Dr. Ribai Csilla

Dr. Ribai Csilla

ítélőtáblai bíró, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke

Polgári Eljárásjogi Tanszék
óraadó