Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

vizsgakövetelmények (2019/2020 tavaszi szemeszter) Módosítva
Jog- és állambölcselet 1 (nappali és levelező) 2020.02.18.
Jog- és állambölcselet 2 (nappali) 2020.02.18.
JÁB1 levelező mintafeladat 2020.03.11.
JÁB1 levelező mintafeladat (Hans Kelsen) 2020.03.02.
Társadalomelmélet 2020.03.27.