Dr. Holé Katalin

Dr. Holé Katalin

egyetemi docens

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu
E-mail: holekata@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2497
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 220.

Önéletrajz: pdf
Fogadóóra: Szerda: 14:00–16:00

A Kar képzésein oktatott tárgyak:

 • Büntető eljárásjog előadás és gyakorlat.
 • Büntető eljárásjogi jogesetmegoldás (fakultatív kurzus, PhD képzés)
 • A jogállami büntetőeljárás modellje (fakultatív kurzus,Phd képzés)
 • Az Európai Emberi Jogi Bíróság eljárása, büntető eljárási jogot érintő gyakorlata (Nemzetközi jogi    modul,fakultatív kurzus, Phd képzés)
 • Az Európai Unió büntetőpolitikája (Nemzetközi jogi modul,fakultatív kurzus, Phd képzés)
 • Rendészeti ismeretek (Kriminológia MA képzés)

Főbb oktatási tevékenység:

 • Előadások és gyakorlatok büntető eljárási jog témakörében nappali tagozaton.
 • Évfolyam,- és szakdolgozatok témavezetése.
 • PhD képzésben való részvétel (fakultatív kurzusok)
 • Oktatás a Kriminológia MA szakon.
 • Oktatás az Igazságügyi igazgatás BA szakon.
 • Jogi szakvizsgabizottsági tagság.

Főbb kutatási területek:

 • Az EU büntetőpolitikája
 • Az emberi jogok  és a büntetőeljárás
 • Összehasonlító büntető eljárási jog