Dr. Parti Tamás

Dr. Parti Tamás

közjegyző, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese

Polgári Eljárásjogi Tanszék
óraadó