Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. I. 302-304.
Telefon: 411-6520
Fax: 411-6515
Email: horvath.istvan@ajk.elte.hu

Tanszéki információk:

Tantárgyi tematikák (2018/2019-es tanév őszi félév) Szak
Munkajog 1 jogász (nappali)
Társadalombiztosítási jog (differenciált alternatív kurzus) jogász (nappali)
Közszolgálunk és élünk (fakultatív kurzus) jogász (nappali)
Munkajog a filmvásznon (fakultatív kurzus) jogász (nappali)
Munkajog az ügyvédi gyakorlatban (fakultatív kurzus) jogász (nappali)
Ügyvédi retorika, bírói érvelés, tárgylás-szimuláció (fakultatív kurzus) jogász (nappali)
Labour Rights as Human Rights (fakultatív kurzus) jogász (nappali)
European Labour Law (fakultatív kurzus) jogász (nappali)
Munkajog 1 jogász (levelező)
Társadalombiztosítási jog (alternatív kurzus) jogász (levelező)
Munkajogi ismeretek munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (levelező)
Munkaügyi kapcsolatok története és alapjai munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA (levelező)
Munkajog 2 vizsgakurzus jogász (nappali)
Munkajog 2 vizsgakurzus jogász (levelező)

Jogesettár (PDF): Dr. Rácz Réka – Dr. Petrovics Zoltán – Dr. Horváth István: 60 peres eset a munkajog köréből

Vezetés

Dr. Horváth István, habilitált egyetemi docens
Telefon: 3273 ; 411-6520
Szoba: 303. (I és ½ emelet)
Email: horvath.istvan@ajk.elte.hu

Munkatársak

dr. Némethné Vargha Krisztina, tanszéki előadó
Telefon: 2437; 411-65-20
Szoba: I és ½ em. 303.
Email: nemethne.krisztina@ajk.elte.hu

Oktatók

Dr. Petrovics Zoltán, adjunktus
Telefon: 2540
Szoba: E. 502.
Email: petrovics.zoltan@ajk.elte.hu
Dr. Hungler Sára, adjunktus
Telefon: 2540
Szoba: E. 502.
Email: hungler@ajk.elte.hu
Dr. Rácz Réka, tanársegéd
Telefon: 2597 ; 411-6520
Szoba: E. 304.
Email: racz.reka@ajk.elte.hu

Óraadók

Dr. Hajdu József, egyetemi tanár
Dózsa Csaba, c. egyetemi docens
Dr. Handó Tünde, mb. előadó
Dr. Tóth Ferenc, mb. előadó
Dr. Hanák Gábor, mb. előadó
Forgó Györgyné, mb. előadó
Dr. Jakab Éva, mb. előadó
Dr. Bogdán Zsuzsanna, mb. előadó
Dr. Kiss Szilvia, mb. előadó
Dr. Pákozdi Ildikó, mb. előadó
Hidasi László, mb. előadó
Dr. Szeles Balázs, mb. előadó
Dr. Rácz Éva, mb. előadó
Demetrovics Jánosné, mb. előadó
Dr. Bajnai Gábor, ügyvéd, mb. előadó
Dr. Dudás Katalin, ügyvéd, mb. előadó
Dr. Tánczos Rita, bíró, mb. előadó
Dr. Hidas Katalin, mb. előadó
Dr. Balogh Márta, mb, előadó