ELTE Jogi Kari Jegyzetek

ELTE Jogi Kari Jegyzetek

ELTE Jogi Kari Jegyzetek

Jogi Kari Jegyzetek ISSN 2060-5986

 1. DEZSŐ Márta – POZSÁR-SZENTMIKLÓSY Zoltán (szerk.): Alkotmányjogi alapok.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 130 o.  ISBN 9789 6328 4044 4

 2. KOVÁCS Árpád: Közpénzügyek.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 379 o. ISBN 978 963 312 004 0

 3. PRINCZINGER Péter: Sportjog I.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 264 o. ISBN 9789 6331 2009 5

 4. MARGITÁN Éva (szerk.): Büntetőjog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 461 o. ISBN 9789 6331 2010 1

 5. RÉTI Mária: Szövetkezeti jog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 410 o. ISBN 9789 6331 2020 0

 6. PRINCZINGER Péter (szerk.): Sportjog II. A sport civiljoga.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. ISBN 978 963 312 033 0

 7. SZEIBERT Orsolya: Családi jog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 255 o. ISBN 978 963 312 119 7
 8. FÖLDI András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 643 o., ISBN 978 963 312 130 6
 9. KÉPES György (szerk.): Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban. A hatalommegosztás államszervezete, 1848–1949.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 233 o., ISBN 978 963 312 156 6
 10. FERENCZ Jácint – GÖNDÖR Éva – GYULAVÁRI Tamás – KÁRTYÁS Gábor: Munkajogi alapismeretek.
  Harmadik, átdolgozott kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 213 o., ISBN 978 963 312 159 7

 11. GYULAVÁRI Tamás – HŐS Nikolett – KÁRTYÁS Gábor (szerk.): Munkajogi feladatok es jogesetek.
  Második, átdolgozott kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 216 o., ISBN 978 963 312 174 0

 12. HOFFMAN István: Bevezetés a területfejlesztési jogba.
  Negyedik, hatályosított és átdolgozott kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 147 o., ISBN 978 963 312 302 7
  ISBN 978 963 312 303 4 (pdf) E-Book

 13. FLECK Zoltán (szerk.): Jogszociológiai előadások.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 196 o., ISBN 978 963 312 196 2
 14. HACK Péter (szerk.): Büntetőeljárási jog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 262 o., ISBN 978 963 312 198 6
 15. BÖLCS Ágnes: Italiano giuridico.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 206 o., ISBN 978 963 312 208 2
 16. KIRÁLY Miklós (szerk.): UNIDROIT – Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelvei 2010.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 121 o., ISBN 978 963 312 213 6
  E-book

 17. KEDVES Imre: A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 107 o., ISBN 978 963 312 210 5
  E-book

 18. KÁRTYÁS Gábor (szerk.): Bevezetés a közszolgálati munkajogba.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 177 o., ISBN 978 963 312 222 8
 19. FILÓ Mihály (szerk.): Büntetőjog. Általános rész.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 219 o., ISBN 978 963 312 235 8
 20. HACK Péter (szerk.): Büntetőeljárási jog II.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 248 o., ISBN 978 963 312 245 7
 21. HOFFMAN István (szerk.): Bevezetés a szociális jogba.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 131 o., ISBN 978 963 312 244 0
 22. Blaise PASZTORY: Introduction to the International Capital Markets
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 178 o., ISBN 978 963 312 267 9
 23. KOÓSNÉ MOHÁCSI Barbara – LŐRINCZ József – LUKÁCS Krisztina – PALLO József: Büntetésvégrehajtási jog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 266 o., ISBN 978 963 312 271 6

 24. KARÁCSONY András: Jogelméleti előadások.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 207 o., ISBN 978 963 312 274 7

 25. FILÓ Mihály – NEMES András (szerk.): Büntetőjog. Különös rész.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 319 o., ISBN 978 963 284 947 8

 26. SIMON István: Pénzügyi jog I.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 359 o., ISBN 978 963 312 317 1

 27. SIKLÓSI Iván: Forráselemzések római dologi és kötelmi jogból.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. 284 o., ISBN 978 963 312 313 3

 28. FAZEKAS Marianna (szerk.): Egészségügyi jog és igazgatás.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. 99 o., ISBN 978 963 312 320 1
  E-book

 29. HOFFMAN István – GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva: Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. 219 o., ISBN 978 963 312 039 2
  E-book

 30. HUNGLER Sára – GELLÉRNÉ LUKÁCS Éva – PETROVICS Zoltán – DUDÁS Katalin: Az Európai Unió szociális és munkajoga.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. 296 o., ISBN 978 963 312 280 8

 31. SIMON István: Pénzügyi jog II.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 474 o., ISBN 978 963 312 325 6

 32. KONCZ István – PÁNCZÉL Áron: Bevezetés a magyar társadalombiztosítási nyugellátások rendszerébe.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 208 o., ISBN 978 963 312 329 4
  E-book

 33. SZÉKELY László: Az ember mint jogalany a Ptk. Második Könyvében
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 286 o., ISBN 978 963 312 326 3