Közigazgatási Jogi Tanszék

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. 107; 113; 116-117.
Telefon: 411-6519
Fax: 411-6519
Email: nagym@ajk.elte.hu

Tematikák, vizsgakövetelmények, tájékoztatók (2020/2021 őszi szemeszter) Módosítva
Közigazgatási jog 1. (nappali) 2020.09.03.
Közigazgatási jog 1. (levelező) 2020.09.11.
Közigazgatási jog 3. (nappali) 2020.09.03.
Közigazgatási jog 3. (levelező) 2020.09.11.
Környezetvédelmi energiajog (fakultatív) 2020.09.03.
Introduction to Hungarian Administrative Law in a Comparative Perspective (fakultatív) 2020.09.11.
Oil and Gas Law (fakultatív) 2020.09.11.
Versenyjog gyakorlata a hazai jogalkalmazásban (fakultatív) 2020.09.11.
Consumer protection (differenciált alternatív) 2020.09.11.
Ügyvégi kamarai igazgatás (differenciált alternatív) 2020.09.03.
Társadalombiztosítás alapjai [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA (levelező)] 2020.09.11.
Társadalombiztosítás irányítása, igazgatása [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA (levelező)] 2020.09.03.
Társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA (levelező)] 2020.09.03.
Tb: Közigazgatási eljárás – Szabálysértési ismeretek / Iü: Közigazgatási jog 2. [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás BA és igazságügyi igazgatási BA (levelező)] 2020.09.03.
Fogadóórák 2020.09.11.

Tematikák, vizsgakövetelmények, tájékoztatók (2019/2020 tavaszi szemeszter) Módosítva
Tájékoztató a JN4:KIG(4) KÜL tantárgy teljesítési feltételeinek változásáról 2020.01.20.
Közigazgatási jog 2. – Közigazgatási eljárásjog (levelező) 2020.02.18.
Közigazgatási jog 2. – Közigazgatási szervezet 2. Közszolgáltatás-szervezés (nappali) 2020.02.18.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – egészségügyi igazgatás (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – építési igazgatás (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – a hálózatos iparágak igazgatása (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – közterület-igazgatás (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – oktatási igazgatás (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – szociális igazgatás (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog 4. (Különös rész) – általános versenyjog (nappali) 2020.01.30.
Közigazgatási jog alapjai – munkaügyi és társadalombiztosítási BA (levelező) 2020.01.30.
Szociális ellátások – munkaügyi és társadalombiztosítási BA (levelező) 2020.01.30.
Záróvizsga előkészítő szakszeminárium – Közigazgatási jog 2020.02.18.
Comparative Administrative Law (fakultatív) 2020.01.30.
Hírközlési szabályozás (fakultatív) 2020.01.30.
Kodifikáció (differenciált alternatív) 2020.01.30.
Környezetvédelmi jog (Általános rész) (differenciált alternatív) 2020.01.30.
Közbeszerzési jog (differenciált alternatív) 2020.01.30.
Nukleáris jog, sugárvédelem és etika (fakultatív) 2020.01.30.

Záróvizsgatételek (2019/2020 tavaszi záróvizsga-időszak) Módosítva
Jogász szak – Közigazgatási jog 2020.02.18.
Igazságügyi igazgatási BA – Közigazgatási jog 2020.02.18.
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA – Közigazgatási jog 2019.02.04.
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA – Társadalombiztosítás alapjai 2019.02.04.
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA – Szociális jog 2019.02.04.

Tematikák, vizsgakövetelmények, tájékoztatók (2019/2020 őszi szemeszter) Módosítva
Közigazgatási jog 1. (nappali) 2019.09.05.
Közigazgatási jog 1. (levelező) 2019.09.05.
Közigazgatási jog 3. (nappali) 2019.09.05.
Közigazgatási jog 3. (levelező) 2019.09.05.
Záróvizsga előkészítő szakszeminárium 2019.09.05.
Consumer Protection (differenciált alternatív) 2019.09.05.
Környezetvédelmi energiajog (fakultatív) 2019.09.05.
Oil and Gas Law (fakultatív) 2019.09.05.
Ügyvédi kamarai igazgatás (differenciált alternatív) 2019.09.05.
Versenyjog gyakorlata a hazai jogalkalmazásban (fakultatív) 2019.09.05.
Társadalombiztosítás alapjai [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (BA) – levelező tagozat] 2019.09.05.
Társadalombiztosítás irányítása, igazgatása [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (BA) – levelező tagozat] 2019.09.05.
Társadalombiztosítás jogorvoslati rendszere [munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (BA) – levelező tagozat] 2019.09.05.
Közigazgatási eljárásjog. Szabálysértési ismeretek (Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás BA szak és Igazságügyi igazgatási BA szak) 2019.09.05.
Közbeszerzési szakjogászképzés 2019.09.05.

Vezetés

Dr. Nagy Marianna, tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon: 3251 ; 411-6519
Szoba: E. 116.
Email: nagym@ajk.elte.hu

Munkatársak

Benkó Orsolya, tanszéki előadó
Telefon: 2715 ; 411-6519
Szoba: E. 116.
Email: benko.orsolya@ajk.elte.hu

Oktatók

Dr. Ficzere Lajos, professor emeritus
Dr. Hoffman István, egyetemi tanár
Telefon: 2515 ; 411-6519
Szoba: E. 107.
Email: hoffman.istvan@ajk.elte.hu
Dr. Rozsnyai Krisztina, egyetemi tanár
Telefon: 2715 ; 411-6519
Szoba: E. 116.
Email: rozsnyaik@ajk.elte.hu
Dr. Kovács András György, habilitált egyetemi docens
Dr. Fazekas Marianna, habilitált egyetemi docens
Telefon: 2715 ; 411-6519
Szoba: E. 116.
Email: fazekasm@ajk.elte.hu

Dr. Fazekas János, egyetemi docens

Telefon: 2580 ; 411-6519
Szoba: E. 107.
Email: fazekas.janos@ajk.elte.hu

Dr. Bencsik András, adjunktus

Telefon: 3291 ; 411-6519
Szoba: E. 116.
Email: bencsik.andras@ajk.elte.hu

Dr. Baranyi Bertold, tanársegéd

Óraadók

Dr. Balla Zoltán, főiskolai tanár
Dr. Kereszty Éva,  SZTE habilitált egyetemi docens, az ELTE címzetes egyetemi tanára
Dr. Bándi Gyula, c. egyetemi tanár

Dr. Balogh Virág, mb. előadó

Dr. Németh Anita, mb. előadó
Dr. Kovács Attila, mb. előadó

Szamek Gabriella, mb. előadó

Szendrő Szabolcs, mb. előadó