Orientációs Napok

Orientációs Napok

2022.07.18.
Orientációs Napok
Az ELTE ÁJK Orientációs Napok (ON) célja, hogy megteremtse az elsőéves jogász, kriminológus és politológus hallgatók szakmai és közösségi integrációjának biztos alapjait.

A 2023-as ON részletes programjai és online jelentkezés

A 2015 óta megrendezett ON igazi belépő az egyetemi életbe: szakmai és közösségi programok sokasága segíti a gólyákat, hogy a tanévet már ismerősökkel körülvéve és a tanulmányokhoz szükséges gyakorlati tudással felvértezve kezdhessék el. A három nap alatt megismerheted csoporttársaidat, illetve oktató- és diákmentoraidat, akik egy éven keresztül segítenek a kezdeti nehézségek leküzdésében, és betekintést nyerhetsz a jogi kar páratlanul színes hallgatói és szakmai életébe.

Az első nap témája az ÁJK mint közösség. E nap a programjai azt célozzák, hogy a diákok egy nyitott, őszinte, befogadó közösség tagjaivá váljanak, ahol mindenki véleménye értékes és hozzájárul a közös döntésekhez. Egymás megismerésén túl az első nap programjai önismereti elemeket is tartalmaznak, és lehetőséget adnak az elvárások és kétségek megfogalmazására és megbeszélésre, választ keresve olyan alapvető kérdésekre, mint például hogy mire számíthat egy diák az egyetemen és mire nem. Az első nap programjait a jogász csoportokban az oktató- és diákmentorok, a kriminológus és politológus csoportokban pedig szakértő trénerek vezetik.

A második nap témája az ÁJK mint tudásforrás. Ezen a napon plenáris és csoportos programokon találkoznak a diákok a különböző jogászi, kriminológus és politológus hivatásokkal, karrierutakkal, és olyan fontos szakmai kérdésekkel, amelyek a jogászi, kriminológusi és politológusként végzett munka társadalmi hatásainak sokrétűségét példázzák.

A záró nap a lehetőségekről szól. A nap programja az egyetemi intézmények és diákszervezetek bemutatkozása. A diákok interaktív programokon vehetnek részt, amelyeket a Karon működő tudományos diákkörök, szakkollégiumok, diákegyesületek, diákklubok és fontosabb kari szervezeti egységek szerveznek.