magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Kari hírek
  •  Közérdekű információk
  •  Rendezvények
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Aktuális    »  Kari hírek  
   
Kitüntetések március 15. alkalmából

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk, 2017. március 15-e alkalmából kitüntetéseket adott át Karunk oktatóinak.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Dr. Kőrös András, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja a családjog szakértőjeként végzett tudományos és kutatói munkája elismeréseként. Ugyanezen kitüntetésben részesült Dr. Sándor István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának habilitált egyetemi docense a magyar jogászképzés fejlődését szolgáló több évtizedes oktatói, valamint nemzetközi és hazai szinten is elismert tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként.

Moór Gyula-díjat adományozott Dr. Somssich Rékának, habilitált egyetemi docensnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettesének, az európai uniós jog magyar nyelvi változatának és magyar terminológiájának kialakítása terén végzett munkája, valamint a nemzetközi magánjog és az Európai Unió gazdasági jogának területén végzett kiemelkedő színvonalú oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként.
 
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!

Forrás: kormany.hu

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.03.14.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!