ELTE Law Working Papers

A programhoz kapcsolódó, a blog mellett megjelenő, szintén online publikációs fórum az „ELTE Law Working Papers” (ELTE Law WP) sorozat. Az ELTE Law WP célja az oktatók, kutatók számára a folyamatban lévő kutatások keretében született munkák publikálási lehetőségének megteremtése. E sorozatban kerülnek közreadásra a szakmai műhelybeszélgetések alapjaiként szolgáló tanulmányok is.

Várjuk, és örömmel fogadjuk az ELTE Law WP sorozatba szánt tanulmányaikat. Kérjük, hogy a publikálásra szánt írásműveiket az wp@ajk.elte.hu címre küldjék meg. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a megküldött tanulmány publikálását visszautasítsa.