékén PhD hallgatóként, ezzel párhuzamosan a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában pedig mint ügyvédjelölt helyezkedtem el. A tevékenységeimből adódóan gyakran kerülök érintkezésbe a bíróságok, ügyészségek és a büntetés-végrehajtás munkájával. A mentorprogramnak számos rendkívül fontos és hasznos oldala van, én személy szerint kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a hallgatókban minél hamarabb kialakuljon egy kép a képzésük szakmai kifutásáról és arról, hogy milyen lehetőség állnak előttük a diploma megszerzése után – többek között ebben szeretnék Nektek segíteni.

VASKUTI GERGELY

A Kriminológiai doktori program utolsó éves hallgatója vagyok. Pszichológusi és pszichológia szakos tanári diplomámat 2008-ban Szegeden, kriminológusi diplomámat pedig 2013-ban az ELTE jogi karán szereztem. Dolgoztam iskolapszichológusként, tehetséggondozással foglalkozó alapítványnál, rendszeresen veszek részt külföldi élményterápiás utazások szervezésében, valamint 9 éve dolgozom a gyermekvédelemben. Kriminológiában a prostitúció és a gyermekprostitúció a fő területem. Azért csatlakoztam a programhoz, mert hallgatóként és oktatóként is mindig azok a kurzusok és programok adták a legtöbbet, amik valahogy a formális-frontális oktatáson kívül – is – történtek, ahol nagyobb szerep jutott egymás megismerésének, beszélgetéseknek és vitáknak, vagyis a közösségnek.

VELKEY GÁBOR

2015-ben végeztem jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az egyetemi évek alatt először a Bibó István Szakkollégium, majd a Társadalomelméleti Kollégium tagja voltam, és a két közösség munkjába bekapcsolódva találtam meg azt a témát, amit a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék PhD hallgatójaként jelenleg is foglalkoztat. A mentorprogramban 2017 óta veszek részt. A program és az ON teret biztosítanak ahhoz, hogy személyes kapcsolat alakuljon ki oktatók és hallgatók között, ami megkönnyíti, hogy minden hallgató megtalálja a számára érdekes témákat, és azokat a kereteket, amelyekben ezekkel mélyebben megismerkedhet.

VIG DÁVID

A Kriminológiai Tanszék adjunktusa, PhD fokozatát 2014-ben szerezte meg. Érdeklődése középpontjában a börtönök belső világa, a fogvatartottak jogainak védelme, valamint a börtönnel kapcsolatos kriminálpolitika áll. Korábban az Országos Kriminológiai Intézetben, valamint az Open Society Foundation Emberi Jogi Programjánál dolgozott és számos civil szervezettel működött együtt.