Francia nyelvű részképzés

A Panthéon-Assas Paris II Egyetem „FRANCIA ÉS MAGYAR JOGI MAÎTRISE (MASTER 1)” képzése az ELTE Jogi Karán 2020–2022

A Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közötti megállapodás alapján 2002 tavaszán indult a „Francia és európai jogi diplomaelnevezésű francia nyelvű jogi részképzés.

2006-ban a képzés átalakult a Paris II Egyetem „Összehasonlító jog/Magyar jog” Maîtrise (Master 1) képzésévé, ami a magyar jogi képzéssel párhuzamosan zajlik és Master 1 francia állami diplomát ad, amely Magyarországon egyben általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának is megfelel.

A Master 1 diploma megszerzésének feltétele a magyar jogi diploma megszerzése. A diploma megszerzése után a Francia Nagykövetségen lehetőség van ösztöndíjra pályázni M2 képzésre (www.hongrie.campusfrance.org).

A francia jogi kurzusokat a Paris II Egyetem oktatói tartják Budapesten. A magánjogi szemináriumok szervezésében részt vesznek francia ügyvédi irodák (JEANTET, D’ORNANO PARTNERS).

A képzés időtartama:

 • 4 félév

A francia képzés óraszáma:

 • 80 óra francia jogi előadás (20 óra/félév tömbösítve), amelyeket 40 óra szeminárium egészít ki (10 óra/félév)
 • 76 óra francia jogi szaknyelv (kapcsolódik a jogi órákhoz)

A francia jogi képzés programja:

 • Bevezetés a francia és európai jogba
 • A polgári jog alapjai
 • A közigazgatási jog alapjai
 • A francia és az európai gazdasági jog alapjai

Az órákon a részvétel kötelező!

Vizsgarend:

 • A kurzusok a szeminárium után háromórás írásbeli vizsgával zárulnak
 • A francia képzésben (4 francia jogi tárgy és francia jogi szaknyelv) megfelel az a hallgató, aki min. 25/50 pontot ér el (max. 10 pont/vizsga)
 • A magyar tárgyak (pénzügyi jog, társasági jog, nemzetközi magánjog, polgári nemperes eljárások) vizsgaeredményeinek átszámításához egy átszámítási kulcs kerül meghatározásra.

A képzés felelőse (Paris II Egyetem): Jerôme Passa
A képzés felelőse (ELTE ÁJK): Kovács Zsuzsanna

Részvétel:

 • az ELTE hallgatóinak a jogi tanulmányaikban legalább hat lezárt félév esetén;
 • francia nyelvvizsga DALF vagy B2-es nyelvvizsga az ELTE ÁJK francia közjogi szaknyelvi kurzusának elvégzésével.

Beiratkozást kizáró ok:

A Master 1-re beiratkozott hallgatók a képzés ideje alatt ösztöndíjjal (Erasmus) nem folytathatnak tanulmányokat más egyetemen, mint a Paris II, és ott is csak a maîtrise második évében.

A diploma megszerzése segít az elhelyezkedésben:

 • Magyarországon működő francia érdekeltségű vállalatoknál, ügyvédi irodákban,
  • európai, nemzetközi szervezeteknél.

Beiratkozási díj: 75.000 Ft/félév

Információ és beiratkozás:

 • Werner Zsófia, ELTE ÁJK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda, Budapest V. Kecskeméti u. 10–12. IV. em. 422. szoba
 • Telefon: +36 1 411 6500 / 4613
 • E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu

Beiratkozás: 2020. augusztus 24-től szeptember 30-ig az augusztusban nyíló on-line felületen.

Órák a 2020/21-es tanév I. félévében

Jogi tárgy: „Bevezetés a francia és európai jogba” 20 óra
Előadó: Pauline de Gouville, a Paris II Egyetem oktatója
Október 6., 9., 13., 15., 16. 9–13h

Szeminárium: „Bevezetés a francia és európai jogba” 10 óra
Előadó: Maurane Vanderzwalm (jogász, budapesti Francia Intézet)
November 19., 20., 27.

Szaknyelv: „Bevezetés a francia és európai jogba” heti 2 óra
Előadó: Kovács Zsuzsanna nyelvtanár (ELTE ÁJK)
Hétfő 18–19.30h, első óra október 5.

A képzés a járványügyi helyzet alakulása miatt távoktatásban indul októberben.

Az ELTE Jogi Kari Könyvtárában francia jogi dokumentációs központ került kialakításra, a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályának finanszírozásával, amely folyamatosan bővül. 

Hasznos információk, dokumentumok

Paris II promotion 2020–2022
Paris II cours automne 2020
Paris II hallgatói tájékoztató és vizsgarend
Francia index adatlap
Francia jogi könyvek a kari könyvtárban