Horváth Georgina

Horváth Georgina

egyetemi tanársegéd

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: horvath.georgina@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2497
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 220.

Önéletrajz: pdf
Fogadóóra: kedd: 10:00–12:00

A Kar képzésein oktatott tárgyak:

 • Büntető eljárásjog gyakorlat
 • Büntetőjog gyakorlat
 • Perbeszéd-gyakorlat

Közéleti tevékenység:

 • ELTE Hallgatói ügyek rektori biztosa
 • ELTE Hallgatói Jogorvoslati Bizottság oktató tagja
 • ELTE ÁJK Kari Tanács tagja

Főbb oktatási tevékenység:

 • Gyakorlatok és fakultatív tárgyak vezetése büntető eljárásjog és büntetőjog témakörben nappali tagozaton
 • Évfolyam- és szakdolgozatok témavezetése
 • A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tudományos Diákkör szakvezetése
 • ELTE ÁJK Mentorprogram oktatómentora
 • A Mathias Corvinus Collegiumban kurzusok tartása
 • A Joghallgatók Önképző Szervezete tagjai részére kurzusok tartása

Főbb kutatási területek:

 • Bizonyítás a büntetőeljárásban
 • Tisztességes eljárás
 • Bírói megismerés