Aktuális pályázatok

Erasmus szakmai gyakorlat pótpályázat 2022/2023

Pótpályázati felhívás a 2022/2023-es tanévre Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázó ÁJK-s hallgatóknak

2022.09.23.
Erasmus szakmai gyakorlat pótpályázat 2022/2023

A pályázat célja

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak szakmai gyakorlaton részt venni az Európai Unió területén működő vállalkozásnál: külföldi munkakörnyezetben szerezhetnek munkatapasztalatot, az így teljesített szakmai gyakorlatuk itthoni tanulmányi kötelezettségükbe beszámítható vagy arról diplomamellékletet kaphatnak. A tanulmányút célja a szakos tanulmányokkal összhangban álló szakmai gyakorlat teljesítése nemzetközi környezetben. Erasmus szakmai gyakorlat csak teljes munkaidőben végezhető.

Az Erasmus program keretében külföldön szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók:

 • 2-12 hónapot töltenek külföldön (2022. július 1. és 2023. szeptember 30. közötti időszakban), amelyből maximum 5 hónapra kaphatnak ösztöndíjat;
 • a karon szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • az Erasmus szakmai gyakorlat idejére kivételes tanulmányi rend alapján óralátogatás alóli mentességet élveznek; de ha október 31-ig, illetve március 31-ig hazaérkeznek, nem jogosultak a meghosszabbított vizsgaidőszakra. [HKR 222. § (5)]
 • külföldön végzett szakmai gyakorlattal az itthoni szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezettségeiket kiválthatják (előzetes egyeztetés és megállapodás alapján);
 • a záróvizsgákat követő egy éven belül is részt vehetnek a programban, amennyiben a végzésük évében még aktív hallgatói jogviszonnyal, azaz az abszolutórium megszerzését megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus ösztöndíjban részesülhetnek.

Lehetséges fogadó intézmények

Szakmai gyakorlati fogadó intézmény lehet az Európai Unió területén bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is.

Nem lehet fogadó intézmény:

Segítség fogadó hely kereséséhez

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek;
 • abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább negyedévesek;
 • az eddigi összesített, kumulált (halmozott) átlaga eléri a 3,0-t (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!);
 • a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható, legalább középfokú (B2) nyelvvizsgával rendelkeznek;
 • előnyt jelent, ha a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható szaknyelvi ismeretük van;
 • Erasmus szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a karon, vagy a záróvizsgákat követő egy éven belül szeretnének kiutazni és az abszolutóriumot megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus szakmai gyakorlatra még nem kaptak támogatást, ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i)k, szakmai gyakorlata(i)k és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PhD) a 12 hónapot. Osztatlan jogász képzés esetén a 24 hónapot.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók maximum 5 hónap időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben label státusszal (ösztöndíj támogatás nélkül) meghosszabbíthatnak.

Az ösztöndíj összege függ az időtartam hosszától és a célországtól.

A 2022/2023-as tanévi ösztöndíjak összege:

 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország havi 750 euró a szakmai gyakorlat esetén;
 • Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország havi 690 euró a szakmai gyakorlat esetén.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Szakmai gyakorlatuk alatt a fogadóhelytől kaphatnak fizetést, illetve egyéb béren kívüli juttatást is!

A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak:

 • EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás)
  A 2022/23-as tanév őszi félévre kiutazó hallgatókra vonatkozó felhívás 2022 szeptemberében, míg a 2022/23-as tanév tavaszi félévre kiutazó hallgatóké 2023 februárjában várható.
 • Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
  A 2022/23-as tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2022 novemberében várható.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása
  A 2022/23-as tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2022 novemberében várható.
 • Erasmus+ Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás
  A 2022/23-as tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat az eredményhirdetést követően azonnal pályázható.
 • ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére
  A 2022/23-as tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat várhatóan ősszel kerül kiírásra.

A kiegészítő támogatásokról részletesen az Erasmus+ kiegészítő támogatások oldalon olvashat.

A pályázat benyújtása

A hallgató adatait a szakmai gyakorlat fogadó hely adataival, a csatolt dokumentumokkal 2022. szeptember 30-án (péntek) 20.00 óráig kell véglegesíteni és továbbítani a Neptunban ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen. Ezután nem lehet adatokat továbbítani, feltölteni vagy módosítani, mivel a rendszer lezár! A pályázatokat a Neptun Erasmus felületén elektronikusan továbbítani kell! Pályázatát töltse fel mielőbb! Nem fogadjuk el pályázatát, ha a Neptun túlterheltsége vagy egyéb műszaki hibák miatt nem tudja idejében feltölteni és továbbítani azt.

Legkésőbb 2022. október 1-jén (szombat) 12 óráig papír alapon le kell adni az Erasmus Irodán (B épület, 4. emelet, lifttel szemben kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott fogadóhely = 1 pályázati csomag, egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába tenni.):

 • a Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban, amelynek tartalmaznia kell minden egyes teljesített félévnek az átlagát valamint az utolsó teljesített félévnél a kumulált (halmozott) átlagot is
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • motivációs levelet, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • kitöltött fejlécekkel az „Erasmus pótpályázat nyilatkozat szakmai gyakorlatra, 2022/2023-as tanévre” vagy az „Erasmus pótpályázat nyilatkozat záróvizsgá(ka)t követő szakmai gyakorlatra, 2022/2023-as tanévre” dokumentum mind a 4 oldalát
 • az Erasmus szakmai gyakorlat helyének fogadó nyilatkozatát (leadáskor legalább a beszkennelt, kinyomtatott példányt – később az eredeti példány is leadandó!)
 • záróvizsgákat követő kiutazás esetén a pályázat beadásának idejében érvényes aktív hallgatói jogviszony igazolást.

A fogadó nyilatkozat nélkül leadott pályázatokat tartalékos státuszba tesszük, amíg a fogadó nyilatkozat meg nem érkezik. Utána bíráljuk el.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek leadandóit 2022. október 1-jén (szombat) 12 óráig a Kari Erasmus Irodán leadják!

Szakmai bírálók:
Jogász hallgatók – Bódiné Dr. Beliznai Kinga
Politológus hallgatók – Mráz Ágoston Sámuel
Kriminológus hallgatók – Dr. Inzelt Éva Veronika

Minden egyes megpályázott fogadó hely pályázati anyagát töltse fel külön-külön minden egyes megpályázott fogadó helyhez a Neptun felületére! Ha záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra pályázik, úgy 3 pályázatot töltsön fel a Neptun felületre, hogy akár 3 különböző fogadóhelyen is ösztöndíjasként tölthesse gyakorlatát!

Fontos dátumok

 • 2022. szeptember 5-án indul a pályázati időszak, a Neptunra ugyanezen időponttól lehet feltölteni a pályázatokat. A feltöltött, véglegesített, továbbított és kinyomtatott pályázati dokumentumokat a pályázási időszakban folyamatosan lehet leadni az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján („B épület” 4. emelet lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papíralapon elhelyezve. 3 megpályázott egyetem = 1 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).
 • Erasmus pályázati tájékoztatók:
  • 2022. szeptember 23-án 11 órától Erasmus online pályázati tájékoztató: MS Teams
  • 2022. szeptember 26-án 13 órától Erasmus online pályázati tájékoztató: MS Teams
  • 2022. szeptember 28-án 14 órától Erasmus online pályázati tájékoztató: MS Teams
 • A Neptun 2022. szeptember 30-án (péntek) 20.00 órakor zár. Pályázatot ezután sem feltölteni, sem véglegesíteni, sem kinyomtatni nem lehet!
 • 2022. október 1-jén (szombat) 12:00 óráig kell leadni az ÁJK Erasmus Irodára a kinyomtatott, aláírt pályázati csomago(ka)t az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján („B épület” 4. emelet lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papíralapon elhelyezve. 3 megpályázott egyetem = 1 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).

Letölthető dokumentumok
Nyilatkozat szakmai gyakorlatra 2022/2023 PÓT
Nyilatkozat záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra 2022/2023 PÓT
Motivációs levél szakmai gyakorlatra 2022/2023 PÓT
Erasmus+ szakmai gyakorlat fogadónyilatkozat kötelező tartalmi elemei
Erasmus szakmai gyakorlatra fogadóintézmények

Europass CV