Záróvizsga-tájékoztató (frissítve: 04.22.)

2020.04.22.
Záróvizsga-tájékoztató (frissítve: 04.22.)

2020. április 22.

Tisztelt Hallgatók!

Korábbi tájékoztatásunkat megerősítve ezúton értesítem Önöket, hogy az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2020. május 18. és július 31. között tartja a jogász záróvizsgákat.

Mérlegelve az egészségügyi kockázatokat, figyelembe véve a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium kérését és az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének közleményét, a záróvizsgákat online formában (hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján) szervezzük meg.

A kar vezetése számos egyeztetést folytatott az online záróvizsgáztatás részletes rendjéről annak érdekében, hogy egyszerre tudjuk biztosítani a vizsgák tisztaságát és a hallgatói jogok érvényesülését. Ennek eredményeképpen útmutatót készítettünk, melyet megtárgyalt a Kari Tanács, a Tanszékvezetői Értekezlet, és amelyet külön véleményezett a Hallgatói Önkormányzat is.

A személyes jelenlét nélküli záróvizsgáztatás lebonyolításának útmutatóját itt, az adatkezelési tájékoztatót pedig itt érhetik el. Kérem, alaposan tanulmányozzák át az útmutatót, az adatkezelési tájékoztatót, és a bennük foglaltak szerint járjanak el.

Eredményes felkészülést, jó egészséget és sikeres záróvizsga-időszakot kívánok Önöknek!

Budapest, 2020. április 22.

üdvözlettel,
Dr. Sonnevend Pál
dékán

2020. április 10.

Tisztelt Hallgatók!

Bár továbbra is általános egyetemlátogatási tilalom van érvényben, a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 13. §-a lehetővé tette, hogy a záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére belépjen.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar vezetése megerősíti, hogy a korábbi döntést fenntartva a jogász záróvizsga-időszak 2020. május 18-tól 2020. július 31-ig tart. A záróvizsgákat tehát ebben az időszakban meg fogjuk tartani, a felkészülést ennek figyelembevételével kérjük ütemezni!

Mivel a mindannyiunkat érintő korlátozások előre nem látható módon, bármikor változhatnak​, a járványügyi helyzet és a vonatkozó szabályozás függvényében a záróvizsgáztatás rendjéről később döntünk. Erről haladéktalanul tájékoztatást fogunk adni.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Budapest, 2020. április 10.

2020. március 23.

Tisztelt Hallgatók!

Köszönjük türelmüket, amit a záróvizsgák ügyében tanúsítottak. Az Állam- és Jogtudományi Kar elkötelezett célja az, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ne okozzon aránytalan késedelmet vagy nehézséget hallgatóink tanulmányainak lezárásában. Olyan megoldás kialakításán dolgoztunk, amellyel a hallgatók a lehetőségekhez képest kellő időben le tudják zárni tanulmányaikat, és azt is biztosítani szeretnénk, hogy az online vizsgázás esetén kellő garanciák érvényesülhessenek. 

A záróvizsga időpontjának és módjának meghatározása előtt egyeztettünk a fenntartóval, a többi magyarországi jogi karral, a Kar Tanszékvezetői Értekezletével és a Hallgatói Önkormányzattal, valamint be kellett várnunk az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (JOKT) állásfoglalását is.

A JOKT 2020. március 22-én késő délután adta ki a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt sajátos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSz). A TVSz alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a hallgatók szóbeli számonkérése (ideértve a szóbeli vizsgát, az alapvizsgát, a szigorlatot, a szakdolgozatvédést, a záróvizsga szóbeli részét és – a Doktori Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában – a doktori értekezés védését is) hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján történik.

Mindezek alapján a Kar vezetése a jogász záróvizsga-időszakot a 2020. május 18-tól 2020. július 31-ig terjedő időszakra halasztja.

A halasztás azért szükséges, mert így lehetővé válik az online vizsgákra való technikai, módszertani felkészülés, és rendelkezésre állnak majd a távoktatás tapasztalatai is. Amennyiben pedig a veszélyhelyzet visszavonásra kerül, a Kar biztosítani fogja a személyes vizsgázás lehetőségét. A hallgatók számára ezzel egyidejűleg biztosítjuk, hogy a záróvizsgák egy részét vagy egészét az őszi záróvizsga-időszakban tegyék le azzal, hogy a Kar az őszi záróvizsgákat – különösen a vizsgázók nagyobb létszáma esetén – korábban, 2020. októberétől hirdeti meg.

Kérjük, hogy azon hallgatóink, akik online kapcsolat biztosítását garantáló feltételek hiányában ilyen vizsgát várhatóan nem tudnak tenni, elektronikusan a Tanulmányi Hivatalt keressék meg.

Az online vizsga technikai részleteiről legkésőbb 2020. április 30-ig útmutatót (ajánlást) teszünk közzé.

Megértésüket és együttműködésüket a nehéz helyzetben ezúton is köszönjük. 

Budapest, 2020. március 23.

Dr. Sonnevend Pál
dékán