Dr. Király Eszter

Dr. Király Eszter

egyetemi tanársegéd

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: kiraly.eszter@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2406
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 219.

Önéletrajz: pdf
Fogadóóra: hétfő: 12:00–13:00, kedd: 11:30–12:30

A Kar képzésein oktatott tárgyak:

 • Büntető eljárásjog gyakorlat
 • A büntetőeljárási szabályok megvalósulása jogesetek tükrében (fakultatív kurzus)
 • A büntetőeljárás alapintézményei (Büntetőjogi modul)
 • A büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás határterületei (fakultatív kurzus)
 • Kriminalisztika előadás
 • Büntetőjog gyakorlat (Büntetőjogi Tanszék)

Főbb oktatási tevékenység:

 • Gyakorlatok büntető eljárási jog témakörében nappali tagozaton.
 • Előadások kriminalisztika témakörében nappali és levelező tagozaton.
 • Évfolyam- és szakdolgozatok témavezetése.
 • A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tudományos Diákkör szakvezetése
 • Részvétel az ELTE ÁJK mentorprogramjában

Főbb kutatási területek:

 • Jogerő a büntetőeljárásban
 • A büntetőeljárás és a szabálysértési jog határterületei