Francia jogi részképzés

Francia nyelvű részképzés

A Paris-Panthéon-Assas Egyetem „FRANCIA ÉS MAGYAR JOGI MAÎTRISE (MASTER 1)” képzése az ELTE Jogi Karán 2022–2024

A Paris-Panthéon-Assas Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2002 tavaszán indult a „Francia és európai jogi diplomaelnevezésű francia nyelvű jogi részképzés.

2006-ban a képzés átalakult a Paris-Panthéon-Assas Egyetem „Összehasonlító jog/Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, ami a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik és Master 1 francia állami diplomát ad, amely Magyarországon egyben általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának is megfelel.

A Master 1 diploma megszerzésének feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A diploma megszerzése után a Francia Nagykövetségen lehetőség van ösztöndíjra pályázni M2 képzésre (www.hongrie.campusfrance.org).

A francia jogi kurzusokat a Paris-Panthéon-Assas Egyetem oktatói tartják Budapesten. A jogi szemináriumokat francia jogászok tartják.

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A francia képzés óraszáma:

 • 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve), amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév)
 • 76 óra francia jogi szaknyelv (kapcsolódik a jogi órákhoz)

A francia jogi képzés programja:

 • Bevezetés a francia és európai jogba
 • A polgári jog alapjai
 • A közigazgatási jog alapjai
 • A francia és az európai gazdasági jog alapjai

Az órákon a részvétel kötelező!

Vizsgarend:

 • A kurzusok a szeminárium után háromórás írásbeli vizsgával zárulnak
 • A francia képzésben (4 francia jogi tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el (max. 10 pont/vizsga)
 • A magyar tárgyak (pénzügyi jog, társasági jog, nemzetközi magánjog, polgári nemperes eljárások) vizsgaeredményeinek átszámításához egy átszámítási kulcs kerül meghatározásra.

A képzés felelőse (Paris-Panthéon-Assas Egyetem): Jerôme Passa
A képzés felelőse (ELTE ÁJK): Eve POL, PhD

Részvétel:

 • az ELTE hallgatóinak a jogi tanulmányaikban legalább hat lezárt félév esetén;
 • francia nyelvvizsga DALF vagy B2-es nyelvvizsga az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusának elvégzésével.

Beiratkozást kizáró ok:

A Master 1-re beiratkozott hallgatók a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Erasmus) nem folytathatnak tanulmányokat más egyetemen, mint a Paris-Panthéon-Assas Egyetem, és ott is csak a maîtrise második évében.

A diploma megszerzése segít az elhelyezkedésben:

 • Magyarországon működő francia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi irodákban,
  • európai, nemzetközi szervezeteknél.

Beiratkozási díj: 100.000 Ft/félév

Információ:

 • Werner Zsófia, ELTE ÁJK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda, Budapest V. Szerb utca 21–23., fszt. 10. szoba
 • Telefon: +36 1 411 6500 / 4613
 • E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu

Órák a 2023/24-es tanév I. félévében

Jogi tárgy: „Francia közigazgatási jog” 20 óra
Anne-Laure Girard, egyetemi tanár (Paris-Panthéon-Assas Egyetem)
2023. október 24–27.; 9.00–14.00

Szeminárium: „Francia közigazgatási jog” 10 óra
Cabinet D’Ornano
2023. november

Szaknyelv: „Droit de l’Homme et libertés fondamentales” heti 2 óra
Eve Pol, PhD
csütörtök 10.00–12.00

Az ELTE Jogi Kari Könyvtárában francia jogi dokumentációs központ került kialakításra, a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályának finanszírozásával, amely folyamatosan bővül. A képzésre beiratkozott hallgatók a Paris-Panthéon-Assas Egyetem virtuális könyvtárát jogosultak használni.

Hasznos információk, dokumentumok

Paris II promotion 2022–2024
Panthéon-Assas cours automne 2023
Paris II hallgatói tájékoztató és vizsgarend
Francia index adatlap
Francia jogi könyvek a kari könyvtárban