Büntetőjogi Tanszék

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II.201-202; 222-223; 216.
Telefon: 411-6508
Fax: 411-6590
Email: jbgeller@ajk.elte.hu

Tanszéki információk, dokumentumok:

2021/2022-es tanév őszi szemeszter Módosítva
Büntetőjog 1. (nappali) 2021.08.31.
Büntetőjog 1. (levelező) 2021.08.31.
Büntetőjog 1. tételsorok (nappali) 2021.11.23.
Büntetőjog 1. tételsorok (levelező) 2021.09.08.
Büntetőjog 1. repetitórium 2021.09.02.
Büntetőjog 3. (nappali) 2021.08.31.
Büntetőjog 3. (levelező) 2021.08.31.
Büntetőjog 3. tételsorok (nappali) 2021.11.23.
Büntetőjog 3. tételsorok (levelező) 2021.09.08.
Büntetőjog 3. szeminárium 2021.09.02.
Büntetőjog 5. (lemaradó) 2021.09.08.
Büntetőjog 5. tételsor 2021.11.29.
Büntetőjogi jogesetmegoldó szeminárium 2021.08.31.
A magzati élet védelme: abortuszvita és büntetőjog 2021.08.30.
Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban 2021.08.30.
Híres magyar büntetőjogászok 2021.08.30.
Comparative Criminal Law 2021.08.30.
Einführung in das deutsche Strafrecht 2021.08.30.
Introduction to the Hungarian Substantive Criminal Law 2021.08.30.
Hírlevél 2020.09.04.
Büntetőjog záróvizsgatételek (általános rész) 2021.08.31.
Büntetőjog záróvizsgatételek (különös rész) 2021.08.31.
általános részi záróvizsga tételsor 8. tételének tananyaga 2021.09.23.


Tisztelt Erasmuson lévő hallgatók!

Azok, akik nem kértek egyéni tanulmányi rendet, és a Tantárgyfelelőssel vagy a Szemináriumvezetővel nem azonosították a feltételeket, azok a kérdéses tantárgyat csak beszámolóval teljesíthetik. A beszámoló időpontja és anyaga végett kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Tantárgyfelelőssel, illetve a Szemináriumvezetővel. 

Köszönettel:
Tanszékvezető

Tisztelt Hallgatók!

A külföldön Erasmus tanulmányokat folytatók a büntetőjog szemináriumokat a következőképpen teljesíthetik:

Az Erasmus ügyrend 3. § (2) bekezdése értelmében, ha az Erasmus-hallgató által felvett kötelező szeminárium vagy gyakorlat tananyagához kapcsolóan ugyanabban a szemeszterben kollokviumot vagy szigorlatot (alapvizsgát) tesz, az Erasmus-hallgató a kötelező szemináriumot vagy gyakorlatot a kollokviummal vagy szigorlattal teljesíti. Ebben az esetben a kötelező szeminárium vagy gyakorlat érdemjegye azonos a kollokviumon vagy szigorlaton (alapvizsgán) szerzett érdemjeggyel.

Ebből következően azok a hallgatók, akik büntetőjog kollokviumot tesznek, nem kell, hogy a szeminárium anyagából külön beszámoljanak.

A fenti eseten kívül az Erasmus-hallgató a kötelező szeminárium oktatója által a szorgalmi időszakban meghatározott követelményeket teljesíti.

Tisztelettel és köszönettel:
Bozzay Laura
tanszéki adminisztrátor

2021-ben Prof. Dr. Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Ambrus István egyetemi docens részére, az általuk társszerzőként írt, „A magyar büntetőjog általános tanai I.” című, az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában, 2019-ben megjelent tankönyv kiváló színvonalának elismeréseként az ELTE ÁJK dékánja és Nívódíj Állandó Bizottsága Nívódíjat adományozott. Ezúton is gratulálunk a rangos elismeréshez! 


Vezetés

Dr. Gellér Balázs, tanszékvezető, egyetemi tanár

Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: jbgeller@ajk.elte.hu

Munkatársak

Bozzay Laura, tanszéki előadó

Telefon: 2405 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: bozzay.laura@ajk.elte.hu

Oktatók

Dr. Ambrus István, egyetemi docens

Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 201.
Email: ambrus.istvan@ajk.elte.hu

Dr. Morvai Krisztina, egyetemi docens

Telefon: 2723 ; 411-6508
Szoba: E. 202.
Email: kmorvai@ajk.elte.hu

Dr. Dávid Lilla Ivett, adjunktus

Email: david.lilla@ajk.elte.hu

Dr. Filó Mihály, adjunktus

Telefon: 2429 ; 411-6508
Szoba: E. 223.
Email: filo@ajk.elte.hu

Dr. Németh Imre, adjunktus

Szoba: II.em.216.
Email: nemeth.imre@ajk.elte.hu

Dr. Bárányos Bernadett Mária, adjunktus

Szoba: E. II/222

Dr. Morvai Attila, tanársegéd

Telefon: 411-6500 /2405
Szoba: E. II/223
Email: dr.morvaiattila@ajk.elte.hu

Dr. Orosz Noémi, tanársegéd

Telefon: 2608 ; 411-6508
Szoba: E. 201.
Email: orosz.noemi@ajk.elte.hu

Óraadók

Dr. Bárándy Péter, mb. előadó

Dr. Belovics Ervin, egyetemi magántanár

Dr. Nemes András, mb. előadó

Dr. Szabó Imre, mb. előadó

Dr. Szabó Judit, mb. előadó

Dr. Szabó Zsolt, mb. előadó, PhD-hallgató

Dr. Székely Ákos, mb. előadó

Dr. Tóth Zsanett, mb. előadó

Dr. Török Zsolt, mb. előadó

Dr. Vaskuti András, c. egyetemi tanár