Dr. Papp Zsuzsanna

Dr. Papp Zsuzsanna

alkotmánybírósági főtanácsadó, címzetes egyetemi docens

Polgári Eljárásjogi Tanszék
óraadó