Francia jogi részképzés

Francia nyelvű részképzés

A Paris-Panthéon-Assas Egyetem „FRANCIA ÉS MAGYAR JOGI MAÎTRISE (MASTER 1)” képzése az ELTE Jogi Karán 2022–2024

A Paris-Panthéon-Assas Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2002 tavaszán indult a „Francia és európai jogi diplomaelnevezésű francia nyelvű jogi részképzés.

2006-ban a képzés átalakult a Paris-Panthéon-Assas Egyetem „Összehasonlító jog/Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, ami a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik és Master 1 francia állami diplomát ad, amely Magyarországon egyben általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának is megfelel.

A Master 1 diploma megszerzésének feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A diploma megszerzése után a Francia Nagykövetségen lehetőség van ösztöndíjra pályázni M2 képzésre (www.hongrie.campusfrance.org).

A francia jogi kurzusokat a Paris-Panthéon-Assas Egyetem oktatói tartják Budapesten. A jogi szemináriumokat francia jogászok tartják.

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A francia képzés óraszáma:

 • 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve), amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév)
 • 76 óra francia jogi szaknyelv (kapcsolódik a jogi órákhoz)

A francia jogi képzés programja:

 • Bevezetés a francia és európai jogba
 • A polgári jog alapjai
 • A közigazgatási jog alapjai
 • A francia és az európai gazdasági jog alapjai

Az órákon a részvétel kötelező!

Vizsgarend:

 • A kurzusok a szeminárium után háromórás írásbeli vizsgával zárulnak
 • A francia képzésben (4 francia jogi tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el (max. 10 pont/vizsga)
 • A magyar tárgyak (pénzügyi jog, társasági jog, nemzetközi magánjog, polgári nemperes eljárások) vizsgaeredményeinek átszámításához egy átszámítási kulcs kerül meghatározásra.

A képzés felelőse (Paris-Panthéon-Assas Egyetem): Jerôme Passa
A képzés felelőse (ELTE ÁJK): Eve POL, PhD

Részvétel:

 • az ELTE hallgatóinak a jogi tanulmányaikban legalább hat lezárt félév esetén;
 • francia nyelvvizsga DALF vagy B2-es nyelvvizsga az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusának elvégzésével.

Beiratkozást kizáró ok:

A Master 1-re beiratkozott hallgatók a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Erasmus) nem folytathatnak tanulmányokat más egyetemen, mint a Paris-Panthéon-Assas Egyetem, és ott is csak a maîtrise második évében.

A diploma megszerzése segít az elhelyezkedésben:

 • Magyarországon működő francia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi irodákban,
  • európai, nemzetközi szervezeteknél.

Beiratkozási díj: 100.000 Ft/félév

Információ:

 • Werner Zsófia, ELTE ÁJK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda, Budapest V. Szerb utca 21–23., fszt. 10. szoba
 • Telefon: +36 1 411 6500 / 4613
 • E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu

Órák a 2023/24-es tanév II. félévében

Jogi tárgy: „Francia társasági jog” 20 óra
Matthieu Buchberger, egyetemi tanár (Paris-Panthéon-Assas Egyetem)
2024. március 18–22. 09.00–13.00

Szeminárium: „Francia közigazgatási jog” 10 óra
Mme Elise Ramirez
2024. március 25–27. 17.00–20.00

Szaknyelv: „Culture Juridique” heti 2 óra
Eve Pol, PhD
csütörtök 10.00–12.00

Az ELTE Jogi Kari Könyvtárában francia jogi dokumentációs központ került kialakításra, a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályának finanszírozásával, amely folyamatosan bővül. A képzésre beiratkozott hallgatók a Paris-Panthéon-Assas Egyetem virtuális könyvtárát jogosultak használni.

Hasznos információk, dokumentumok

Paris II promotion 2022–2024
Panthéon–Assas cours automne 2023
Panthéon–Assas cours printemps 2024
Paris II hallgatói tájékoztató és vizsgarend
Francia index adatlap
Francia jogi könyvek a kari könyvtárban