Prof. Dr. Varga István

Prof. Dr. Varga István

egyetemi tanár

Polgári Eljárásjogi Tanszék
tanszékvezető


Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu
E-mail: vargai@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2605
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: 2. E.202

Fogadóóra: Kedd: 12:00–14:00 (Teams)

Oktatott tárgyak:

  • Polgári perjog
  • A polgári nemperes eljárások joga
  • Commercial and Investment Arbitration (ELTE European Business Law LLM kurzus)
  • International and European Civil Procedure
  • Einführung in das ungarische Zivilprozessrecht (Erasmus hallgatóknak)

Kutatási területek:

  • Összehasonlító és nemzetközi polgári perjog
  • Választottbíráskodás

Könyvek:Beweiserhebung in transatlantischen Schiedsverfahren, C.H. Beck – Nomos, Baden-Baden 2006


Arbitration Law and Practice in Central and Eastern Europe, New York 2014


A polgári nemperes eljárások joga, 2., átdolgozott kiadás, Budapest 2013


Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, München 2014


Magister Artis Boni et Aequi – Studia in Honorem Németh János (Varga/Kiss), Budapest 2003


Codificatio Processualis Civilis – Studia in Honorem Németh János II., Budapest 2013


Europäisches Zivilprozessrecht (Ahrens/Lipp/Varga), Göttingen 2010


Egy új polgári perrendtartás alapjai, Budapest 2014