Német Jogi Iskola

Német Jogi Iskola

A Georg-August-Universität Göttingen Jogtudományi Kara és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara együttműködésében

MIÉRT HASZNOS?

A német jogi iskola sikeres teljesítése esetén egy félévi mesterképzést (30 ECTS) be lehet számítani a göttingeni LL.M. képzésbe, így Göttingenben már csak egy tanévet kell elvégezni és megírni a záró dolgozatot. (A Budapesten teljesített tanegységek és azok eredményei négy év alatt évülnek el; ezért a mesterszakot Göttingenben legkésőbb a német jogi iskola elvégzését követő 4. évben meg kell kezdeni.)

KI JELENTKEZHET?

Bármely magyarországi egyetem joghallgatója, aki már négy félévet eredményesen lezárt, és minden egykori ELTE joghallgató, akinek az egyetemi tanulmányai lezárása óta legfeljebb öt év telt el és aki legalább két féléven át hallgatott az ELTE-n német jogi szaknyelvet / német nyelvű szaktárgyat, vagy részt vett az ELTE előkészítő kurzusán vagy más intézmény ezzel egyenértékű kurzusán, avagy sikeresen teljesítette az ELTE idegennyelvű lektorátus felvételi vizsgáját.

HOGYAN ÉPÜL FÖL?

 • Félévente 6 alkalommal előadás
  péntek: 14:00–17:00
  szombat: 09:00–12:00
 • Őszi szemeszter: magánjog
 • Tavaszi szemeszter: közjog
 • Előadáskísérő szeminárium:
  szerdánként: 18:00–20:00
 • Írásbeli vizsga
  minden félévet egy háromórás írásbeli vizsga zár le
 • Beadandó
  minden félévben egy beadandót kell elkészíteni

Az órákat valós időben, de távoktatásban tartják meg a külföldi oktatók az őszi félévben.

MILYEN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSSEL ZÁRUL?

A hallgató ECTS pontokat kap:
5 ECTS a vizsgával záródó előadásokért (félévente);
3 ECTS a kísérőszeminárium teljesítéséért (félévente);
7 ECTS a beadandóért (félévente);
összesen 30 ECTS.

Beiratkozási díj

félévenként fizetendő

INFORMÁCIÓ

Werner Zsófia
ELTE ÁJK Dékáni Hivatal Nemzetközi Iroda
Budapest V. Kecskeméti u. 10–12. IV. em. 422. szoba
Telefon: +36 1 411 6500 / 4613
E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu


Programm 2020/2021
Studien und Prüfungsordnung
Stipendien für Studenten
GAU–DAAD-ösztöndíj 2021/2022-es tanév tavaszi félévére Göttingenbe