Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

Tudományos diákkör

 

Összefoglaló a 2013/14-as tanévről (készítette: Horváth Gergely, a TDK titkára)

A 2013/14-es tanévben is mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör. Habár ebben az évben nem rendeztek Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, így is sok mindenről lehet beszámolni az előző két szemeszter összegzéseképpen.

Az alakuló ülésen a Tanszék oktatóival közösen meghatároztuk a 2013/2014-es tanév programját a TDK számára, amely idén is sokrétű volt. Ennek keretében tovább folytattuk a nemzetközi magánjogi kódex hazai joggyakorlatának feldolgozását és rendszerezését célzó kutatásunkat, a tanév folyamán két kari perbeszédversenyt rendeztünk az európai gazdasági jog témakörében, valamint több igen magas színvonalú nyilvános előadást szerveztünk meg.

Elsőként 2013. szeptember 27-i kari TDK-bemutatkozáson volt szerencsénk részt venni, ahol nagyon sok hallgatóval találkozhattunk és ismerkedhettünk meg személyesen. Ennek keretében sokaknak tudtunk tanáccsal szolgálni a TDK nyújtotta lehetőségek bemutatásával. Többeket olyannyira sikerült meggyőznünk a TDK előnyeiről, hogy rendszeres látogatói, résztvevői lettek programjainknak. Ugyanakkor más tanszékek demonstrátoraival is szorosra fűztük a kapcsolatainkat, amely eredményeképpen több rendezvényünket velük közösen szerveztük meg a tanév folyamán.

Az elmúlt két szemeszterben is igyekeztünk olyan aktuális, az európai gazdasági jog és a nemzetközi magánjog területéhez tartozó témákból összeállítani a TDK előadások tematikáját, amelyek a lehető legtöbb hallgató érdeklődésére tarthatnak számot. Első számú célunk az volt, hogy az előadásokkal közérthető módon, de mégis magas színvonalon prezentáljunk egy, a közbeszéd illetve a szakmai diskurzus részét képező témát.

Az őszi szemeszter első nyilvános előadását 2013. október 14-én rendeztük meg. dr. Stadler Johanna, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársa az egységes európai uniós szabadalmi rendszer illetve szabadalmi bíráskodás legújabb fejleményeit ismertette. Ezt követően október 21-én az Agrárjogi TDK-val közösen dr. Andréka Tamást, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettesét láttuk vendégül, aki a nagy port kavaró új termőföld-törvény legfontosabb újdonságairól és megalkotásának kulisszatitkairól számolt be.

Előadást tartott Karunkon Prof. Dennis Campbell, a Center of International Legal Studies vezetője az elmúlt évek egyik legnagyobb horderejű, bonyolult nemzetközi magánjogi vonatkozásokkal bíró, a tengerentúlon elhíresült Chevron-Ecuador jogvitáról.

A tanév folyamán két olyan aktualitás merült fel, amely mellett nehezen lehetett szó nélkül elmenni. Az egyik a lakossági devizahitelek problémája volt. 2013. november 11-én Darákné dr. Nagy Szilvia, a Fővárosi Törvényszék tanácsvezető bírája és dr. Berlinger Edina, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője tartott részletes előadást a témában. A másik "forró" ügy pedig a "rezsicsökkentés" volt, ebben a témakörben dr. Toldi Ottó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakértője volt a vendégünk 2013. november 18-án.

Hagyományteremtő jelleggel rendeztünk európai gazdasági jogi jogesetmegoldó versenyt a félév végén. A versenyen egy valódi, az Európai Unió Bírósága előtt zajló eljárást kellett lemodellezniük a hallgatóknak. Az írásbeli és szóbeli fordulóból álló megmérettetésen bonyolult, aktuális európai trendekre reflektáló jogesetet kellett megoldani a versenyzőknek. A képzeletbeli orosz Szergej és az ausztrál Jane szövevényes történetében olyan jogintézmények játszottak szerepet, mint a harmadik országbeliek és családtagjaik tartózkodási jogosultsága, munkavállalása az EU-ban, a gépjárművek regisztrációs kötelezettsége, valamint a munkanélkülieknek járó támogatáshoz való jogosultság. Az igen magas színvonalú versenyen a III. helyen Vízler Kitti, a II. helyen Szkiba Tamás, az I. helyen pedig Tóth Brigitta végzett.

A tavaszi szemeszterben 2014. március 10-én tartottuk az első rendezvényünket. A Polgári jogi Tanszék demonstrátoraival közösen dr. Zavodnyik Józsefet, a GVH csoportvezetőjét láttuk vendégül, aki igen nagy érdeklődés mellett a kereskedelmi reklámok versenyjogi és fogyasztóvédelmi vonatkozásairól tartott előadást. Ezt követően egy újabb igen kurrens témával foglalkozott a TDK. 2014. április 14-én dr. Várkonyi László, a Külügyminisztérium egyedülálló szakértelmű munkatársa számolt be az USA-EU szabadkereskedelmi tárgyalások állásáról és lehetséges következményeiről.

A tanév zárásaképpen, egy régi hagyományt felelevenítve, Émile Noel EU Kereskedelmi Jogi Perbeszédversenyt hirdettünk, amelyre az ország valamennyi jogi karáról vártuk a hallgatókat. A neves elméleti és gyakorlati szakemberek alkotta zsűri előtt a versenyzőknek ismét egy igen komplex esetet kellett megoldaniuk. A képzeletbeli Angóriában az Angortex vállalat jogvitába keveredett a Birdland Textilipari szakszervezettel. A pereskedés elbírálásához az EU Alapjogi Chartája illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló irányelv szolgált segítségül, de természetesen több más közösségi jogi jogterület is érintett volt az ügyben. A csapatversenyt egyetemünk hallgatói, Bánki Zoltán és Czájder Gábor nyerték, a legjobb felperes díját Mező Réka, a legjobb alperesét Szkiba Tamás vihette haza.

Külön kiemelendő az elmúlt év kapcsán, hogy az ELTE ÁJK Willem C. Vis Moot Court perbeszédversenyen induló csapata a 2014. február 22–23-án megrendezett „7th Annual Palacký University & Masaryk University Pre-Moot” elnevezésű angol nyelvű nemzetközi kereskedelmi jogi választottbírósági perbeszédversenyen csapatszinten az első helyezést, illetve egyéniben, Cserép Viktor személyében a legjobb szónok díjat szerezte meg.

Összességében nagyon tartalmas tanéven vagyunk túl, és jövőre is minden érdeklődőt szeretettel várunk TDK-zni, aki szeretné szakmailag pallérozni magát, értékes kapcsolatokra szert tenni vagy éppen csak egy jó társaságba bekerülni. A 2014/15-ös tanév újra az OTDK jegyében fog telni, ahol reméljük minél több kiváló versenymunkával képviselhetjük majd az egyetemünket. Emellett az ELTE nemzetközi perbeszédversenyeken induló csapataiba is várjuk a hallgatókat. Találkozzunk szeptemberben!

 

2014.11.04.