Juhász Imre

Juhász Imre

egyetemi docens

Polgári Eljárásjogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: juhaszi@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2955
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: 202

Fogadóóra: Hétfő: 12:00–14:00 (Teams)

Oktatott tantárgyak:

 • Polgári Perjog
 • Polgári Nemperes Eljárások

Kutatott témák:

 • Polgári Perjog
  • törvénykezési szervezet
  • alkotmányjogi panasz eljárásjogi összefüggései
 • Polgári Nemperes Eljárások
  • Nemperes eljárások fogalma, tárgya, története
 • Alkotmányjog
  • emberi jogok (nemzeti kisebbségek jogai)
  • alkotmánytörténet
  • az alkotmányjogi panasz helye és szerepe az alkotmánybíróságok gyakorlatában