Felhívás kari TDK-n való részvételre

2018.04.19.
Felhívás kari TDK-n való részvételre
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara felhívást hirdet a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterében (2018. november 9-én) tartandó Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.

I. A részvétel feltételei 

A kari tudományos diákköri konferencián, majd sikeres szereplés esetén a XXXIV. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIV. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). 

A részvétel további feltételeit – pl. szükséges-e TDK-tagság az induláshoz stb. – az adott tagozatot szervező kari TDK határozza meg. 

II. A jelentkezés és a részvétel menete 

A kari tudományos diákköri konferenciára a nevezés az adott tagozatért felelős TDK titkárán keresztül történik. A nevezés pontos formáját és határidejét az adott tagozatért felelős TDK határozza meg. 

A nevezéseket az adott tagozatért felelős TDK titkárának összesítve kell eljuttatnia a kari TDT titkár részére 2018. október 1-jéig a vonatkozó online adatlap kitöltésével. Az online felületen az alábbi adatokat kell megadni: 

 • Szerző neve 
 • Szak 
 • Tagozat 
 • Eddigi aktív félévek száma 
 • Szerző e-mail címe 
 • Melyik TDK keretein belül kíván indulni a Kari TDK Konferencián? 
 • A Kari TDK Konferenciára nevezni szándékozott pályamunka címe 
 • A témavezető neve 
 • A témavezető beosztása 
 • Szeretné-e a konferencián bemutatandó dolgozatot a kari TDK Szabályzat 28. §-a alapján később mint szakdolgozat elfogadtatni? 

Az a hallgató, akinek a nevezése 2018. október 1-jéig nem jelenik meg az online felületen, a kari TDK konferencián nem vehet részt. 

A pályamunkát és a rezümét az adott tagozatért felelős TDK által meghatározott időpontig kell elküldeni elektronikus formában az adott tagozatért felelős TDK titkárának. 

III. A pályamunka és a rezümé formai és tartalmi feltételei 

A kari TDK konferencián olyan pályamunkával és rezümével lehet csak részt venni, amely megfelel a XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció felhívásának. 

IV. Tagozatok 

A kari konferencián ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2017/2018-as tanévben aktívan működő kari tudományos diákkörök szervezhetnek az adott tudományterülethez kapcsolódó önálló tagozatot. Önálló tagozat szervezéséhez legalább három pályamunka szükséges, ennek hiányában az adott tagozatnak egy másikhoz kell csatlakoznia, és közösen kell megszervezni a kari TDK konferenciát. 

V. A bírálat rendje 

A pályamunkákat és a versenyzők nyilvános védésen nyújtott teljesítményét minden Tagozatban három oktatóból álló zsűri bírálja el. A zsűri legalább egy tagja minősített oktató. 

Nem lehet a zsűri tagja a tagozatban szereplő dolgozat témavezetője. A konferencia egyes tagozataiban a pályamunkák zsűri előtti nyilvános védésére, a hallgatói opponensek általi véleményezésére, valamint magyar nyelvű nyilvános vitájára kerül sor. Nem lehet opponens a pályamunka szerzője. A tagozatban nevezett összes dolgozat bemutatását és vitáját követően a bíráló bizottság zárt ülésen dönt a diákköri dolgozatok és előadások értékeléséről, megállapítja a helyezéseket, és dönt az OTDK-ra nevezés lehetőségéről. Az értékelést úgy kell elvégezni, hogy a bemutatott dolgozatok rangsora egyértelmű legyen. A nyilvános védés során a zsűri az előadás és az érvelés színvonalát egyaránt értékeli. A bíráló bizottság 100 pontos bírálati rendszer keretében a diákköri dolgozat tartalmi és formai jellemzőit 60%-os, az előadás, illetve a vitában elhangzó érvelés minőségét 40%-os arányban veszi figyelembe. 

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának felhívása alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40 dolgozatot nevezhet a XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába. Erre tekintettel tényleges indulási jog két módon szerezhető: 

 • az egyes tagozatokból közvetlenül (ez várhatóan kb. 30 hely lesz a korábbi tapasztalatok alapján) 
 • vagy központi kvóta alapján, amelyet azok a szerzők kaphatnak, akik nem szereztek közvetlenül indulási jogot a tagozatukban, de a zsűri OTDK-n való indulásra alkalmasnak minősítette a pályamunkájukat (ez várhatóan kb. 10 hely lesz a korábbi tapasztalatok alapján). 

VI. Egyebek 

A jelen Felhívásban nem részletezett kérdésekben a 2008. szeptember 23-án elfogadott kari Tudományos Diákköri Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
További információért forduljanak Tőkey Balázshoz, a kari TDT titkárhoz.