Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

LLM képzés

 

Tanszékünk a Kar több más tanszékével együtt tudományos hátteret nyújt a European and International Business Law LLM képzés számára. A 2013-ban az országban először karunkon akkreditált képzés célja olyan jogászok képzése, akik az elméleti és gyakorlati tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. A képzésért felelős oktató dr. Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, dékán és dr. Somssich Réka adjunktus .

A képzés jelenleg levelező képzés formájában folyik. A 2013/14-es tanévben 50 hallgató vett részt a képzésen, míg a 2014/15-ös tanévben 37 hallgató iratkozott be. A beiratkozott külföldi hallgatók száma évről évre nő.

A tanszék oktatói az alábbi kurzusokkal vettek részt az LLM képzésben a 2013/2014-es tanévben:

  • The law of multinational enterprises (Király Miklós)
  • International and European harmonisation of contract law (Király Miklós)
  • Free movement of goods (Somssich Réka)
  • The recent case-law of the European Court of Justice (Somssich Réka)
  • Free movement of services and capital (Erdős István)
  • Private International Law (Erdős István)
  • Introduction to international business law (Szabados Tamás)
  • EU Competition Law (Papp Mónika, Berke Barnával közösen)
  • Merger control rules and practice (Kováts Surd)

 

2014.11.04.