magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Kutatások, pályázatok
 Kari tananyagok,
   monográfiák
 Publikációs tevékenység
 Kari kiadványok
  •  A kar időszaki
     kiadványai
  •  Egyedi kiadványok
  •  Tanszéki kiadványok és
     kiadványsorozatok
  •  Elektronikus folyóiratok
  •  Bibó István
     Szakkollégium kiadványai
  •  Megszűnt v. szünetelő
     kiadványok és sorozatok
 Konferenciák
 Kari Könyvtár
 Habilitáció
 Tudományos diákkörök
 OTDK
 Támogatók
 Jogászképzés színvonal
   emelését célzó programok
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Kutatás    »  Kari kiadványok  
   
Politikatudományi Tanulmányok

Impresszum

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Politikatudományi Doktori iskolájának folyóirata

http://www.c3.hu/~nyelvor/images/tr.gif
Felelős szerkesztő: dr. Karácsony András egyetemi tanár
Szerkesztőbizottság: ELTE Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsa

A szerkesztőség címe:

ELTE Politikatudományi Doktori Iskola
1053 Budapest V. Egyetem tér 1–3.
e-mail: politik@ajk.elte.hu

Kiadó:
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
1053 Budapest V. Egyetem tér 1–3.

http://www.ajk.elte.hu/Idoszaki_kiadvanyok/politika
ISSN 2064-986X

Letölthető számok

2016

  • Letöltés
  • 2014

  • Letöltés
  • 2012

  • Letöltés
  • .:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.08.17.   :.   
      © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
    Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!