Politikatudományi Intézet

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. III. 319-320; 322; 325-326; 328-329.
Telefon: 411-2638
E-mail: jancsovics.fanni@ajk.elte.hu
Intézeti félfogadási idő: hétfő–csütörtök 9.00–12.00

Intézeti információk:

Rövid történet | BA leírás | MA leírás | Alumni kutatás

Fogadóórák (2023/24-es tanév I. félév)

Tudnivalók az ELTE ÁJK Politikatudomány mesterképzésének szakirányválasztásáról

Politikatudományok BA tematika (2023/24 I. félév) | Politikatudomány MA tematika (2023/24 I. félév)

Évfolyamdolgozati témák 2023/24 | Szakdolgozati témák 2023/24
Szakdolgozatra vonatkozó szabályok | Hivatkozás rendje
Tájékoztató az alapszakos politológushallgatók kötelező szakmaigyakorlatáról
Tájékoztató a szakdolgozatvédésről (MA)

Záróvizsga tételsorok:
A politikatudomány alapjai, politikaelmélet és magyar politika (BA)
Nemzetközi, összehasonlító és európai politika (BA)
Magyar és európai kormányzás és közpolitika specializáció (MA)
Politikai elemzés specializáció (MA)
Szakmai törzsanyag (MA)

 


Vezetés

Arató Krisztina dr. intézetigazgató, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 2081
Szoba: 322
E-mail: krisarato@ajk.elte.hu
Mándi Tibor intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2181; 411-6534
Szoba: E. 328.
E-mail: mandit@ajk.elte.hu

Munkatársak

Nyikosné Farkas Gabriella intézeti előadó
Telefon/Mellék: 2638; 411-6523
Szoba: E. 329.
E-mail: nyikosne@ajk.elte.hu
Sturm Henrietta ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: 2755; 411-6534
Szoba: E. 329.
E-mail: sturm.henrietta@ajk.elte.hu

Oktatók

Antal Attila egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2090
Szoba: 328.
E-mail: antal.attila@ajk.elte.hu
Bene Márton egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 202758811
Szoba: E. 329
E-mail: bene.marton@ajk.elte.hu
Benedek István egyetemi adjunktus
Szoba: 328/2
E-mail: benedek.istvan@ajk.elte.hu
Dr. Bihari Mihály professor emeritus
Telefon/Mellék: 411-6534
Szoba: E. 320.
E-mail: bihari@ajk.elte.hu
Boda Zsolt egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 2766
Szoba: E.329
E-mail: boda.zsolt@ajk.elte.hu
Franczel Richárd egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 2638
Szoba: 322/1.
E-mail: franczel.richard@ajk.elte.hu
Illés Gábor István egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2090
Szoba: 328
E-mail: illes.gabor@ajk.elte.hu
Mráz Ágoston Sámuel egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2755
Szoba: 329
E-mail: mraz@ajk.elte.hu
Navracsics Tibor egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2078
Szoba: 319
E-mail: navracsics@ajk.elte.hu
Patkós Veronika egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2638
Szoba: 328
E-mail: patkos.veronika@ajk.elte.hu
Pesti Sándor habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2176
Szoba: 322
E-mail: pestisandor@ajk.elte.hu
Dr. Schlett István professor emeritus
Telefon/Mellék: 2638 ; 411-6534
Szoba: E. 328.
E-mail: schlett.istvan@ajk.elte.hu
Szabó Andrea egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2755
Szoba: 329
E-mail: szaboa@ajk.elte.hu
Szabó Máté egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 2188
Szoba: 325
E-mail: szabo.mate@ajk.elte.hu