Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

A Tanszék tudományos tevékenysége

 

A Tanszék munkatársai a Jean Monnet Centre of Excellence keretein kívül is élénk tudományos munkásságot folytatnak.

Tanszékünk részt vett a TÁMOP (4.2.1/B-09/1/KMR) programban, amelyet az ELTE a felsőoktatás minőségének javítása érdekében pályázott meg sikerrel. A kutatás keretében elsősorban a szerződési jog egységesítésének aktuális kérdéseinek témájában születtek publikációk és került lefordításra az Unidroit Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei 2010.

A Jean Monnet Centre of Excellence keretein kívüli konferenciák, amelyeken részt vettek a tanszék oktatói:

1992. szeptember 17-18-án Athénban nemzetközi magánjogi tárgyú görög-magyar konferencia (A konferencia címe: Kolloquium über die Privatisierung öffentlicher Unternehmen und vertragliche Schuldverhältnisse im internationalen Privatrecht). Előadók Vékás Lajos, Harmathy Attila, Mádl Ferenc és Burián László professzorok. Burián László előadásának címe: Das ungarische internationale Vertragsrecht.

1992. áprilisában Osnabrückben nemzetközi konferencia-
Perspektiven des internationalen Privatrechts nach dem Ende der Spaltung Europas. Burián László professzor előadásának címe: Die Konsequenzen des Umbruchs für die Theorie und für das positive Kollisionsrecht.

1989. december konferencia a grazi Karl Franzens Universität nemzetközi magánjogi tanszékén - az osztrák, a magyar és a jugoszláv nemzetközi magánjogi kodifikáció eredményeiről - bevált-e a nemzetközi magánjog új szabályozása? - ("Hat sich die Neuordnung des internationalen Privatrechts bewährt?") címmel. Előadók voltak Mádl Ferenc, Vékás Lajos és Burián László professzorok

1987-szeptember Pécs német-magyar jogászkonferencia - előadott Mádl Ferenc professzor a jogválasztásról a nemzetközi szerződési jogban. Korreferátumot tartott Burián László professzor a jogválasztásnak a szerződési jogon kívüli perspektívái.

 

2014.11.04.