Kari doktorandusz konferencia

Kari doktorandusz konferencia
06/07

2018. június 07. 09:00

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

06/07

2018. június 07. 09:00 -

ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar alapításnak 350. jubileumi évében, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és Politikatudományi Doktori Iskola tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára. 

A konferencián előadást tarthatnak a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok, a doktorjelöltek, továbbá a szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók, ha a Karral szakmai kapcsolatban állnak. 

A konferencia tervezett programja:

9.00–9.20 óra plenáris ülés: dékáni köszöntő

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

 • 9.30-tól Szekcióülések: hallgatói előadások 
  (a szekciók változhatnak a tanszékekkel való egyeztetés alapján)
  • Alkotmányjogi szekció
  • Agrárjogi és szövetkezeti jogi szekció
  • Állam- és jogelméleti, jogszociológiai és a filozófiai szekció
  • Büntetőjogi szekció
  • Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi szekció
  • Európai jogi szekció
  • Jogtörténeti szekció
  • Közigazgatási és pénzügyi jogi szekció 
  • Kriminológiai szekció
  • Munkajogi szekció
  • Nemzetközi jogi szekció
  • Polgári jogi szekció(k)
  • Polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi szekció

Politikatudományi Doktori Iskola 

 • Általános kérdések (plenáris ülés)
  Az előadások témájától függően 1-2 speciális témával foglalkozó szekció

Az előadások időtartama 15 perc, az elhangzott előadások írásos változatát, a témavezető ajánlásával, elektronikus kiadványként, a „Jogi tanulmányok 2018” és a „Politikatudományi tanulmányok 2018” c. kötetekben a Kar honlapján közzétesszük. 

A konferenciára a mellékelt jelentkezési lapon, a témavezető írásbeli jóváhagyásával lehet jelentkezni. A jelentkezési határidő 2018. március 31.

A jelentkezést szkennelt változatban elektronikusan, illetőleg postán vagy személyesen 

 • az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola esetében Bencze Andrea ügyintézőnek (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12.), a phdjur@ajk.elte.hu címre, 
 • a Politikatudományi Doktori Iskola esetében dr. Antal Attila PhD egyetemi adjunktusnak, vagy Sturm Henrietta ügyintézőnek (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. III. em. 329.), illetőleg a sturm.henrietta@ajk.elte.hupol.doktori@ajk.elte.hu címekre

kell eljuttatni.

Az előadások írásbeli változatának terjedelme max. 30.000 karakter, leadási határidő: 2018. június 30. A részletes formai követelmények alább letölthetők. 

A sikeres konferencia reményében minden doktoranduszunk jelentkezését várjuk!

Dr. Szabó Máté
egyetemi tanár
a Politikatudományi Doktori Iskola vezetője

Dr. Kukorelli István 
egyetemi tanár
az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

Mellékletek
Programfüzet
Az előadások írásbeli változatának formai követelményei