Komplex vizsga

Tekintettel arra, hogy a komplex vizsgára jelentkezés 2019. március 31-i határideje vasárnapra esik, a határidő a következő munkanapon, 2019. április 1-jén jár le. 
Dokumentum Letöltés Módosítva
Jelentkezési lap komplex vizsgára DOCX  2016.09.01.
Tájékoztató PDF 2018.01.08.
Vizsgabizottságok 2019 tavasz DOCX 2019.05.10.

Vizsgatételek 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszter

Vizsgakövetelmények, szaktárgyi követelmények Módosítva
Tudományelmélet, kutatásmódszertan (Állam- és jogtudomány) 2019.03.20.
Tudományelmélet, kutatásmódszertan (Kriminológia) 2019.03.20.
Agrárjog 2019.03.20.
Alkotmányjog 2019.03.20.
Az Európai Unió gazdasági joga 2019.03.20.
Büntetőjog 2019.03.20.
EU közjog 2019.03.25.
Jog- és társadalomelmélet 2019.03.27.
Közigazgatási jog 2019.03.20.
Kriminológia 2019.03.25.
Médiajog 2019.03.20.
Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 2019.03.20.
Polgári jog 2019.05.09.
Polgári jog (szerzői jog) 2019.05.09.
Római jog 2019.03.20.