Záróvizsga-tájékoztató

2020.03.23.
Záróvizsga-tájékoztató

Köszönjük türelmüket, amit a záróvizsgák ügyében tanúsítottak. Az Állam- és Jogtudományi Kar elkötelezett célja az, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ne okozzon aránytalan késedelmet vagy nehézséget hallgatóink tanulmányainak lezárásában. Olyan megoldás kialakításán dolgoztunk, amellyel a hallgatók a lehetőségekhez képest kellő időben le tudják zárni tanulmányaikat, és azt is biztosítani szeretnénk, hogy az online vizsgázás esetén kellő garanciák érvényesülhessenek. 

A záróvizsga időpontjának és módjának meghatározása előtt egyeztettünk a fenntartóval, a többi magyarországi jogi karral, a Kar Tanszékvezetői Értekezletével és a Hallgatói Önkormányzattal, valamint be kellett várnunk az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (JOKT) állásfoglalását is.

A JOKT 2020. március 22-én késő délután adta ki a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt sajátos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokat (TVSz). A TVSz alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a hallgatók szóbeli számonkérése (ideértve a szóbeli vizsgát, az alapvizsgát, a szigorlatot, a szakdolgozatvédést, a záróvizsga szóbeli részét és – a Doktori Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában – a doktori értekezés védését is) hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján történik.

Mindezek alapján a Kar vezetése a jogász záróvizsga-időszakot a 2020. május 18-tól 2020. július 31-ig terjedő időszakra halasztja.

A halasztás azért szükséges, mert így lehetővé válik az online vizsgákra való technikai, módszertani felkészülés, és rendelkezésre állnak majd a távoktatás tapasztalatai is. Amennyiben pedig a veszélyhelyzet visszavonásra kerül, a Kar biztosítani fogja a személyes vizsgázás lehetőségét. A hallgatók számára ezzel egyidejűleg biztosítjuk, hogy a záróvizsgák egy részét vagy egészét az őszi záróvizsga-időszakban tegyék le azzal, hogy a Kar az őszi záróvizsgákat – különösen a vizsgázók nagyobb létszáma esetén – korábban, 2020. októberétől hirdeti meg.

Kérjük, hogy azon hallgatóink, akik online kapcsolat biztosítását garantáló feltételek hiányában ilyen vizsgát várhatóan nem tudnak tenni, elektronikusan a Tanulmányi Hivatalt keressék meg.

Az online vizsga technikai részleteiről legkésőbb 2020. április 30-ig útmutatót (ajánlást) teszünk közzé.

Megértésüket és együttműködésüket a nehéz helyzetben ezúton is köszönjük. 

Budapest, 2020. március 23.

Dr. Sonnevend Pál
dékán