Pályázat joghallgatók tanulmányi önköltségének éves támogatására

A Lippay Alapítvány pályázati kiírása a 2022/2023-as tanévre

2022.07.20.
Pályázat joghallgatók tanulmányi önköltségének éves támogatására
A Lippay György Alapítvány célja, hogy a hallgatói önköltség éves összegének megfelelő ösztöndíj (hallgatónként 700.000 forint) nyújtásával támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az ösztöndíjra az ELTE ÁJK-ra első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú hallgatók az alábbiak szerint nyújthatnak be pályázatot:

Pályázati határidő

 • elektronikus úton a lippay.alapitvany@ajk.elte.hu címre
  2022. augusztus 26. napján beérkezett e-mail útján;
  VAGY
 • postai úton az ELTE ÁJK Lippay Alapítvány, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. címre
  2022. augusztus 26., legkésőbb aznap beérkezett küldemény útján.

A pályázat tartalma

 1. bemutatkozó motivációs levél, értesítési e-mail cím és telefonszám megadásával;
 2. fényképes személyi azonosító okmány és lakcímkártya másolata;
 3. kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredmény és felvételi eredmény igazolása (csak a 2022-ben frissen felvett joghallgatók esetében);
 4. eddigi kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredmények igazolása (Neptun-kivonat);
 5. egyéb szakmai eredmények (pl. tanulmányiverseny-helyezés, nyelvvizsga) dokumentumai másolatban;
 6. az ösztöndíjra való tényleges rászorultságot alátámasztó körülmények (szociális helyzet, a család jövedelmi viszonyai) leírása és lehetőség szerinti igazolása.

A pályázatok elbírálása

során előnyt élveznek a leendő elsőéves, azaz egyetemi tanulmányaikat 2022 szeptemberében megkezdő hallgatók. Azonos szakmai és szociális feltételekkel pályázók között az ösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez az a pályázó, akinek állandó lakóhelye olyan településen van, illetőleg a pályázat benyújtását megelőző évben volt, amelynek lakosságszáma alacsonyabb, mint a többi pályázó esetében. A pályázatok eredményének kihirdetésére az ELTE ÁJK ünnepélyes tanévnyitóján kerül sor.