Campus Mundi Program

Campus Mundi Program

Campus Mundi Program

A 2016/2017-es tanévtől új állami ösztöndíj lehetőséggel bővül a felsőoktatási hallgatók külföldi tanulmányútjának, szakmai gyakorlatának támogatási formája. Amennyiben a következő tanévre Erasmus+ Programra pályázik, vagy Európán kívül is szeretne tapasztalatot szerezni, esetleg nyári egyetem keretében bővítené szak- és nyelvtudását, úgy feltétlenül éljen ezzel a kiváló lehetőséggel és pályázzon a Campus Mundi Programra.

A Campus Mundi Program négy típusa pályázható:

1. Külföldi részképzés

Ennek keretében csak az nyújthat be Campus Mundi pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, aki a 2017/2018-as tanévre benyújtja részképzésre vonatkozó pályázatát az ELTE-n is (Erasmus+ vagy egyéb partneregyetemi szerződés alapján). Legfeljebb 3 hely jelölhető meg a Campus Mundi online rendszerben, melyeknek meg kell egyezniük a 2017/2018-as tanévre beadott Erasmus+ pályázati helyekkel, különben a Campus Mundi pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: 186.000 – 277.200 Ft / fő / hó (az ország megélhetési kategóriájától függően)

Pályázati határidők:

  • tavaszi forduló (2017/2018-as tanévben kiutazók részére): 2017. március 30. (csütörtök) 23:00 óra
  • őszi forduló (2017/2018-as tanév tavaszi félévében kiutazók részére): 2017. szeptember 30. (szombat) 23:00 óra

Részletes információ

2. Külföldi szakmai gyakorlat

Ennek keretében csak az nyújthat be Campus Mundi pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, aki az Erasmus+ program keretében az ELTE-re is beadja pályázatát. Csak 1 fogadóhely jelölhető meg a Campus Mundi online rendszerben, melyet a hallgató az ELTE-n is megjelölt az Erasmus+ pályázata keretében, különben a Campus Mundi pályázat elutasításra kerül. Kizárólag olyan szakmai gyakorlati hely jelölhető meg a Campus Mundi pályázatban, ahonnan fogadó nyilatkozattal rendelkezik a hallgató és annak feltöltése is kötelező a Campus Mundi online rendszerbe.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: 186.000 – 277.200 Ft / fő / hó  (az ország megélhetési kategóriájától függően)

Pályázati határidők:

  • tavaszi forduló: 2016. április 10. (vasárnap) 23:00 óra
  • őszi forduló: 2017. február 28. (kedd) 23:00 óra

Részletes információ

3. Rövid külföldi tanulmányút

A pályázatot kizárólag a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani, az ELTE-re nem. Konferencia, nyári egyetem, kutatási célú külföldi út egyaránt finanszírozható az ösztöndíjból.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: 6.510 – 24.800 Ft / fő / nap (az ország megélhetési kategóriájától függően), továbbá útiköltség-támogatás is pályázható.

Pályázati határidők:

  • tavaszi forduló: 2017. április 10. (hétfő) 23:00 óra
  • őszi forduló: 2017. október 10. (kedd) 23:00 óra

4. A Stipendium Hungaricum országaiba irányuló mobilitás

Külön pályázati kiírás vonatkozik ezen altípusra. Az államközi kétoldalú szerződések alapján pályázható részképzés és szakmai gyakorlat céljából.

Országlista: http://www.tka.hu/palyazatok/2962/stipendium-hungaricum
(Törökország és Macedónia Erasmus+ programországként pályázható!)

Részletes információ

Egy pályázati ciklusban akár mind a négy típus megpályázható, fontos azonban, hogy az egyes pályázatok időszakai ne fedjék egymást.

A részletes pályázati feltételek és a benyújtás módja a www.campusmundi.hu honlapon olvasható. Az online pályázati felület elérhetősége: www.scholarship.hu


A Tempus Közalapítvány ELTE-s hallgatók számára tartott prezentációja