Elhunyt Erdei Árpád

2021.04.12.
Elhunyt Erdei Árpád
Méltósággal viselt súlyos betegség után, 2021. április 11-én szerettei körében elhunyt Dr. Erdei Árpád professor emeritus. Karunk Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének oktatója, volt alkotmánybíró, az Alkotmánybíróság egykori elnökhelyettese, a büntető eljárásjog tudományának és oktatásának iskolateremtő professzora volt.

Tanítványai, kollégái 80. születésnapja alkalmából 2019. november 22-én konferenciával, és az ő, valamint más szerzők dolgozatait is tartalmazó Haladás és ellenállás. Erdei Tanár Úr és más szerzők dolgozatai címmel kötet megjelenésével tisztelegtek, amely az elmúlt hónapokban látott napvilágot az Eötvös Kiadó gondozásában, tanszékünk kollégái, Király Eszter és Holé Katalin szerkesztésében. 

Erdei Árpád 1939. január 15-én született, egy Békés melletti tanyán. Jogi tanulmányait 1962-ben fejezte be Karunkon, és az Országos Kriminológiai Intézet tudományos segédmunkatársaként kezdett el dolgozni, ahol krimináltechnikai kutatásokkal foglalkozott nyolc éven át. Eközben folytatta a még hallgató korában megkezdett oktatói tevékenységét az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, gyakorlatvezetőként. Király Tibor professzor meghívására egyetemi adjunktusként kezdte meg főállású oktatói pályafutását a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéken. 1985-ben védte meg a később Tény és jog a szakvéleményben címen publikált kandidátusi értekezését. Ugyanebben az évben tanszékvezető lett, ezt a megbízatását három év szüneteltetés után 1990-től ismét vállalta. 1994-ben habilitált és kapott egyetemi tanári kinevezést. Az Országgyűlés 1998-ban választotta alkotmánybíróvá, 2003-ban az Alkotmánybíróság helyettes elnökévé választotta. Alkotmánybíróvá választását szakmai pályafutása megkoronázásaként értékelte. Több mint kétszáz ügy előadó bírája volt, 2007-ben távozott a testülettől, ekkor kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. Egyetemi tanári munkáját ezalatt is folytatta Karunkon, 2009-ben vonult nyugdíjba, de professor emeritusként azóta is oktatott. Rendszeresen tanított külföldön is, többek között 1974 és 1993 között a kaliforniai University of the Pacific magánegyetem ausztriai nyári kurzusain. Számos publikációja jelent meg, és folyamatosan tartott tudományos előadásokat, konferenciák szervezésében is közreműködött. A tudományos életben hazai és külföldi társaságok tagjaként vállalt aktív szerepet. Ellátta a Magyar Jogász Egylet főtitkári tisztségét, majd annak elnökségi tagja is lett. A Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja, és elhunytáig tagja volt az OKRI Tudományos Tanácsának.

1977-től tizenhét éven át működött angol nyelvű szinkrontolmácsként, számos magyar szerző büntető eljárásjogi tudományos munkájának angol nyelvű megjelentetésében működött közre fordítóként illetve szakmai lektorként. Több ízben kapott felkérést különféle jogszabályok előkészítő munkáiban történő részvételre. A munka teljes folyamatában tagja volt az 1998. évi büntetőeljárási törvény kodifikációját előkészítő bizottságnak. 2013-ban igazságügyi miniszteri felkérésre vállalta a meginduló új büntetőeljárási kodifikációt előkészítő bizottság vezetését. Az időközben megváltozott szakmai elképzeléseknek megfelelően tanácsadó testületté alakult grémium vezetéséről szakmai megfontolások miatt mondott le. Változatos szakmai pályája során sosem vált el az ELTE Állam- és Jogtudományi Karától, ahol ötven éven át joghallgatók nemzedékeit oktatta a büntető eljárásjog tudományára.

(Forrás: Haladás és ellenállás. Erdei Tanár Úr és más szerzők dolgozatai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2021.)

Erdei Árpád professzort az ELTE és az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti.

Az Erdei Árpád professzor úrral 2018-ban, a Kar jubileumának alkalmából készült interjú itt olvasható.


Gyászjelentés
A járványügyi helyzetre tekintettel a temetés során kérjük a szokásos előírások betartását (maszkviselés, távolságtartás). A temetésekre vonatkozó létszámkorlát miatt kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze az anna.racz@ajk.elte.hu e-mail címen, 2021. május 3-ig.