Collega előfizetésével kapcsolatos információk

Collega – jogi szakmai folyóirat szerkesztősége

Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 7. II. em. 5. 
Telefon: (36-1) 317-0369 
Mobil: 06/30 221-0100 
E-mail: collega@freemail.hu


Tisztelt Collegák!

A „Collega” című jogi szakmai folyóirat szerkesztőségének képviseletében fordulok Önökhöz és szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy lapunk megrendelésének feltételei az idei esztendőtől megújulnak.

A Collega című jogi szakmai folyóirat 1997 szeptembere óta jelenik meg, és azóta a szakmai közélet jelentős publikációs fórumává vált. Lapunkból a mai napig összesen 46 lapszám jelent meg, emellett a folyóiratban közölt írások az interneten is olvashatók. Az utóbbi években kialakult rend szerint a Collega kéthavonta jelenik meg, egy évben tehát hat alkalommal találkozhatnak vele az érdeklődők. Az újság hét rovatból áll: Alkotmányjog és Államigazgatási jog, Bűnügyi Tudományok, Civilisztika, Nemzetközi jog és integráció, Pénzügyi jog, Társadalomtudományok, illetve a Glossa Ordinaria. Utóbbi szerkezeti egységben azokat az írásokat közöljük, amelyek a jogterületek szerint létrehozott rovatokba ésszerűen nem illeszthetők be. A folyóiratba szakmai jellegű esszék, tanulmányok, cikksorozatok, jogintézmények, jogesetek bemutatása, más jogi témájú munkák, esetenként jogi-közigazgatási tárgyú interjúk kerülnek. Szerzőink között szerepelnek alkotmánybírák, ügyészek, ügyvédek, bírók, közigazgatási szakemberek, egyetemi oktatók, ugyanakkor széles körű publikációs lehetőséget biztosítunk a doktori képzésben részt vevőknek és a tehetséges joghallgatóknak is.

A folyóirat kiadásának finanszírozását az elmúlt években elsősorban pályázati források és a különféle egyetemektől, szakmai szervezetektől illetve minisztériumoktól elnyert támogatások biztosították. Ezek a források lehetővé tették, hogy hosszú ideig térítésmentesen jutassuk el olvasóinkhoz a Collegát. Az idei évtől kezdődően azonban nem tudjuk a lap kiadását önerőből finanszírozni, így szükségessé vált, hogy a folyóirat életben tartása érdekében olvasóink segítségét kérjük, a 2003. évtől kezdve ismét előfizetési díjat vezessünk be. Az előfizetési díj egy évre (hat lapszámra) 3.360,- forint, amely összeg magában foglalja az általános forgalmi adót és a postaköltséget is.

Tisztelt Collega! Amennyiben a Collega című folyóiratot megrendelni kívánja, kérjük e-mailen (collega@freemail.hu), levélben (Collega – jogi szakmai folyóirat szerkesztősége, 1053 Budapest, Királyi Pál u. 7. II. em. 5.) vagy telefonon (317-0369 vagy 06/30/22-10-100) keressen meg bennünket, s az Ön által megadott címre elküldjük a megrendeléshez szükséges dokumentumokat.

Tisztelettel,
dr. Kapa Mátyás
főszerkesztő

Budapest, 2003. július 21.