Dr. Parti Tamás

Dr. Parti Tamás

közjegyző, a BKK elnöke

Polgári Eljárásjogi Tanszék
óraadó