ELTE Jogi Kari Tudomány

ELTE Jogi Kari Tudomány

ELTE Jogi Kari Tudomány

Jogi Kari Tudomány ISSN 2060-9361

 1. MEZEY Barna – NAGY Janka Teodóra (szerk.): Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 488 o. ISBN 9789 6328 4065 9
 2. GÁRDOS Péter: Az engedményezés.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 462 o.ISBN 9789 6328 4087 1
 3. HOFFMAN István: Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat tükrében.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 395 o. ISBN 9789 6396 1012 7
 4. FILÓ Mihály: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 353 o. ISBN 9789 6369 3087 5
 5. Gábor HAMZA: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2009. 826 o. ISBN 9789 6369 3147 6
 6. FLECK Zoltán (szerk.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 237 o. ISBN 9789 6328 4127 4
 7. ROZSNYAI Krisztina: Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 281 o. ISBN 9789 6328 4129 8
 8. NYIKOS Györgyi: A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 270 o. ISBN 9789 6331 2007 1
 9. SZABÓ Máté – PÉTERFALVI Attila (szerk.): Európai ombudsman-intézmények.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 291 o. ISBN 9789 6331 2008 8
 10. FUGLINSZKY Ádám: A polgári jogi felelősség útjai vegyes jogrendszerben. Québec, Kanada.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 518 o. ISBN 978 963 312 024 8
 11. SOMODY Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010. 158 o. ISBN 9789 6331 2031 6
 12. NAGY Marianna: Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 214 o. ISBN 978 963 312 029 3
 13. Miklós KIRÁLY: Unity and Diversity: The Cultural Effects of the Law of the European Union.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 304 o. ISBN 978 963 312 045 3
 14. MEZEY Barna (szerk.): A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. ISBN 978 963 312 054 5
 15. ERDEI Árpád: Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tudományában.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. ISBN 978 963 312 061 3
 16. SZÉKELY László: A személyiségi jogok hazai elmélete.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 191 o. ISBN 978 963 312 079 8
 17. BALÁZS József Gellér: Legality on Trial. A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 303 o. ISBN 978 963 312 085 9
 18. KISFALUDI András (szerk.): Versenyjogi jogsértések – magánjogi következmények.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. ISBN 978 963 312 142 9
 19. GELLÉR Balázs József: Legalitás a vádpadon.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 317 o., ISBN 978 963 312 154 2
 20. Tamás SZABADOS: The Transfer of the Company Seat within the European Union.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 253 o., ISBN 978 963 312 144 3
 21. BÁNYAI Ferenc – NAGYPÁL Szabolcs (szerk.): Közvetítés és vitarendezés a jogi és a vallási kultúrákban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. ISBN 978 963 312 202 0
 22. GOSZTONYI Gergely: Alternatív (?) média. A közösségi média jogi szabályozásának vetületei.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 262 o., ISBN 978 963 312 194 8
 23. SIKLÓSI Iván: A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 452 o., ISBN 978 963 312 200 6
 24. SZEIBERT Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében.
  Budapest, ELTE Eötvös Ki adó, 2014. 260 o., ISBN 978 963 312 201 3
 25. NAVRATIL Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 180 o., ISBN 978 963 312 209 9
 26. TŐKEY Balázs: Az egészségbiztosítási szerződés.
  Budapest, ELTE Eötvös Ki dó, 2015. 345 o., ISBN 978 963 312 221 1
 27. KOÓSNÉ MOHÁCSI Barbara: A szabadságelvonás határai.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 317 o., ISBN 978 963 312 220 4
 28. FEKETE Balázs – FLECK Zoltán (szerk.): Tanulmányok a kortárs jogelméletről.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 343 o., ISBN 978 963 312 223 5
 29. KAJTÁR Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban. 
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 561 o., ISBN 978 963 312 226 6
 30. HOFFMAN István: Gondolatok a 21. századi önkormányzati jog fontosabb intézményeiről és modelljeiről.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 297 o., ISBN 978 963 312 231 0
 31. KISFALUDI András: Tanulmányok a bizalmi vagyonkezelés jogi szabályozásának elméleti alapjairól.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 340 o., ISBN 978 963 312 229 7
 32. Martin AHRENS – Volker LIPP – István VARGA (Hrsg.): Grundrechte im Zivilprozess.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 340 o., ISBN 978 963 312 229 7
 33. FÖLDI András – SÁNDOR István – SIKLÓSI Iván (szerk.): Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. Studia in honorem Gábor Hamza.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 416. o., ISBN 978 963 312 240 2
 34. KECSŐ Gábor: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 493 o., ISBN 978 963 312 250 1
 35. CSÖNDES Mónika: Előrelátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegési kártérítési jogunkra
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 396 o., ISBN 978 963 312 252 5
 36. HACK Péter – HORVÁTH Georgina – KIRÁLY Eszter (szerk.): Kodifikációs kölcsönhatások. Tanulmányok Király Tibor tiszteletére
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 396 o., ISBN 978 963 312 264 8
 37. SOMSSICH Réka: Egységes jog – egységes értelmezés?
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 288 o., ISBN 978 963 312
 38. KUNCZ Ödön: Életem. 
  (Szerkesztette: Kisfaludi András – Rácz Lilla)
  Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. 742 o., ISBN 978 963 284 0512 

 39. SIKLÓSI Iván: A ius offerendi problematikája a romai jogban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 224 o., ISBN 978 963 312 283 9

 40. SZEIBERT Orsolya (szerk.): Weiss Emilia családjogi es öröklési jogi kodifikációs tanulmányai.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 400 o., ISBN 978 963 312 287 7

 41. KORMÁNY Attila: A tradicionális és a modern kínai jog. A jog fejlődése Kínában a kezdetektől napjainkig.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 351 o., ISBN 978 963 312 294 5

 42. F. ROZSNYAI Krisztina: Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben. A magyar közigazgatási perrendtartás európai fejlődési tendenciákhoz illeszkedő kodifikációjának egyes előkérdései.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 259 o., ISBN 978 963 312 306 5

 43. SZEIBERT Orsolya (szerk.): Család és családtagok – jogági tükröződések.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 415 o., ISBN 978 963 489 080 5

 44. KÉPES György: A Dán Királyság alkotmánytörténete a kezdetektől 1848-ig.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 299 o., ISBN 978 963 312 301 0

 45. FEKETE Balázs: Az európai alkotmánypreambulum. Összehasonlító és elméleti perspektívák.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 164 o., ISBN 978 963 312 307 2

 46. Orsolya SZEIBERT (ed.): Developments in Family Law. Year by year I (2018).
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 211 o., ISBN 978 963 489 116 1

 47. SIKLÓSI Iván: Római magánjog I–II.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. ISBN 978 963 312 316 4

 48. HOLÉ Katalin – KIRÁLY Eszter (szerk.): Haladás és ellenállás. Erdei Tanár Úr és más szerzők dolgozatai.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 332 o., ISBN 978 963 312 328 7

 49. BÁRÁNYOS Bernadett: A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 464 o., ISBN 978 963 312 327 0 

 50. AMBRUS István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog. Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 174 o., ISBN 978 963 312 330 0

 51. SOMSSICH Réka (szerk.): Ratio et mensura. Studia M. Király dedicata. Ünnepi tanulmányok Király Miklós 60. születésnapja alkalmából.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 298 o., ISBN 978 963 312 336 2

 52. KAJTÁR Gábor – SONNEVEND Pál (szerk.): A nemzetközi jog, az EU-jog és a nemzetközi kapcsolatok szerepe a 21. században. Tanulmányok Valki László tiszteletére.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 881 o., ISBN 978 963 489 365 3

 53. SZEIBERT Orsolya (szerk.) Gyermekjogi panoráma.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 335. o., ISBN 978 963 312 332 4

 54. SIKLÓSI Iván: A custodia-felelősség problémái a római jogban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 628. o. ISBN 978-963-312-338-6

 55. VÖLCSEY Balázs: Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 532. o., ISBN 978 963 312 337 9

 56. PETROVICS Zoltán: A biztonság árnyékában
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2021. 488. o., ISBN 978 963 312 340 9

 57. FILÓ Mihály (szerk.): Autonómia, életvédelem, jogbiztonság: az életvégi döntések szabályozása.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2022. 229 o., ISBN 978 963 489 466 7

 58. PINTÉR Attila: A kockázati tőkebefektetési szerződések alapjai.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2022. 267 o., ISBN 978 963 489 487 2

 59. SULYOK Katalin: A természettudomány szerepe a bírói érvelésben. A nemzetközi bíróságok gyakorlata környezeti jogvitákban.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2022. 501 o., ISBN 978 963 489 510 7

 60. KIRÁLY Miklós (szerk.): A titokzatos kastély. Ünnepi tanulmányok Mádl Ferenc emlékére. 
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2022. 236 o., ISBN 978 963 312 358 4

 61. KIRÁLY Miklós (szerk.): Nemzetközi adásvétel és jogegységesítés. Kollíziós és anyagi jog – kölcsönhatás, verseny, együttélés. 
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2022. 326 o., ISBN 978 963 312 357 7

 62. SZEIBERT Orsolya (szerk.): Családi kapcsolatok jogi kaleidoszkópja.
  Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. 242 o., ISBN 978 963 312 367 6

 63. GÁRDOS Péter: Kísérlet a szerződésátruházás szabályainak beillesztésére a magyar szerződési jog rendszerébe.
  Budapest, Orac Kiadó, 2023. 200 o., ISBN 978 963 258 597 0

 64. FAZEKAS János: A kormányzati tevékenység bírói kontrollja.
  Budapest, Orac Kiadó, 2023. 172 o., ISBN 978 963 258 599 4 

 65. HOFFMAN István: Humán közszolgáltatások és önkormányzatiság – átalakuló feladatok egy rohamosan változó rendszerben.
  Budapest, Orac Kiadó, 2023. 364 o., ISBN 978 963 258 599 4

 66. SIKLÓSI Iván: Az öröklési jog fejlődésének néhány főbb kérdése a középkori és az újkori jogtörténetben, modern összehasonlító jogi kitekintéssel.
  Budapest, Orac Kiadó, 2023. 364 o., ISBN 978 963 258 596 3