Az ELTE ÁJK által elnyert pályázatok

2019. évben elnyert pályázatok

Dr. Fazekas Marianna habilitált egyetemi docens
IM „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása” doktori alprojekt

Dr. Gosztonyi Gergely adjunktus
IM „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása” a jogászi hivatáshoz szükséges szóbeli kifejezőkészségek fejlesztését célzó alprojekt

Dr. Hoffman István egyetemi tanár
„A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon” c. kutatás (FK_19) OTKA [NKFIH] pályázat

Dr. Hoffman István egyetemi tanár
„Az ELTE tehetséggondozó programjainak fejlesztése” c. NTP FKT-19 közigazgatás-tudományi kutatás

Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
Doctorate in Cultural and Global Criminology (DCGC) doktori program

Dr. Somody Bernadette adjunktus
„Az alapjogi jogalanyiság koncepciója” c. kutatás (K_19) OTKA [NKFIH] pályázat

Dr. Somssich Réka egyetemi tanár
EFOP-3.4.3-16-2016-00011 „A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex, fenntartható tanulástámogatási környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása” projekt

Dr. Sonnevend Pál egyetemi tanár
Jean Monnet program „The legal enforcement of the basic values of the EU” projekt

Dr. Szeibert Orsolya egyetemi tanár
CLASS4EU (4 EU Training Sessions on Family Law Regulations for Cross-border Lawyers And Social Services) projekt
IM „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása” családjogi alprojekt


2018. évben elnyert pályázatok

Dr. Ambrus István egyetemi docens
„A 21. századi technológiai modernizációra adható jogi válaszok interdiszciplináris megközelítésben, különös tekintettel a büntetőjogra” c. kutatás (PD_18) OTKA [NKFIH] pályázat

Dr. Bárd Petra habilitált egyetemi docens
MTA – ELTE Lendület SPECTRA Kutatócsoport (2018–2023)

Dr. Bodnár Eszter habilitált egyetemi docens
Az összehasonlító jog szerepe az alkotmánybíráskodásban – MTA Prémium posztdoktori kutatás (2018–2021) c. kutatás

Dr. Borbíró Andrea egyetemi docens
„Elrettentés, címkézés és re integráció – egy átfogó büntetési elmélet felé” c. jutatás (FK_18) OTKA [NKFIH] pályázat

Dr. Chronowski Nóra egyetemi tanár
„A demokrácia-elv normatív tartalma elméleti és gyakorlati szempontból, alkotmányjogi és uniós jogi megközelítésben” c. kutatás (K_18) OTKA [NKFIH] pályázat

Dr. Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
GoInEu+ öröklési jogi kutatás (2018. október 1. – 2020 szeptember 30.)

Dr. Hungler Sára adjunktus
„Szociális integráció a visegrádi országokban” c. kutatás (PD_18) OTKA [NKFIH] pályázat


2017. évben elnyert pályázatok

Dr. Fuglinszky Ádám egyetemi tanár
GoInEu öröklési jogi kutatás (2017. október 1. – 2019. szeptember 30.)

Dr. Inzelt Éva adjunktus
„A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján” c. kutatás (FK_17) OTKA [NKFIH] pályázat

Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár 
Fullbright Ösztöndíj / A kutatási program címe: „Juvenile Justice in the United States-Policy, Practice and Research”


2016. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Fekete Balázs, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
 • Hoffman István, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
 • Nemessányiné Chronowski Nóra Edit, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal: Kutatói kezdeményezésű témapályázat 2016. K_16

 • Pályázatot benyújtó: Erdősné Szeibert Orsolya, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése a szülői felelősség és kapcsolattartás kontextusában
  Futamidő: 48 hónap

2015. évben elnyert pályázatok

Európai Bizottság, Jean Monnet Moduls: Erasmus+ Jean Monnet 2015

 • Pályázatot benyújtó: Király Miklós, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A nemzetközi magánjog egységesítésének perspektívái az Európai Unióban
  Futamidő: 36 hónap

2014. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Siklósi Iván, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék

OTKA Alapkutatási Pályázat 2014

 • Pályázatot benyújtó: Darázs Lénárd, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A fogyasztóvédelmi magánjog dogmatikai megalapozása és jogintézményeinek elemzése
  Futamidő: 36 hónap
 • Pályázatot benyújtó: Nagy Marianna, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Az európai belső piac szabályozásának új tendenciái és ezek hatása a közigazgatás szervezetére, működésére
  Futamidő: 36 hónap

2013. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Márton Miklós, filozófia, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Alkotói Támogatás

 • Nagypál Szabolcs, ELTE ÁJK, Jog- és Társadalomelmélet Tanszék
  Cím: A jogászi hivatások erkölcsi szabályai
  Futamidő: 2013–2014 

OTKA Alapkutatási Pályázat 2013

 • Pályázatot benyújtó: Fleck Zoltán, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Jogi érvek hétköznapi használata
  Futamidő: 2013–2016

2012. évben elnyert pályázatok

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Varga István, állam- és jogtudomány, ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

OTKA Alapkutatási Pályázat 2012

 • Pályázatot benyújtó: Kerezsi Klára, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében
  Futamidő: 2012–2014

2011. évben elnyert pályázatok

OKA nyertes lista

 • NTP-OKA-XXII
  A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása
  Pályázatot benyújtó: Erdős István, ELTE ÁJK
  Pályázat témája: ELTE ÁJK Kriminológiai Tudományos Diákkör
   
 • NTP-OKA-VIII-A
  A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása
  Pályázatot benyújtó: Sonnevend Pál, ELTE ÁJK
  Pályázat témája: Perbeszéd verseny részvétel
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • Sonnevend Pál, állam- és jogtudomány, ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

Erasmus Mundus 2011

 • Pályázatot benyújtó: Lévay Miklós, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: Globális és kulturális kriminológia doktori alprogram
  Futamidő: 2013–2018 

MNB Pályázat szakkollégiumok támogatására 2011

 • Pályázatot benyújtó: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, ELTE ÁJK
  Pályázat címe: A jog- és a közgazdaságtudomány határterületeinek vizsgálata
  Futamidő: 2011–2012

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Alkotói Támogatás

 • Nagypál Szabolcs, ELTE ÁJK, Filozófia Tanszék
  Cím: Szelíd viszálykezelés: Közösség, közvetítés, párbeszéd
  Futamidő: 2011–2012

2010. évben elnyert pályázatok

Kutatóegyetemi cím pályázat, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR

OTKA Alapkutatási pályázat

 • Projekt címe: Normasértés vagy jogkövetés: Fiatalkorú budapesti fiúk kriminológiai keresztmetszeti vizsgálata
  Témavezető: Kerezsi Klára – ÁJK Kriminológia Tanszék

OTKA Posztdoktori pályázat (PD)

 • A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatásokat végző fiatal kutatók támogatása.
  Projekt címe: Európai jogegységesítés a házassági jog területén
  Témavezető: Szeibert Orsolya – ÁJK Polgári Jogi Tanszék

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat

 • Darázs Lénárd, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 • Holé Katalin, állam- és jogtudomány, ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék
 • Pesti Sándor, állam- és jogtudomány, ÁJK Politikatudományi Intézet
 • Szeibert Orsolya, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

2009. évben elnyert pályázatok

Szilárd Leó Professzor Ösztöndíj

 • A világviszonylatban kimagasló eredményt felmutató tudományos tevékenység elismerése céljából létrehozott rangos ösztöndíj nyertesei között idén ismét szerepel ELTE által felterjesztett jelölt. A Kuratórium a 2009. évi fordulóban kiosztásra kerülő három díj egyikét az ÁJK Polgári Jogi Tanszék professzorának, Dr. Vékás Lajosnak ítélte oda.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Fodor Gábor, politikatudomány, ÁJK Politikatudományi Intézet
 • Schweitzer Gábor, állam- és jogtudomány, ÁJK Egyetemes Jogtörténeti Tanszék
 • Varga István, állam- és jogtudományok, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

2008. évben elnyert pályázatok

Jean Monnet kutatási program "Central European Countries after and before Accession"

 • Nyertes: Nemzetközi Magánjogi Tanszék, Jean Monnet Centre of Excellence

OTKA Alapkutatási pályázat

 • Projekt címe: A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége
  Témavezető: Cs. Kiss Lajos ÁJK Filozófia Tanszék
  Futamidő: 4 év

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 • Varga István, állam- és jogtudomány, ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

Deák Ferenc Ösztöndíj pályázat

 • Márton Miklós, ÁJK Filozófia Tanszék
 • Rozsnyai Krisztina, ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék

Kiválósági hely


Kutatóegyetemi cím pályázat

Kutatóegyetemi cím pályázat, 
TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül pályázat

2010. április 16-án a Parlamentben ünnepélyes keretek között hirdették ki a Kutatóegyetemi cím pályázat győzteseit. Az ELTE mellett az elismerő címet megkapta a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. Az ELTE a Kutatóegyetemi címmel hivatalosan és elismerten Magyarország öt legjobb egyetemének egyike.

A Kutatóegyetemi cím adományozásával egyidejűleg hirdették ki a kapcsolódó TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR pályázat eredményeit is. Az ELTE „Európai Léptekkel a Tudásért, ELTE” című pályázata támogatásban részesült, és 3.008.039.580 Ft összköltséggel fog megvalósulni.

Erre a linkre kattintva tekintheti meg a projekt tudományos eredményeit és publikációit.