Elhunyt Németh János

2021.03.01.
Elhunyt Németh János
Prof. Dr. Németh János, jogászok generációit oktató egyetemi tanár, Karunk szeretett és nagyra becsült vezető oktatója, a Polgári Eljárásjogi Tanszék korábbi vezetője, Egyetemünk volt rektorhelyettese, az Alkotmánybíróság volt elnöke életének 88., boldog házasságának 62. évében, szerető családja, mindig hálás tanítványai és szakmai pályáját kísérő kollégái bánatára ma, 2021. március 1-jén hajnalban csendben elhunyt.

Prof. Dr. Németh János 1933-ban született Újpesten. 1956-ban végzett az ELTE Jogi Karán summa cum laude fokozattal, majd rövid ügyvédjelölti időszakot követően a Kar fiatal oktatója lett Beck Salamon és Nizsalovszky Endre professzorok mellett. Az évtizedek során jogászhallgatók generációit tanította a Polgári Eljárásjogi Tanszéken, később annak tanszékvezető egyetemi tanára, majd az utóbbi másfél évtizedben professor emeritusa lett. Ösztöndíjas kutató volt a Müncheni, majd a Kölni Egyetemen. Több külföldi és nemzetközi szakmai társaság elnökségébe beválasztották, számos hazai és nemzetközi szakmai díj és magas állami kitüntetés birtokosa.

Személyében összekapcsolódott a jog elméleti és gyakorlati művelése: Egyetemi oktatói munkája mellett széles körben elismert ügyvédi és választottbírói tevékenységet folytatott. A rendszerváltáskor az Országos Választási Bizottság elnökévé választották, ezt a tisztséget 1997-ig, alkotmánybíróvá történt megválasztásáig töltötte be. 1998-ban az Alkotmánybíróság elnökévé választották. Nyugállományba vonulásáig, 2003-ig nemcsak vezette az Alkotmánybíróságot, de számos jelentős ügy előadó bírója is volt.

Professor emeritusként szakmai tevékenységét újból teljesen kitöltötte szeretett jogterülete, a polgári perjog hazai és nemzetközi fórumokon való művelése, valamint az egyetemi katedrán a hallgatók további generációinak való átadása. A 2010-es években vezető szerepet kapott egy új Polgári perrendtartás előkészítésében, amely munkát elhivatottsággal és alázattal folytatott. Szakmai elismertsége mellett büszke volt arra, hogy egy az utolsó éveit már dédunokákkal is bearanyozó család támasza lehetett.

Németh János professzort az Alkotmánybíróság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem a saját halottjának tekinti.

A Németh János professzorral 2018-ban készült jubileumi interjú itt olvasható.

Gyászjelentés