Jogtörténeti Szemle előfizetésével kapcsolatos információk

A Jogtörténeti Szemlét mind magánszemélyek, mind intézmények előfizethetik. 2007-től a terjesztést és az előfizetést a Rejtjel Kiadó Kft. (1053 Budapest, Szarka u. 3.) intézi.

A folyóirat 2007. évi 1–4. száma megrendelhető a Rejtjel Kiadó Kft.-nél, írásban (a megrendelő nevéhez, címének, illetve postázási címének, áfá-s számla iránti igényének feltüntetésével) vagy telefonon, a 483-8014 számon.

Az előfizetési díj egy évre 2000 Ft + postaköltség (egyszerű postai küldeményként 1080 Ft, ajánlott küldeményként 1800 Ft). Az előfizetési díjat (egyszerű postai küldemény esetében 3080 Ft, ajánlott küldeménynél 3800 Ft) egy összegben kérjük az ERSTE Bank 11670009-07819900-70000009 számlaszámra átutalni. A megrendelés az előfizetési díj beérkezésétől érvényes.

A folyóirat példányonként is megvásárolható a Justitia Könyvesboltban (1053 Budapest, Szarka u. 3.), a Juratus Könyvesboltban (1088 Budapest, Szentkirályi u. 20.), a Két Könyvész Könyvesboltban (3515 Miskolc, Egyetemváros), a Széchenyi István Könyvesboltban (7624 Pécs, Rókus u. 5.) és az Egyetemi Könyvesboltban (6720 Szeged, Vitéz u. 12.).