ELTE Jogi Kari Tankönyvek

ELTE Jogi Kari Tankönyvek

ELTE Jogi Kari Tankönyvek

Jogi Kari Tankönyvek ISSN 2060-6494

 1. BOROS Zsuzsanna – SZABÓ Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944).
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 402 o. ISBN 9789 6328 4043 7

 2. VARGA István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga.
  2. átdolg. kiad. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 1093 o., ISBN 978 963 284 152 8

 3. KARDOS Gábor – LATTMANN Tamás: Nemzetközi jog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 498 o. ISBN 978 963 312 022 4

 4. MENYHÁRD Attila: Dologi jog.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 494 o. ISBN 978 963 312 030

 5. KIRÁLY Miklós (szerk.): Az Európai Unió gazdasági joga I. A belső piac és a közös kereskedelempolitika.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 290 o. ISBN 978 963 312 032 3

 6. SZILÁGYI Péter: Jogi alaptan.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 387 o. ISBN 978 963 312 072 9
 7. GYULAVÁRI Tamás (szerk.): Munkajog.
  Ötödik, átdolgozott kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 583 o., ISBN 978 963 312 011 8
 8. MÁDL Ferenc – VÉKÁS Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga.
  Kilencedik, átdolgozott kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 623 o., ISBN 978 963 312 131 3
 9. BERKE Barna – PAPP Mónika: Az Európai Unió gazdasági joga II. Az Európai Unió versenyjoga.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 285 o., ISBN 978 963 312 165 8
 10. FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog. Általános rész III.
  Második, átdolgozott kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 461 o., ISBN 978 963 312 285 3
 11. FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog. Általános rész I.
  Negyedik, átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 379 o., ISBN 978-963-312-309-6
 12. FÖLDI András (szerk.): Összehasonlító jogtörténet.
  Negyedik, javított kiadás, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 684 o., ISBN 978 963 312 206 8
 13. VÉKÁS Lajos: Szerződési jog. Általános rész
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 380 o., ISBN 978 963 312 265 5
 14. FAZEKAS Marianna (szerk.): Közigazgatási jog. Általános rész II.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 236 o., ISBN 978 963 312 268 6
 15. LONTAI Endre – FALUDI Gábor – GYERTYÁNFY Péter – VÉKÁS Gusztáv: Polgári jog. Szerzői jog es iparjogvédelem.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 445 o., ISBN 978 963 312 270 9

 16. GELLÉR Balázs – AMBRUS István: A magyar büntetőjog általános tanai I.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 527 o., ISBN 978 963 312 273 0

 17. FUGLINSZKY Ádám – TŐKEY Balázs: Szerződési jog. Különös rész.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 836 o., ISBN 978 963 312 292 1

 18. SIPOS Attila: A nemzetközi polgári repülés joga.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 535 o., ISBN 978 963 312 291 4

 19. GELLÉR Balázs – AMBRUS István – VASKUTI András: A magyar büntetőjog általános tanai II. Büntetéstan (A büntetőjogi következmények tana).
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 371 o., ISBN 978 963 312 312 6