Büntetőjogi Tanszék

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II.201-202; 222-223; 216.
Telefon: 411-6508
Fax: 411-6590
Email: jbgeller@ajk.elte.hu

Tanszéki információk, dokumentumok:

2018/2019-es tanév őszi szemeszter Módosítva
Büntetőjog 2. (nappali) 2019.02.13.
Büntetőjog 2. (levelező) 2019.02.07.
Büntetőjog 4. (nappali) 2019.02.13.
Büntetőjog 4. (levelező) 2019.02.07.
Büntetőjog 2. szeminárium 2019.02.11.
Büntetőjog 4. szeminárium 2019.02.11.
A bioetika a büntetőjogi gondolkodásban (fakultatív) 2019.02.07.
A fiatalkorúak büntetőjoga (fakultatív) 2019.02.08.
Ausgewählte Probleme aus dem Strafrecht AT (fakultatív) 2019.02.07.
Egység és halmazat a büntetőjogban (fakultatív) 2019.02.07.
Európai büntetőjog (fakultatív) 2019.02.13.
European Criminal Law (fakultatív) 2019.02.13.
Híres magyar büntetőjogászok (fakultatív) 2019.02.07.
Introduction to the Hungarian Substantive Criminal Law (fakultatív) 2019.02.07.
Szabálysértési jog (alternatív) 2019.02.07.
Terrorizmus es büntetőjog (fakultatív) 2019.02.07.
Büntetőjogi jogesetmegoldó szeminárium 2019.02.07.
Záróvizsgatételek (Általános Rész) 2019.03.05.
Záróvizsgatételek (Különös Rész) 2019.03.05.
Fogadóórák 2019.03.04.


Tisztelt Hallgatók!

A BJ4. tételsorban szereplő 10. tétellel (Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények) kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a vizsgán az elvárás a következő: Tudni kell beszélni általában a fejezetről, e bűncselekmények közös sajátosságairól, a transzplantációról, az embrióval kapcsolatban végezhető beavatkozásokról, és két választott bűncselekményről. 

Dr. Gellér Balázs József
tanszékvezető egyetemi tanár

Tisztelt Erasmuson lévő hallgatók!

Azok, akik nem kértek egyéni tanulmányi rendet, és a Tantárgyfelelőssel vagy a Szemináriumvezetővel nem azonosították a feltételeket, azok a kérdéses tantárgyat csak beszámolóval teljesíthetik. A beszámoló időpontja és anyaga végett kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Tantárgyfelelőssel, illetve a Szemináriumvezetővel. 

Köszönettel:
Tanszékvezető

Tisztelt Hallgatók!

A külföldön Erasmus tanulmányokat folytatók a büntetőjog szemináriumokat a következőképpen teljesíthetik:

Az Erasmus ügyrend 3. § (2) bekezdése értelmében, ha az Erasmus-hallgató által felvett kötelező szeminárium vagy gyakorlat tananyagához kapcsolóan ugyanabban a szemeszterben kollokviumot vagy szigorlatot (alapvizsgát) tesz, az Erasmus-hallgató a kötelező szemináriumot vagy gyakorlatot a kollokviummal vagy szigorlattal teljesíti. Ebben az esetben a kötelező szeminárium vagy gyakorlat érdemjegye azonos a kollokviumon vagy szigorlaton (alapvizsgán) szerzett érdemjeggyel.

Ebből következően azok a hallgatók, akik büntetőjog kollokviumot tesznek, nem kell, hogy a szeminárium anyagából külön beszámoljanak.

A fenti eseten kívül az Erasmus-hallgató a kötelező szeminárium oktatója által a szorgalmi időszakban meghatározott követelményeket teljesíti.

Tisztelettel és köszönettel:
Bozzay Laura
tanszéki adminisztrátor

A hallgatók szavazatai alapján Tanszékünk két oktatója is elnyerte a legkiválóbb előadó címet 2016/2017-es tanévre vonatkozóan:

választották a legjobb előadónak a hallgatók. Köszönjük a bizalmat és a pozitív visszajelzést!


Vezetés

Dr. Gellér Balázs, tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: jbgeller@ajk.elte.hu

Munkatársak

Bozzay Laura, tanszéki előadó
Telefon: 2405 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: bozzay.laura@ajk.elte.hu

Oktatók

Dr. Morvai Krisztina, egyetemi docens
Telefon: 2723 ; 411-6508
Szoba: E. 202.
Email: kmorvai@ajk.elte.hu
Dr. Ambrus István, adjunktus
Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 201.
Email: ambrus.istvan@ajk.elte.hu
Dr. Filó Mihály, adjunktus
Telefon: 2429 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: filo@ajk.elte.hu
Dr. Németh Imre, adjunktus
Szoba: II.em.216.
Email: nemeth.imre@ajk.elte.hu
Dr. Vaskuti András, adjunktus
Telefon: 411 6508 / 2754
Szoba: II.em.216.
Email: vaskuti.andras@ajk.elte.hu
Szoba: E. II/222
Dr. Doszpoth Anna, tanársegéd
Szoba: E. II/222
Email: anna.doszpoth@ajk.elte.hu
Dr. Morvai Attila, tanársegéd
Telefon: 411-6500 /2405
Szoba: E. II/223
Email: dr.morvaiattila@ajk.elte.hu
Dr. Belovics Ervin, egyetemi magántanár
Szoba: E. II/223

Óraadók

Dr. Busch Balázs, mb. előadó
Dr. Horváth Katalin, mb. előadó
Dr. Soós László, mb. előadó
Dr. Sótónyi Péter, mb. előadó
Dr. Székely Ákos, mb. előadó
Dr. Tóth Zsanett, mb. előadó
Dr. Török Zsolt, mb. előadó