Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

A Tanszékhez köthető kiadványok

 

A tanszék munkatársai a jogász alapképzésben használt tankönyvek és jegyzetek folyamatos frissítésére és megújítására törekednek. Ennek részeként már megújult az Európai Unió Gazdasági Joga I és II kurzusokhoz használt tankönyvek és folyamatban van a szellemi alkotások jogvédelme körében az új tankönyv megírása is.

Berke Barna-Papp Mónika: Az Európai Unió gazdasági joga II. (Az Európai Unió versenyjoga), ELTE Eötvös Kiadó, 2013.

Király Miklós (szerk.): Az Európai Unió gazdasági joga I., ELTE Eötvös Kiadó, 2012.

Mádl Ferenc-Vékás Lajos: Nemzetközi Magánjog és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga, ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2012

Fontosabb tudományos művek:

Tamás Szabados: The transfer of the company seat within the EU: the impct of the freedom of establishment, ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, 2012

Miklós Király: Unity and Diversity: The Cultural Effects of the Law of the European Union, Faculty of law, ELTE, Department of Private International Law and European Economic Law, Jean Monnet Centre of Excellence, Budapest, 2011

Somssich Réka: Az európai jog fogalmai, Faculty of law, ELTE, Department of Private International Law and European Economic Law, Jean Monnet Centre of Excellence, Budapest, 2011

Central and Eastern European Countries after and Before the Accession, Volume 1 and 2 Faculty of law, ELTE, Department of Private International Law and European Economic Law, Jean Monnet Centre of Excellence, Budapest, 2011

„Fabula de te narratur”, Ünnepi előadások Mádl Ferenc 80. születésnapjára (szerk: Király Miklós), ELTE Álla-és Jogtudományi Kar, Budapest, 2011

Király Miklós: Egység és sokféleség. Az Európai Únió jogának hatása a kultúrára. Új Ember Kiadó, Budapest, 2007

Király Miklós (szerk.): Európajogi tanulmányok 7., 2006, Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék és a Jean Monnet Centre of Excellence kiadványa

Mádl Ferenc- Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1981 és további kiadásai. Az utolsó kiadás 2012-ben jelent meg

Quo vadis Europa? (szerk.: Király Miklós), Budapest, KJK-Kerszöv, ELTE ÁJK European Centre of Excellence, 2004

Ius Privatum ius Commune Europae: Studia Ferenc Mádl dedicata: Az ELTE Nemzetközi Magánjogi és Polgári Jogi Tanszékének munkatársai köszöntik a tudóst és a barátot. ELTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, EK Dokumentációs és Kutatási Központ, 2001, az Európajogi tanulmányok 5. kötete

Király Miklós (szerk.): Európajogi tanulmányok 6., ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék és Jean Monnet Centre of Excellence,2001

Király Miklós (szerk.): Válaszúton az Európai Unió: Intézményi reformok és csatlakozás, Budapest, ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék és Jean Monnet Centre of Excellence, 2001.

Mádl Ferenc (szerk.): Európajogi tanulmányok 4., az ELTE ÁJK és Európai Dokumentációs és Kutatási Központ kiadványa, 1999

Mádl Ferenc-Lajos Vékás: The law of conflicts and of international economic relations, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998

Mádl Ferenc (szerk.): On the state of the European Integration Process: Enlargement and Institutional Reform. Budapest: ELTE University, EU Centre, 1997, az Európajogi tanulmányok 3. kötete

Mádl Ferenc: Állam-és Gazdaság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997

Király Miklós (szerk.): Európajogi tanulmányok 2. , ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék és Jean Monnet Centre of Excellence,1996

Hungary- from Europe agreement to a member status in the European Union (eds: Ferenc Mádl-Peter-Chritian Müller-Graff) Baden-Baden, Nomos Verlag, 1996

Mádl Ferenc: Az európai örökség útjain, Budapest, Athenaeum Kiadó, 1995

Király Miklós (szerk.): Az Európai Közösség kereskedelmi joga, Budapest: ELTE Állam-és Jogtudományi Kara, 1994 (és későbbi kiadásai)

Emlékkönyv Nizsalovszky Endre születésének 100. évfordulójára, Budapest, 1994, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke

Mádl Ferenc (szerk.): Európajogi tanulmányok I. kötet, 1993

Burián László: A deliktuális felelősség a nemzetközi magánjogban (1990), kanditátusi disszertáció (kézirat)

Mádl Ferenc: A külgazdaság és nemzetközi beruházások joga a szocialista országokban, 1988

Mádl Ferenc: Magyar nemzetközi magánjog, Budapest, 1981

Mádl Ferenc: Összehasonlító nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1978

Mádl Ferenc: Az Európai Közösség gazdasági joga, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974

Mádl Ferenc: Az összehasonlító nemzetközi magánjog elmélete, Budapest, Akadémia Nyomda, 1972

Mádl Ferenc: Foreign Trade Monopoly, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967

Mádl Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964

 

2014.11.04.