Az ELTE ÁJK által elnyert pályázatok

2017. évben elnyert pályázatok

Fullbright Ösztöndíj

 • Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék
  A kutatási program címe: „Juvenile Justice in the United States-Policy, Practice and Research”

2016. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Fekete Balázs, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
 • Hoffman István, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
 • Nemessányiné Chronowski Nóra Edit, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal: Kutatói kezdeményezésű témapályázat 2016. K_16

 • Pályázatot benyújtó: Erdősné Szeibert Orsolya, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése a szülői felelősség és kapcsolattartás kontextusában
  Futamidő: 48 hónap

2015. évben elnyert pályázatok

Európai Bizottság, Jean Monnet Moduls: Erasmus+ Jean Monnet 2015

 • Pályázatot benyújtó: Király Miklós, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A nemzetközi magánjog egységesítésének perspektívái az Európai Unióban
  Futamidő: 36 hónap

2014. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Siklósi Iván, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék

OTKA Alapkutatási Pályázat 2014

 • Pályázatot benyújtó: Darázs Lénárd, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A fogyasztóvédelmi magánjog dogmatikai megalapozása és jogintézményeinek elemzése
  Futamidő: 36 hónap
 • Pályázatot benyújtó: Nagy Marianna, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Az európai belső piac szabályozásának új tendenciái és ezek hatása a közigazgatás szervezetére, működésére
  Futamidő: 36 hónap

2013. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Márton Miklós, filozófia, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Alkotói Támogatás

 • Nagypál Szabolcs, ELTE ÁJK, Jog- és Társadalomelmélet Tanszék
  Cím: A jogászi hivatások erkölcsi szabályai
  Futamidő: 2013–2014 

OTKA Alapkutatási Pályázat 2013

 • Pályázatot benyújtó: Fleck Zoltán, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Jogi érvek hétköznapi használata
  Futamidő: 2013–2016

2012. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Varga István, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

OTKA Alapkutatási Pályázat 2012

 • Pályázatot benyújtó: Kerezsi Klára, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében
  Futamidő: 2012–2014

2011. évben elnyert pályázatok

OKA nyertes lista

 • NTP-OKA-XXII
  A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása
  Pályázatot benyújtó: Erdős István, ELTE ÁJK
  Pályázat témája: ELTE ÁJK Kriminológiai Tudományos Diákkör
   
 • NTP-OKA-VIII-A
  A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása
  Pályázatot benyújtó: Sonnevend Pál, ELTE ÁJK
  Pályázat témája: Perbeszéd verseny részvétel
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • Sonnevend Pál, állam- és jogtudomány, ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

Erasmus Mundus 2011

 • Pályázatot benyújtó: Lévay Miklós, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Globális és kulturális kriminológia doktori alprogram
  Futamidő: 2013–2018 

MNB Pályázat szakkollégiumok támogatására 2011

 • Pályázatot benyújtó: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A jog- és a közgazdaságtudomány határterületeinek vizsgálata
  Futamidő: 2011–2012

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Alkotói Támogatás

 • Nagypál Szabolcs, ELTE ÁJK, Filozófia Tanszék
  Cím: Szelíd viszálykezelés: Közösség, közvetítés, párbeszéd
  Futamidő: 2011–2012

2010. évben elnyert pályázatok

Kutatóegyetemi cím pályázat, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR

OTKA Alapkutatási pályázat

 • Projekt címe: Normasértés vagy jogkövetés: Fiatalkorú budapesti fiúk kriminológiai keresztmetszeti vizsgálata
  Témavezető: Kerezsi Klára – ÁJK Kriminológia Tanszék

OTKA Posztdoktori pályázat (PD)

 • A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatásokat végző fiatal kutatók támogatása.
  Projekt címe: Európai jogegységesítés a házassági jog területén
  Témavezető: Szeibert Orsolya – ÁJK Polgári Jogi Tanszék

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat

 • Darázs Lénárd, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 • Holé Katalin, állam- és jogtudomány, ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék
 • Pesti Sándor, állam- és jogtudomány, ÁJK Politikatudományi Intézet
 • Szeibert Orsolya, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

2009. évben elnyert pályázatok

Szilárd Leó Professzor Ösztöndíj

 • A világviszonylatban kimagasló eredményt felmutató tudományos tevékenység elismerése céljából létrehozott rangos ösztöndíj nyertesei között idén ismét szerepel ELTE által felterjesztett jelölt. A Kuratórium a 2009. évi fordulóban kiosztásra kerülő három díj egyikét az ÁJK Polgári Jogi Tanszék professzorának, Dr. Vékás Lajosnak ítélte oda.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Fodor Gábor, politikatudomány, ÁJK Politikatudományi Intézet
 • Schweitzer Gábor, állam- és jogtudomány, ÁJK Egyetemes Jogtörténeti Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudományok, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

2008. évben elnyert pályázatok

Jean Monnet kutatási program "Central European Countries after and before Accession"

 • Nyertes: Nemzetközi Magánjogi Tanszék, Jean Monnet Centre of Excellence

OTKA Alapkutatási pályázat

 • Projekt címe: A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége
  Témavezető: Cs. Kiss Lajos ÁJK Filozófia Tanszék
  Futamidő: 4 év

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

Deák Ferenc Ösztöndíj pályázat

 • Márton Miklós, ÁJK Filozófia Tanszék
 • Rozsnyai Krisztina, ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék

Kiválósági hely


Kutatóegyetemi cím pályázat

Kutatóegyetemi cím pályázat, 
TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül pályázat

2010. április 16-án a Parlamentben ünnepélyes keretek között hirdették ki a Kutatóegyetemi cím pályázat győzteseit. Az ELTE mellett az elismerő címet megkapta a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. Az ELTE a Kutatóegyetemi címmel hivatalosan és elismerten Magyarország öt legjobb egyetemének egyike.

A Kutatóegyetemi cím adományozásával egyidejűleg hirdették ki a kapcsolódó TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR pályázat eredményeit is. Az ELTE „Európai Léptekkel a Tudásért, ELTE” című pályázata támogatásban részesült, és 3.008.039.580 Ft összköltséggel fog megvalósulni.

Erre a linkre kattintva tekintheti meg a projekt tudományos eredményeit és publikációit.