LL.M képzés – Felvételi információk

Jelentkezés

A magyar állampolgárságú jelentkezők a képzés kiválasztását követően a felvi.hu e-felvételi felületén jelentkezhetnek a képzésre. Az E-felvételi – a Felvin történő regisztráció után – a 2017. február 15-i jelentkezési határidőig folyamatosan a felvételizők rendelkezésére áll. Aki valamiért nem tud elektronikusan jelentkezni, a papír alapú jelentkezési lapot az Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán és az EMMI Központi Ügyfélszolgálati Irodáján szerezheti be. A felvételivel kapcsolatos fontosabb tudnivalók az alábbiak.

Hitelesítés

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2017. február 23-ig kell hitelesíteni. A hitelesítés történhet Ügyfélkapun keresztül, vagy a hitelesítő adatlapot kinyomtatva, kitöltve az Oktatási Hivatal (1380 Budapest, Pf. 1190) postacímére beküldve.

Azokat a dokumentumokat, amelyek február 15-ig nem állnak rendelkezésre, legkésőbb 2017. július 10-ig pótolhatják a jelentkezők.

Dokumentumok csatolása

Az e-felvételiben lehetőség van a szükséges dokumentumokat elektronikus úton csatolni a jelentkezéshez.

A csatolandó dokumentummásolatok, igazolások formai és tartalmi követelményei ezen a linken megtalálhatóak. Kérjük, ezeket tanulmányozza át!

A nem magyar nyelven kiállított dokumentumokhoz hiteles magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező

A jelentkezés díja

A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíja 9 000 Ft, amelyet minden jelentkezőnek be kell fizetnie a felvi.hu-n meghatározottak szerint.

Határidők

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.
A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2017. február 23.
A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni!
Dokumentumpótlási, adatmódosítási határidő:  
A ponthatárok várható kihirdetése: 2017. július vége

Forrás: www.felvi.hu

Bővebb információ, felvételi pontok számítása