Timár Kinga

Timár Kinga

egyetemi adjunktus

Polgári Eljárásjogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: ktimar@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2605
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: 202

Fogadóóra: Szerda: 10:00–12:00 (Teams)

Oktatott tárgyak:

  • Polgári perjog
  • A polgári nemperes eljárások joga

Kutatási területek:

  • Nemzetközi és európai polgári eljárásjog
  • Választottbíráskodás