Dékáni Hivatal

Dékáni Hivatal

Dékáni Hivatal

A Dékáni Hivatal a dékánnak alárendelt döntés-előkészítő, végrehajtó és a dékán eseti felhatalmazása alap­ján intézkedésre jogosult szerv. A Dékáni Hivatal feladata különösen a dékán, illetőleg a kari vezetés, a Kari Tanács döntési, véleményezési, javaslattételi, illetve jogkörükbe tartozó más jellegű ügyek előkészítése, hatá­rozatok és döntések végrehajtása, valamint az ezzel kapcsolatos igazgatási-szervezési tevékenység ellátása, nyilvántartások vezetése, iratkezelés, irattározás, valamint a dokumentumok archiválása.

A Dékáni Hivatal részt vesz a Szenátus ülései elé kerülő előterjesztések előkészítésében, feladatkörében kapcsolatot tart az illetékes egyetemi szervekkel, valamint partnerintézményekkel. Ellátja a kari személyzeti és munkaügyi tevékenységi feladatokat, valamint a díszoklevelek adományozása előkészítésével kapcsolatos igazgatási, szervezési és ügyviteli teendőket.

Elérhetőségek

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt. 12. 
Telefon: (36-1) 411-6516, (36-1) 411-6500/2446, 2596 
Fax: (36-1) 411-6515 
E-mail: titkarsag@ajk.elte.hu

Vezetés

Hivatalvezető: dr. Kovács Norbert

Telefon: (36-1) 411-6500/2596 
E-mail: kovacs.norbert@ajk.elte.hu
Hivatalvezető-helyettes: dr. Rácz Anna

Telefon: (36-1) 411-6500/2886 
E-mail: anna.racz@ajk.elte.hu

Munkatársak

Adminisztráció: Süle Mónika titkársági előadó

Telefon: (36-1) 411-6516, (36-1) 411-6500/2446
E-mail: sulemoni@ajk.elte.hu

Humánpolitikai asszisztens: Fördős Zsófia igazgatási ügyintéző

Telefon: +36-30-014-4263 
E-mail: fordos.zsofia@ajk.elte.hu

Nemzetközi iroda

A Nemzetközi Iroda látja el a Kar nemzetközi kapcsolataival összefüggő kari szintű szervezési és adminisztratív feladatokat. Az örvendetesen megnövekedett külkapcsolatok területén koordinálja az EU-programokat (ERASMUS+ stb.), adminisztrálja a kétoldalú egyetemközi és kari szerződéses kapcsolatokat, a külföldi ösztöndíjakat és pályázatokat, ellátja a kiutazásokkal és a külhoni professzorok fogadásával kapcsolatos ügyintézési feladatokat, továbbá szervezi és koordinálja a francia és német nyelvű jogi képzést. Az oktatókat és a hallgatókat folyamatosan tájékoztatja az ösztöndíj lehetőségekről, nemzetközi eseményekről és pályázatokról, valamint idegen nyelvű ismertetőket készít a Karról. A Nemzetközi Iroda intézi a kari idegen nyelvű tájékoztatókkal, illetve az ANNALES idegen nyelvű kari tudományos kiadvány szerkesztésével és finanszírozásával kapcsolatos ügyeket.

Cím: 1053 Kecskeméti u. 10–12. IV. emelet 419–422. és 424.
Telefon: (+36 1) 483-8019
Fax: (+36 1) 483-8018
E-mail: international@ajk.elte.hu 

Szabó Brigitta, irodavezető 

Telefon: (36-1) 483-8019; (36-1) 483-8000/4679
E-mail: szabo.brigitta@ajk.elte.huinternational@ajk.elte.hu

Dalnoki Brigitta, kiutazó Erasmus+ hallgatók, oktatók és személyzet koordinátora 

Telefon: (36-1) 483-8000/4628
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: brigitta.dalnoki@ajk.elte.huerasmus@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 13:00–15:00

Dr. Udovecz Ákos, beutazó Erasmus+ és Stipendium Hungaricum hallgatók koordinátora

Telefon: (36-1) 483-8015; (36-1) 483-8000/4692
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: udovecz.akos@ajk.elte.huincoming@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00

Werner Zsófia, idegen nyelvű részképzések koordinátora

Telefon: (36-1) 483-8000/4613
Fax: (36-1) 483-8018; (36-1) 483-8000/4729
E-mail: zs.werner@ajk.elte.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 10:00–12:00

Tudományszervezési csoport

A Tudományszervezési Csoport a tudományos ügyek dékánhelyettesének irányítása mellett látja el a Kar tudományos tevékenységével összefüggő kari szintű szervezési és adminisztratív feladatokat. Ennek kere­tében: intézi a kari tudományos kiadványok – így többek között az Acta –, valamint a tanszéki kiadványok finanszírozási feltételeivel kapcsolatos ügyeket, a kari konferenciák és könyvbemutatók szervezését, az okta­tók, kutatók és tanszékek által benyújtott pályázatok nyilvántartását, a Kari Könyvtár szakmai működésével összefüggő felügyeleti teendőket, a tudománynépszerűsítési feladatokat.

Bérci Ildikó, igazgatási ügyintéző

Cím: 1053 Kecskeméti u. 10-12. IV. emelet 411-412. 
Telefon: 483-8025
E-mailildikoberci@ajk.elte.hu 
Dr. Borsos-Szabó Ágnes, lektor-szerkesztő

Cím: 1053 Kecskeméti u. 10-12. IV. emelet 404. 
Telefon: 483-8000/4739
E-mailborsosagnes@ajk.elte.hu