Büntetőjogi Tanszék

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II.201-202; 222-223; 216.
Telefon: 411-6508
Fax: 411-6590
Email: jbgeller@ajk.elte.hu

Tanszéki információk, dokumentumok:

2020/2021-es tanév tavaszi szemeszter Módosítva
Büntetőjog 2. (nappali) 2021.02.02.
Büntetőjog 2. (levelező) 2021.02.02.
Büntetőjog 2. szeminárium 2021.02.02.
Büntetőjog 4. (nappali) 2021.02.18.
Büntetőjog 4. (levelező) 2021.02.02.
Büntetőjog 4. szeminárium 2021.02.02.
A fiatalkorúak büntetőjoga 2021.02.02.
A sporttal összefüggő büntetőjogi felelősség 2021.02.02.
Ausgewählte Probleme aus dem Strafrecht AT 2021.02.18.
Bioetika a büntetőjogi gondolkodásban 2021.02.18.
Büntetőjogi jogesetmegoldó szeminárium 2021.02.18.
Digitalizáció és büntetőjog 2021.02.02.
Egység és halmazat a büntetőjogban 2021.02.02.
Introduction to the Hungarian Substantive Criminal Law 2021.02.02.
Introduction to the Hungarian Substantive Criminal Law (Erasmus 2021) 2021.02.02.
Szabálysértési jog 2021.02.18.
Terrorizmus és büntetőjog 2021.02.18.
Hírlevél 2020.09.04.


Tisztelt Erasmuson lévő hallgatók!

Azok, akik nem kértek egyéni tanulmányi rendet, és a Tantárgyfelelőssel vagy a Szemináriumvezetővel nem azonosították a feltételeket, azok a kérdéses tantárgyat csak beszámolóval teljesíthetik. A beszámoló időpontja és anyaga végett kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Tantárgyfelelőssel, illetve a Szemináriumvezetővel. 

Köszönettel:
Tanszékvezető

Tisztelt Hallgatók!

A külföldön Erasmus tanulmányokat folytatók a büntetőjog szemináriumokat a következőképpen teljesíthetik:

Az Erasmus ügyrend 3. § (2) bekezdése értelmében, ha az Erasmus-hallgató által felvett kötelező szeminárium vagy gyakorlat tananyagához kapcsolóan ugyanabban a szemeszterben kollokviumot vagy szigorlatot (alapvizsgát) tesz, az Erasmus-hallgató a kötelező szemináriumot vagy gyakorlatot a kollokviummal vagy szigorlattal teljesíti. Ebben az esetben a kötelező szeminárium vagy gyakorlat érdemjegye azonos a kollokviumon vagy szigorlaton (alapvizsgán) szerzett érdemjeggyel.

Ebből következően azok a hallgatók, akik büntetőjog kollokviumot tesznek, nem kell, hogy a szeminárium anyagából külön beszámoljanak.

A fenti eseten kívül az Erasmus-hallgató a kötelező szeminárium oktatója által a szorgalmi időszakban meghatározott követelményeket teljesíti.

Tisztelettel és köszönettel:
Bozzay Laura
tanszéki adminisztrátor

A hallgatók szavazatai alapján Tanszékünk két oktatója is elnyerte a legkiválóbb előadó címet 2016/2017-es tanévre vonatkozóan:

választották a legjobb előadónak a hallgatók. Köszönjük a bizalmat és a pozitív visszajelzést!


Vezetés

Dr. Gellér Balázs, tanszékvezető, egyetemi tanár

Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: jbgeller@ajk.elte.hu

Munkatársak

Bozzay Laura, tanszéki előadó

Telefon: 2405 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: bozzay.laura@ajk.elte.hu

Oktatók

Dr. Ambrus István, egyetemi docens

Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 201.
Email: ambrus.istvan@ajk.elte.hu

Dr. Morvai Krisztina, egyetemi docens

Telefon: 2723 ; 411-6508
Szoba: E. 202.
Email: kmorvai@ajk.elte.hu

Dr. Dávid Lilla Ivett, adjunktus

Email: david.lilla@ajk.elte.hu

Dr. Filó Mihály, adjunktus

Telefon: 2429 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: filo@ajk.elte.hu

Dr. Németh Imre, adjunktus

Szoba: II.em.216.
Email: nemeth.imre@ajk.elte.hu

Dr. Bárányos Bernadett Mária, tanársegéd

Szoba: E. II/222

Dr. Morvai Attila, tanársegéd

Telefon: 411-6500 /2405
Szoba: E. II/223
Email: dr.morvaiattila@ajk.elte.hu

Dr. Orosz Noémi, tanársegéd

Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 201.
Email: orosz.noemi@ajk.elte.hu

Óraadók

Dr. Bárándy Péter, mb. előadó

Dr. Belovics Ervin, egyetemi magántanár

Dr. Nemes András, mb. előadó

Dr. Szabó Imre, mb. előadó

Dr. Szabó Judit, mb. előadó

Dr. Szabó Zsolt, mb. előadó, PhD-hallgató

Dr. Székely Ákos, mb. előadó

Dr. Tóth Zsanett, mb. előadó

Dr. Török Zsolt, mb. előadó

Dr. Vaskuti András, c. egyetemi tanár