Francia jogi részképzés

Francia nyelvű részképzés

A Panthéon-Assas Paris II Egyetem „FRANCIA ÉS MAGYAR JOGI MAÎTRISE (MASTER 1)” képzése az ELTE Jogi Karán 2022–2024

A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2002 tavaszán indult a „Francia és európai jogi diplomaelnevezésű francia nyelvű jogi részképzés.

2006-ban a képzés átalakult a Paris II Egyetem „Összehasonlító jog/Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, ami a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik és Master 1 francia állami diplomát ad, amely Magyarországon egyben általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának is megfelel.

A Master 1 diploma megszerzésének feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A diploma megszerzése után a Francia Nagykövetségen lehetőség van ösztöndíjra pályázni M2 képzésre (www.hongrie.campusfrance.org).

A francia jogi kurzusokat a Paris II Egyetem oktatói tartják Budapesten. A jogi szemináriumokat francia jogászok tartják.

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A francia képzés óraszáma:

 • 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve), amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév)
 • 76 óra francia jogi szaknyelv (kapcsolódik a jogi órákhoz)

A francia jogi képzés programja:

 • Bevezetés a francia és európai jogba
 • A polgári jog alapjai
 • A közigazgatási jog alapjai
 • A francia és az európai gazdasági jog alapjai

Az órákon a részvétel kötelező!

Vizsgarend:

 • A kurzusok a szeminárium után háromórás írásbeli vizsgával zárulnak
 • A francia képzésben (4 francia jogi tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el (max. 10 pont/vizsga)
 • A magyar tárgyak (pénzügyi jog, társasági jog, nemzetközi magánjog, polgári nemperes eljárások) vizsgaeredményeinek átszámításához egy átszámítási kulcs kerül meghatározásra.

A képzés felelőse (Paris II Egyetem): Jerôme Passa
A képzés felelőse (ELTE ÁJK): Eve POL, PhD

Részvétel:

 • az ELTE hallgatóinak a jogi tanulmányaikban legalább hat lezárt félév esetén;
 • francia nyelvvizsga DALF vagy B2-es nyelvvizsga az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusának elvégzésével.

Beiratkozást kizáró ok:

A Master 1-re beiratkozott hallgatók a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Erasmus) nem folytathatnak tanulmányokat más egyetemen, mint a Paris II, és ott is csak a maîtrise második évében.

A diploma megszerzése segít az elhelyezkedésben:

 • Magyarországon működő francia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi irodákban,
  • európai, nemzetközi szervezeteknél.

Beiratkozási díj: 100.000 Ft/félév

Információ:

 • Werner Zsófia, ELTE ÁJK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda, Budapest V. Kecskeméti u. 10–12. IV. em. 422. szoba
 • Telefon: +36 1 411 6500 / 4613
 • E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu

Órák a 2022/23-as tanév I. félévében

Jogi tárgy: „Bevezetés a francia és európai jogba” 20 óra
Pauline le Monnier de Gouville, docens (Paris II Egyetem)
november 2–5., 9-14h, IV-es tanterem

Szeminárium: „Bevezetés a francia és európai jogba” 10 óra
Mme Eve Pol (jogász, PhD)
november

Szaknyelv: „Droit Civil (Droit de la famille)” heti 2 óra
Mme Eve Pol vendégtanár (Université Aix-Marseille)
2022. szeptember 13-tól, keddenként 14:00-től 16:00 óráig (A/14-es gyakorló)

Az ELTE Jogi Kari Könyvtárában francia jogi dokumentációs központ került kialakításra, a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályának finanszírozásával, amely folyamatosan bővül. A képzésre beiratkozott hallgatók a Paris II Egyetem virtuális könyvtárát jogosultak használni.

Hasznos információk, dokumentumok

Paris II promotion 2022–2024
Paris II cours automne 2022
Paris II hallgatói tájékoztató és vizsgarend
Francia index adatlap
Francia jogi könyvek a kari könyvtárban