Dr. Szőke Irén

Dr. Szőke Irén

a Kúria ny. tanácselnöke

Polgári Eljárásjogi Tanszék
óraadó